Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur du framgångsrikt återställer data från en SSD: En steg-för-steg-guide

Hur du framgångsrikt återställer data från en SSD: En steg-för-steg-guide

Som professionell inom världen av digital data har jag stött på min beskärda del av scenarier där data förlorats. Ett särskilt utmanande scenario är att återställa data från en Solid State Drive (SSD). SSD-diskar är omtalade för deras hastighet och tillförlitlighet, men likt alla lagringsmedier är de inte immuna mot datatapp. Från min erfarenhet med dessa snabba lagringsenheter har jag lärt mig några användbara knep för att återställa data från SSD-diskar, och jag är här för att dela med mig av dessa metoder som har visat sig ge positiva resultat. Oavsett om din SSD har drabbats av oavsiktlig radering, korruption eller till och med ett mekaniskt fel finns det sätt att försöka återställa den. Nedan beskriver jag olika metoder som jag personligen använt och rekommenderar för att återställa data från en SSD.

1

Vanliga scenarier:

Slumpmässig radering 🙊

 • Oavsiktlig radering av filer är ett vanligt scenario som leder till datatapp. Vare sig det är genom att oavsiktligt trycka på radera-tangenten eller genom att exekvera ett kommando utan nödvändig försiktighet, kan filerna verka försvinna i tomma luften.
 • Medan processen varierar beroende på filsystemet, finns det ofta en chans att de raderade filerna inte omedelbart skrivs över, vilket erbjuder ett fönster för att återställa datan.

SSD-korruption 😞

 • SSD-korruption kan vara ett resultat av mjukvaruproblem, plötsliga strömavbrott eller till och med firmware-problem. Detta kan leda till korruption av filsystemet, vilket gör datan oåtkomlig.
 • Som tur är finns det metoder och verktyg som kan hjälpa till att reparera det korrumperade filsystemet och återställa förlorad data.

Fysiska skador

 • Scenarion med fysiska skador är mindre vanliga med SSD-diskar än traditionella hårddiskar, eftersom SSD-diskar inte har några rörliga delar. Dock kan de fortfarande drabbas av problem som brännskador eller komponentfel.
 • Fysiska skador kräver ofta professionell hjälp på grund av SSD-konstruktionens komplexitet.
2

Steg-för-steg-guide. Återställ data från SSD:

Metod 1: Använda dataåterställningsprogram 💻

 • Ladda ner och installera ett ansedd dataåterställningsprogram. Jag rekommenderar PhotoRec, som är ett kraftfullt verktyg för filåterställning.
 • Anslut SSD-disken till din dator, antingen direkt via en SATA-anslutning eller med en USB-till-SATA-adapter om sådan finns tillgänglig.
 • Kör dataåterställningsprogrammet och välj SSD-disk från listan över enheter. Starta skanningen och vänta tills den är klar.
 • Förhandsgranska och välj de filer du vill återställa, spara dem sedan på en annan enhet för att förhindra överskrivning.

OBS: Installera aldrig återställningsprogrammet på den SSD som du försöker återställa från för att undvika att skriva över data.

Slutsats: Denna metod är effektiv för logiska problem som oavsiktlig radering eller formatering.

Metod 2: Filhistorik eller Time Machine 🕒

 • För Windows-användare, om du hade Filhistorik inställt, gå till ’Inställningar’, sedan ’Uppdatering & Säkerhet’, och klicka på ’Säkerhetskopiering’. Därifrån kan du återställa filer från en tidigare backup.
 • Mac-användare kan använda Time Machine. Anslut enheten som innehåller Time Machine-backupen, och använd funktionen ’Enter Time Machine’ för att återställa de förlorade filerna.

OBS: Detta kräver att du hade satt upp ett backupsystem innan datatappen inträffade.

Slutsats: Backuplösningar som Filhistorik eller Time Machine är utmärkta förebyggande åtgärder för dataåterställning.

Metod 3: Skivhanteringsverktyg

 • Öppna ’Skivhantering’ på Windows eller ’Disk Utility’ på macOS för att kontrollera om SSD:n känns igen av systemet.
 • Om enheten visas utan bokstav, tilldela en genom att högerklicka och välja ’Ändra enhetsbokstav och sökvägar’ på Windows eller ’Montera’ på macOS.
 • Om SSD:n känns igen men har ett fel på filsystemet, använd de inbyggda reparationsverktygen: ’chkdsk’ på Windows eller ’Första hjälpen’ på macOS.

OBS: Fysisk igenkänning av OS är ett gott tecken, men filsystemproblem kan fortfarande förhindra dataåtkomst.

Slutsats: Skivhanteringsverktyg kan lösa igenkännande- eller mindre korruptionsproblem.

