Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man ändrar ESD-USB till vanlig USB och återställer data

Hur man ändrar ESD-USB till vanlig USB och återställer data

I den ständigt föränderliga teknikvärlden förbryllar ofta konceptet ESD-USB många. För att reda ut begreppen ska vi prata om vad ESD-USB innebär, orsakerna bakom dess användning och praktiska råd för att konvertera en ESD-USB till en vanlig USB, samt steg för att återställa data från en ESD-USB med hjälp av verktyg som Disk Drill.

1

Vanliga scenarier:

Oväntat diskformat

 • Efter att ha laddat ner en installationsmedia för Windows 10 kan du märka att USB-enheten är i ett ESD-USB-format istället för det förväntade FAT32- eller NTFS-filsystemet.
 • Enheten kanske inte känns igen av andra datorer, eller så kan du inte öppna eller överföra filer från den.
 • Vanligtvis uppstår detta scenario när du använder Microsofts Media Creation Tool för att skapa en startbar USB-enhet för Windows-installationer.

Problem med skapandet av startbar USB

 • Kanske vill du efter att ha skapat en startbar USB-enhet för att uppgradera eller reparera ditt operativsystem återanvända USB-enheten för vanlig lagring, men ESD-USB-formatet förhindrar det.
 • Du sitter kvar med begränsat utrymme eller funktionalitet tills du konverterar USB tillbaka till ett standardformat.
 • Windows kanske uppmanar dig att formatera disken innan du kan använda den, vilket leder till dataförlust om det inte görs korrekt.

Oavsiktlig dataförlust

 • Vid försök att lösa problemen med din ESD-USB kan du av misstag radera viktiga filer eller behöva återställa förlorad data på grund av en felaktig konverteringsprocess.
 • Du söker då efter ett pålitligt sätt att återställa data utan att kompromissa med den ytterligare.
 • I sådana fall kan professionell återställningsprogramvara som Disk Drill vara ovärderlig.
2

Steg-för-steg-guide. ESD-USB tillbaka till normal:

Metod 1: Använda Diskhantering

 • Anslut ESD-USB till din dator.
 • Öppna Start-menyn och sök efter ’Diskhantering’. Välj ’Skapa och formatera hårddiskpartitioner’.
 • Högerklicka på ESD-USB-enheten och välj ’Formatera’. Välj NTFS- eller FAT32-filsystem och utför en snabbformatering.

Observera: Detta kommer att radera alla data på disken, så se till att du säkerhetskopierar all värdefull information i förväg.

Slutsats: En okomplicerad metod som passar för de utan behov av dataåterställning.

Metod 2: Använda Kommandotolken

 • Koppla in ESD-USB till din dator.
 • Skriv ’cmd’ i Start-menyn, högerklicka på Kommandotolken och kör som administratör.
 • Använd diskpart genom att skriva ’diskpart’ och lista enheterna med ’list disk’. Identifiera din ESD-USB-enhet efter dess storlek.
 • Välj disken med ’select disk #’, ersätt ’#’ med ditt disknummer och rensa den med ’clean’.
 • Skapa en ny partition med ’create partition primary’, gör den aktiv med ’active’ och formatera den med ’format fs=ntfs quick’ eller ’format fs=fat32 quick’, beroende på ditt önskemål.

Observera: Den här metoden, liksom den första, kommer att förstöra alla data på USB-enheten.

Slutsats: En mer avancerad metod för de som är bekväma med att använda kommandoradsverktyg.

Metod 3: Använda Windows PowerShell

 • Sätt in ESD-USB i en USB-port på din PC.
 • Öppna Windows PowerShell som administratör från Start-menyn.
 • Skriv ’Get-Disk’ för att lista alla anslutna enheter och identifiera din USB-enhet efter dess nummer.
 • Rensa enheten med ’Clear-Disk -Number # -RemoveData’, ändra ’#’ till numret på din USB-enhet.
 • Skapa en ny volym med ’New-Partition -DiskNumber # -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel ”NewVolume”’ och ersätt ’#’ med ditt disknummer samt ’NewVolume’ med en valfri etikett.

Observera: Liksom med Kommandotolken kommer denna metod att helt radera din USB-enhet.

Slutsats: Idealisk för användare som föredrar PowerShell framför den traditionella Kommandotolken.

Metod 4: Använda ett tredjepartsverktyg

 • Anslut ESD-USB och ladda ner ett pålitligt tredjepartsformateringsverktyg.
 • Starta programmet och välj din USB-enhet.
 • Välj det önskade filsystemet (NTFS, FAT32, etc.) och påbörja formateringen.
 • Vänta tills processen är färdig och din USB bör nu vara i ett standardformat.

