Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer raderade filer från ett SDHC-kort GRATIS

Hur man återställer raderade filer från ett SDHC-kort GRATIS

Att förlora värdefulla filer från ett SDHC-kort kan vara en stressande upplevelse, särskilt när de innehåller viktig information. Lyckligtvis finns det flera sätt att återställa raderade filer från ett SDHC-kort gratis. Återställning av raderade filer innebär att använda specifik programvara som kan återställa data genom att komma åt kortets underliggande lagring, även efter att filerna har raderats. I denna guide kommer vi att gå igenom olika metoder för att hämta tillbaka dina förlorade data utan att spendera en krona. Dessutom är det viktigt att vara medveten om din SD-korts hälsa, eftersom det kan påverka framgången med dataräddningen. Nu ska vi utforska olika scenarier där du kan behöva återställa filer, tillsammans med detaljerade steg-för-steg-guider för varje återställningsmetod.

1

Vanliga Scenarier:

Frekventa Formateringsmisstag 🔄

 • Oavsiktligt val av ’Formatera’ när du försöker mata ut ditt SDHC-kort från datorn.
 • Får felmeddelandet ’Kortet är inte formaterat, formatera det nu?’ och bekräftar misstaget formateringsprocessen.
 • Använder SDHC-kortet mellan olika enheter och råkar formatera det på grund av uppmaning från en enhet.

Oavsiktliga Raderingar 🗑

 • Oavsiktligt val av ’Radera Alla’ alternativet på din kamera eller annan enhet.
 • Raderar filer medan du bläddrar genom SDHC-kortet på din dator utan att inse deras vikt.
 • Använder ’Shift + Delete’ kommandot på en dator, vilket kringgår papperskorgen.

Tekniska Fel ⚙

 • SDHC-kortkorruption som leder till förlust av filstruktur och därmed filer.
 • Avbryter plötsligt SDHC-kortet från en enhet eller dator, vilket orsakar dataförlust.
 • Problem med partitionering eller filsystemfel som resulterar i att data blir otillgänglig.
2

Steg-för-Steg Guide. SDHC-korts Återställning:

Metod 1: Använd Inbyggda Windows-verktyg 🛠

 • Infoga SDHC-kortet i din dator med en kortläsare.
 • Öppna Utforskaren och navigera till ’Den här datorn’.
 • Högerklicka på ditt SDHC-kort och välj ’Egenskaper’ > ’Tidigare Versioner’.
 • Om tillgängligt, välj en tidigare version av mappen där din fil var lagrad och klicka på ’Återställ’.

Obs: Denna metod fungerar om du har Systemåterställning aktiverat och SDHC-kortet har inkluderats i en återställningspunkt.

Slutsats: Effektiv för dem som är förberedda, men kanske inte fungerar för alla eftersom inte alla håller Systemåterställning aktivt.

Metod 2: Använd Återställningsprogramvara 🖥

 • Ladda ner och installera en pålitlig filåterställningsprogramvara, såsom Recuva från den officiella webbplatsen.
 • Starta programmet och välj alternativet för att återställa filer från media-kort.
 • Välj ditt SDHC-kort i programmet och kör skanningen.
 • När skanningen är klar väljer du filerna du vill återställa och klickar på ’Återställ’.

Obs: Den gratis versionen av de flesta återställningsprogram har begränsningar på filstorlekar eller antalet återställbara filer.

Slutsats: Detta är vanligtvis den mest robusta metoden om inga säkerhetskopior finns tillgängliga. Den är användarvänlig och generellt pålitlig.

Metod 3: Kommandoåterställning 📝

 • Anslut SDHC-kortet till din dator och notera dess enhetsbokstav i Utforskaren.
 • Öppna Kommandotolken som administratör genom att söka efter ’cmd’ i startmenyn.
 • Skriv ’chkdsk X: /f’ (ersätt X med enhetsbokstaven för ditt SDHC-kort) och tryck Enter.
 • Efter att processen är klar, kontrollera SDHC-kortets katalog för en nyskapad mapp med dina återställda filer.

Obs: Denna metod kanske inte alltid fungerar, särskilt om skadan på filsystemet är omfattande.

Slutsats: Ett användbart gratisverktyg för mindre korruptioner men kanske inte tillräckligt för mer omfattande datarförlustscenarier.

Metod 4: Använd Fotografisk Återställningsprogramvara 📸

 • Ladda ner en fotografisk återställningsprogramvara som ZAR (Zero Assumption Recovery) från den officiella webbplatsen.
 • Installera och öppna programvaran, välj sedan alternativet ’Image Recovery (Gratis)’.
 • Välj ditt SDHC-kort från listan och starta skanningen.
 • Välj de bilder du behöver återställa när skanningen är klar och spara dem till en annan plats.

Obs: Se till att återställa filerna till din dator eller en annan lagringsenhet, inte till SDHC-kortet självt.

Slutsats: Denna metod är idealisk för att återställa foton och erbjuder ibland förhandsvisningar innan återställningen.

