Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man använder dataåterställningsappen Disk Drill och är den säker?

Hur man använder dataåterställningsappen Disk Drill och är den säker?

När det gäller att återställa förlorad data är Disk Drill ett välkänt namn som har hjälpt otaliga individer och företag att återställa värdefull information från sina lagringsenheter. Men hur använder man Disk Drill, och är det ett säkert alternativ 2024? Låt oss utforska processen och utvärdera säkerheten hos Disk Drill baserat på min egen erfarenhet och allmänt accepterade praxis för dataåterställning.

1

Vanliga Scenarier:

Oavsiktlig filradering 🗑

 • Jag raderade av misstag några viktiga arbetsdokument från min laptop och behövde ett pålitligt verktyg för dataåterställning.
 • Efter att ha researchat, upptäckte jag att Disk Drill är känt för att hantera oavsiktliga raderingar med lätthet.

Harddiskfel 💽

 • Min externa hårddisk blev plötsligt oåtkomlig och jag var orolig över förlusten av data.
 • Teknikexperter rekommenderade Disk Drill för dess förmåga att återställa filer från misslyckade lagringsenheter.

Partitionsförlust 🛑

 • På grund av ett fel under partitionering förlorade jag en hel partition inklusive kritiska data.
 • Med hjälp av Disk Drill hoppades jag kunna återställa den förlorade partitionen och dess data, en uppgift som den påstås vara ytterst kompetent för.
2

Steg-för-steg-guide. Disk Drill-app:

Metod 1: Ladda ner och Installera Disk Drill 📥

 • Besök den officiella Disk Drill-webbplatsen och ladda ner den senaste versionen av mjukvaran som passar för ditt operativsystem.
 • Öppna installationsprogrammet och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen.
 • Efter installationen, starta Disk Drill för att påbörja återställningsprocessen.

Obs: Se till att du laddar ner Disk Drill från dess officiella webbplats för att undvika osäkra versioner.

Slutsats: Installation av Disk Drill är okomplicerad och bör inte orsaka några problem.

Metod 2: Välja disk för återställning 📀

 • Öppna Disk Drill och du kommer att se en lista över tillgängliga enheter. Välj den enhet där din förlorade data fanns.
 • Klicka på ’Återställ’-knappen intill den valda disken för att inleda skanningsprocessen.
 • Vänta tills skanningen är klar; det kan ta viss tid beroende på diskens storlek och systemets specifikationer.

Obs: Spara inte nya data på den aktuella enheten eftersom det kan skriva över de förlorade filerna.

Slutsats: Att välja rätt enhet är avgörande för en framgångsrik dataåterställning.

Metod 3: Skanning av disken efter förlorad data 🔍

 • Medan Disk Drill skannar har du möjlighet att pausa och återuppta skanningen vid behov.
 • Filtrera skanningsresultaten efter filtyp eller datum för att enklare hitta de specifika filer du letar efter.
 • Förhandsvisa filer genom att klicka på ögonikonen intill filnamnet för att försäkra dig om att de är de du vill återställa.

Obs: Disk Drill erbjuder olika skanningsmetoder; Snabbskanning för ett snabbare, mindre genomgående alternativ och Djupskanning för en detaljerad sökning.

Slutsats: Skanningsprocessen är avgörande och Disk Drills flexibla skanningsalternativ täcker olika situationer.

Metod 4: Återställa filer med Disk Drill 💾

 • Välj de filer du önskar återställa utifrån skanningsresultaten och klicka på ’Återställ’.
 • Välj en säker plats att spara de återställda filerna på, idealt sett på en annan enhet för att undvika dataöverskrivning.
 • Klicka OK för att starta återställningsprocessen och vänta tåligt på att den slutförs.

Obs: Att återställa filer till en annan enhet är avgörande för att förhindra potentiell dataförlust.

Slutsats: Återställningsprocessen med Disk Drill är intuitiv och användarvänlig.

Metod 5: Skydda data med Recovery Vault 🛡

 • Aktivera Disk Drills Recovery Vault-funktion; det är ett lager av skydd som hjälper till att förhindra framtida dataförlust.
 • Välj den enhet du vill skydda och växla på Recovery Vault-alternativet inuti appen.
 • Recovery Vault kommer att hålla en historik över raderade filer vilket hjälper till med snabbare och mer tillförlitlig filåterställning i framtiden.

Obs: Även om Recovery Vault är användbart bör det inte enbart förlitas på för data backup.