Metod 4: Söka professionell hjälp

 • Om SSD:n inte känns igen, eller datan är kritisk, sök hjälp av en professionell dataåterställningstjänst. Dessa experter har verktygen och renrumsmiljöer som krävs för intrikat arbete på SSD-diskar.
 • Forska och välj en ansedd tjänst med erfarenhet av SSD-dataåterställning.

OBS: Professionell återställning kan vara kostsam, men det kan vara din bästa chans vid fysiskt skadade enheter.

Slutsats: Experter har en högre framgångsgrad med komplexa återställningsuppgifter.

Metod 5: Verktyg från SSD-tillverkaren 🔧

 • Många SSD-tillverkare erbjuder sina egna diagnostik- och reparationsverktyg. Kontrollera webbplatsen för ditt SSD-märke för verktyg som är specifika för din modell.
 • Ladda ner och kör tillverkarens verktyg för att diagnostisera och eventuellt reparera SSD:n. Vissa verktyg inkluderar också dataåterställningsalternativ.

OBS: Verktyg från tillverkaren är specifikt utformade för de SSD-diskar de producerar, vilket ger dig en skräddarsydd lösning.

Slutsats: Att använda verktyg från din SSD-tillverkare kan erbjuda en riktad lösning för återställning och reparation.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Skydda dina data 🔒

 • Maintain alltid en regelbunden backup av viktiga data för att minimera effekten av potentiell förlust.
 • Sluta omedelbart använda en SSD efter att ha stött på problem med dataförlust för att undvika att skriva över någon återvinningsbar data.
 • Aktivera TRIM på SSD:er för att hjälpa till att bibehålla prestanda och livslängd, men vara medveten om att det kan komplicera processerna för dataåterställning.
5

Expertinsikter

Dataåterställning från en SSD är en komplex process som ofta beror på arten av datatappet. Att förstå tekniken bakom SSD:er är avgörande för framgångsrik återställning. Till skillnad från traditionella hårddiskar använder SSD:er NAND-baserat flashminne som inte nödvändigtvis lagrar data i kontinuerliga, förutsägbara mönster på grund av tekniker såsom wear-leveling och TRIM-kommandon som optimerar enhetens prestanda och livslängd.

Efter att ha försökt återställa, är det också rådligt att övervaka hälsan på din SSD med hjälp av verktyg som CrystalDiskInfo. Detta verktyg kan varna dig för potentiella fel innan de leder till förlust av data.

För de som är intresserade av att lära sig mer om SSD-teknik och dataåterställning, är följande resurser ovärderliga: Storage Networking Industry Association som är en ledande myndighet på lagringsteknologier, tillhandahåller ett djupgående tekniskt tutorial om SSD-teknik, vilket jag har funnit ytterst hjälpsamt.

Slutsats:

I min erfarenhet är dataåterställning från en SSD verkligen möjlig, men det kräver ett metodiskt tillvägagångssätt och ibland, en smula tur. Börja med att använda lättillgängliga programvaruverktyg och inbyggda operativsystemsfunktioner. Om dessa inte ger resultat och datan är av betydande värde, kan det vara värt att investera i professionella återställningstjänster. Regelbundna säkerhetskopior och proaktiv övervakning av SSD-hälsan kan göra mycket för att förhindra att dataförlust blir en katastrofal händelse. Med tålamod och rätt resurser kan du maximera chanserna för en framgångsrik återställning från en SSD.

FAQ

Ja, det är möjligt att återställa data från en korrupt SSD med hjälp av specialprogram eller tjänster, beroende på korruptionens omfattning och SSD:s skick.

Sluta omedelbart att använda SSD:n för att förhindra ytterligare datatapp, och gör en fullständig säkerhetskopia av enheten om möjligt innan några återställningsförfaranden påbörjas.

Ja, det är möjligt att återställa data från en formaterad SSD med hjälp av återställningsverktyg, så länge nya data inte har skrivit över de förlorade filerna.

Gratisverktyg som Recuva kan återställa data från SSD:er, men deras effektivitet kan vara begränsad jämfört med professionella lösningar.

Återställning efter ett TRIM-kommando kan vara mycket svårt eftersom det signalerar att SSD:n ska rensa datablock, men ibland är partiell återställning fortfarande möjlig med professionell hjälp.

Let efter tjänster med goda recensioner, såsom DriveSavers, och försäkra dig om att de har expertis inom SSD-återställning.

Ja, SSD använder annan teknik än HDD vilket påverkar dataåterställningsmetodiken på grund av hur data lagras och raderas på dessa enheter.

Regelbundna säkerhetskopior och att minimera användandet av SSD:n direkt efter att datan försvunnit är avgörande för att öka chansen till framgångsrik återställning.

Kryptering kan komplicera återställningsprocessen eftersom datan först måste dekrypteras, vilket kräver krypteringsnyckeln för att lyckas.

Även om fysisk skada komplicerar återställningen kan specialiserade tjänster som Ontrack ibland återvinna data, men det är inte alltid garanterat.