Metod 5: Linux Dataåterställningsverktyg 🐧

 • Starta en Linux live CD/USB på din dator, se till att SDHC-kortet är anslutet.
 • Använd verktyg som Photorec som ingår i TestDisk-sviten, tillgänglig på många Linux-distributioner.
 • Starta Photorec och följ instruktionerna på skärmen för att skanna ditt SDHC-kort och återställa filer.

Obs: Photorec fungerar bäst för vanliga filtyper som bilder, videor och dokument, men kanske inte återställer alla filtyper.

Slutsats: Utmärkt för användare som är bekväma med Linux; Photorecs kraftfulla algoritmer kan återställa ett brett utbud av filer.

3

Förebyggande Åtgärder och Tips:

Säkra Dina Data! 🔒

 • Mata alltid ut SDHC-kortet säkert för att förhindra datakorruption.
 • Upprätthåll regelbundet säkerhetskopior av dina viktiga data på en separat enhet eller molntjänst.
 • Kontrollera regelbundet ditt SDHC-kort för fel med hjälp av dedikerad programvara eller diskverktyg.
 • Använd inte SDHC-kortet efter en dataförlust för att undvika att skriva över de raderade filerna vilket kan göra återställningen omöjlig.

Beredskap för Återställning 💾

 • Ladda ner dataräddningsprogramvara i god tid; att vara förberedd är nyckeln!
 • Håll dig uppdaterad om senaste uppdateringarna och patcharna för din återställningsprogramvara.
 • Förstå filsystemen som ditt SDHC-kort använder (t.ex. FAT32, exFAT) för att bättre angripa återställningsprocessen.
4

Vård av SDHC-kort

Att ta hand om ditt SDHC-kort är avgörande för att säkerställa en lång livslängd och skydda de data som lagras inuti. Se till att hantera ditt SDHC-kort varsamt, för att undvika fysiska skador från fall eller hårda miljöer. Använd lämpliga förvaringsfodral för att hålla korten säkra när de inte är i användning. Dessutom, utför regelbundet felkontroll och defragmentering (för FAT32-filsystem) för att bibehålla optimal prestanda.

När det gäller dataåterställning, kom ihåg att tid är av essens. Så fort du märker att filer saknas är det bäst att påbörja återställningsprocessen. Fortsatt användning av kortet kan leda till att ny data skriver över utrymmet där de raderade filerna finns, vilket gör dem oåterkalleliga. Så ju snabbare du agerar, desto bättre är dina chanser till fullständig återställning.

Slutsats:

Sammanfattningsvis är det möjligt att återställa raderade filer från ett SDHC-kort gratis genom en rad olika metoder, var och en med sina egna fördelar. Från inbyggda verktyg som finns i ditt operativsystem till specialiserad återställningsprogramvara, har du en god chans att återfå dina värdefulla data. Det är viktigt att agera snabbt och hantera kortet varsamt för att förhindra ytterligare dataförlust.

Att vara proaktiv när det gäller SDHC-korthälsa och regelbundet underhåll är också en utmärkt strategi för att undvika behovet av återställning från början. Nu när du är utrustad med kunskap och verktyg för att hantera dataförlust på ditt SDHC-kort, kan du känna dig mer säker på att hantera och skydda dina digitala filer.

FAQ

Återställning av SDHC-kort innebär att återvinna förlorade, raderade eller otillgängliga data från ett Secure Digital High Capacity (SDHC)-minneskort. Det är vanligtvis nödvändigt efter oavsiktlig radering, formateringsfel eller kortfel.

Ja, filer från ett formaterat SDHC-kort kan ofta återställas så länge nya data inte har skrivit över de ursprungliga filerna. Återställningsprogram kan hjälpa till i denna process.

Dataförlust på SDHC-kort kan bero på oavsiktlig radering, fysisk skada, korruption, formatering, virusinfektioner eller programvarufel.

Många kostnadsfria verktyg som PhotoRec erbjuder grundläggande funktioner för återställning av SDHC-kort som är användbara för enkla dataåtervinningssyften.

Backa regelbundet upp dina data, ta bort SDHC-kortet säkert från enheter och undvik att utsätta kortet för extrema förhållanden för att förhindra framtida dataförlust.

Korrupta filer kan ibland återställas från ett SDHC-kort med hjälp av specialiserad återställningsprogramvara som rekonstruerar eller reparerar de skadade filerna.

Sluta använda SDHC-kortet omedelbart för att undvika att skriva över datan. Använd sedan pålitlig återställningsprogramvara eller tjänst för att försöka återskapa datan.

Professionella tjänster kan erbjuda en högre framgångsgrad, särskilt för komplexa fall, men återställningsprogramvara är ett kostnadseffektivt första steg.

Välj programvara som är känd för höga framgångsgrader med SDHC-kort och se till att den stödjer ditt korts filsystem. Letar efter användarvänliga gränssnitt och förhandsvisningsalternativ.

Pålitliga återställningstjänster för SDHC-kort kan hittas hos ansedda dataåterställningsföretag som WeRecoverData.com.