Slutsats: Recovery Vault är en proaktiv funktion som förbättrar Disk Drills dataåterställningskapaciteter.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Säker Återställningspraxis 💪

 • Ladda alltid ner Disk Drill från dess officiella webbplats för att försäkra dig om att programvaran är säker och fri från skadlig kod.
 • Installera inte Disk Drill på samma partition där du förlorat dina data för att undvika att skriva över dem.
 • Utför regelbundna säkerhetskopior av dina viktiga filer för att undvika behovet av dataåterställning.

Försiktighetsåtgärder för datasäkerhet 🛑

 • Efter datalförlust, sluta använda den drabbade enheten omedelbart för att undvika att skriva över de raderade filerna.
 • Kontrollera Disk Drills sekretesspolicy för att förstå hur det hanterar dina data.
 • Använd Disk Drill i en kontrollerad miljö, där ingen annan programvara kan störa återställningsprocessen.
5

Optimerad dataåterställning

Inom dataåterställning är det viktigt att välja ett verktyg som säkerställer din datas säkerhet och maximerar potentialen för en framgångsrik återställning. Teknikexpertsrecensioner och forum föreslår att Disk Drill är ett trovärdigt val. Det använder avancerade skanningsalgoritmer som kontinuerligt uppdateras för att motsvara lagringsteknologins sofistikering. Du kan läsa mer om bästa praxis för dataåterställning på National Institute of Standards and Technologys webbplats.

Från och med 2024 stöder Disk Drill en mängd olika filsystem inklusive NTFS, FAT32, EXT och HFS+ bland andra, vilket gör det otroligt mångsidigt för olika användningsfall. När det gäller integritet kräver Disk Drill inte en internetanslutning för att utföra återställningar, vilket är ett extra säkerhetsnät mot potentiella dataintrång. För de som är oroade över lagligheten och etisk användning av dataåterställningsverktyg är återställning av förlorad data med Disk Drill i allmänhet tillåtet när det innefattar dina egna filer eller data du har rätt att komma åt. Användare bör dock rådfråga sina lokala lagar och förordningar—eller riktlinjerna från Federal Trade Commission—för specifik juridisk rådgivning om dataåterställning.

Avslutning:

Datalförlust kan vara en stressande händelse, men verktyg som Disk Drill erbjuder en livlina i sådana situationer. Genom min erfarenhet och de olika stegen som beskrivs ovan fann jag att Disk Drill inte bara är användarvänligt utan också robust och säkert för att återställa förlorade filer 2024. Oavsett om du hanterar en oavsiktlig radering, enhetsfel eller partitionförlust, kan följande av rätt metoder och försiktighetsåtgärder hjälpa dig att navigera genom återställningsprocessen med Disk Drill på ett säkert sätt. Kom ihåg att också kolla in tillverkarens vanliga frågor och supportdokument för ytterligare hjälp.

FAQ

Disk Drill är en omfattande programvara för dataåterställning som är designad för att återställa förlorade eller raderade filer från olika typer av lagringsenheter, som hårddiskar, SSD-diskar, USB-enheter och minneskort. Besök deras hemsida här.

Ja, Disk Drill kan återställa filer från enheter som har formaterats, förutsatt att datan inte har blivit överskriven av nya filer.

Verkligen, Disk Drill finns tillgängligt för både Windows och Mac OS. Varje version är anpassad för sitt respektive operativsystem för optimal prestanda.

Disk Drill erbjuder en gratisversion som tillåter användare att förhandsgranska återställningsbara filer och återställa upp till 500 MB data.

Disk Drill använder skrivskyddade återställningsmetoder för att förhindra vidare skador eller överskrivning av data under återställningsprocessen.

Absolut, Disk Drill stöder återställning av data från externa hårddiskar, såväl som från en mängd andra lagringsenheter.

Disk Drill är kompatibelt med en mängd olika filsystem, inklusive NTFS, FAT32, EXT, HFS+ och andra.

Ja, Disk Drill tillåter användare att pausa skanningen när som helst och återuppta senare, samtidigt som skanningsframstegen bevaras.

Ja, Disk Drill inkluderar funktioner för dataskydd som Recovery Vault och Guaranteed Recovery för att hjälpa till att förebygga framtida datförlust.

Recovery Vault från Disk Drill fungerar som ett extra lager av dataskydd genom att hålla en referens till raderade filer, vilket gör återställning snabbare och mer framgångsrik.