Observera: Många tredjepartsverktyg erbjuder fler funktioner och kan hantera olika typer av problem med USB-enheter.

Slutsats: Ett användarvänligt alternativ för individer som inte är bekväma med Windows-verktyg.

Metod 5: Återställa data med Disk Drill

 • Ladda ner och installera Disk Drill här.
 • Starta Disk Drill och välj din ESD-USB från listan över tillgängliga enheter.
 • Klicka på ’Återställ’ för att börja skanna efter förlorad data.
 • När skanningen är klar, förhandsgranska filerna och välj de du vill återställa.
 • Välj en återställningsdestination som är annorlunda från din USB-enhet och klicka på ’Återställ’ för att inleda återställningsprocessen för data.

Observera: Se till att inte skriva några nya data till USB-enheten före återställning, eftersom detta kan skriva över förlorade filer.

Slutsats: Ett effektivt sätt att hämta dina filer intakta utan att behöva ta till komplexa åtgärder.

3

Försiktighetsåtgärder och tips:

Viktiga tips för hantering av ESD-USB

 • Säkerhetskopiera alltid dina viktiga filer innan du påbörjar några formaterings- eller konverteringsprocesser.
 • Använd Windows inbyggda verktyg som Diskhantering för enkla problem innan du vänder dig till kommandoradsbaserade metoder.
 • Kom ihåg att konverteringen av en ESD-USB till en vanlig USB vanligtvis raderar alla data, så ha en återställningsplan redo om det behövs.
 • När du använder tredjepartsverktyg, se till att de kommer från pålitliga källor för att undvika nedladdning av skadlig programvara.
4

Ytterligare information om ESD-USB

Alla USB-enheter är inte skapade lika, och när det kommer till installationsmedia eller återställningsenheter, är formatet Electronic Software Delivery (ESD) ofta aktuellt. En ESD-USB är i princip ett USB-minne som innehåller installationsfiler för Windows operativsystem. Microsofts Media Creation Tool använder detta format för att skapa startbara USB-enheter för installation eller reparation av Windows. Varför ESD-USB, kan du fråga? ESD-formatet använder avancerade komprimeringstekniker, vilket gör filstorleken avsevärt mindre och processen mer effektiv, idealisk för överföring av stora operativsystemfiler. Det är särskilt praktiskt för personer med begränsad bandbredd eller de som behöver spara utrymme. Dessutom är ESD-filer krypterade, vilket ger ett ytterligare säkerhetslager över standardformaten. Problemet uppstår dock när du inte längre behöver den startbara enheten, och ESD-USB inte fungerar som en vanlig lagrings-USB. Det är viktigt att känna till rätt process för konvertering och återställning för att undvika frustration och säkerställa dataintegritet. Det finns mycket vägledning tillgänglig på Microsofts support-sida, samt dataåterställningsresurser som Disk Drills hjälpcenter, vilket kan vara till hjälp. Kom ihåg att tålamod och rätt verktyg är dina bästa allierade när det gäller frågor om ESD-USB. Att förstå nyanserna i detta format hjälper dig att navigera potentiella problem och dra nytta av dess fördelar samtidigt som du håller dina data säkra.

Slutsats:

Sammanfattningsvis kan hantering av en ESD-USB verka skrämmande till en början, men med rätt tillvägagångssätt och verktyg till hands är det fullt möjligt att konvertera den till en vanlig USB och återställa dina värdefulla data. Oavsett om du är tillräckligt tekniskt kunnig för att använda kommandoradsverktyg eller om du föredrar en mer GUI-orienterad lösning via tredjepartsprogram finns det en metod som passar allas komfortnivå. Viktigast av allt är att komma ihåg att säkerhetskopiera dina data och använda pålitlig återställningsprogramvara som Disk Drill, om det skulle behövas för att hämta förlorade filer. Genom att följa denna guide kan du omvandla din ESD-USB till vanlig lagring med enkelhet och självförtroende.

Vanliga frågor och svar

ElektroStatisk Utladdning (ESU) är det plötsliga flödet av elektricitet mellan två elektriskt laddade objekt. ESU kan skada USB-enheter genom att orsaka funktionsfel i hårdvaran eller datakorruption.

Tecken på ESU-skador på en USB-enhet inkluderar enhetsfel, oväntat beteende eller förlorad anslutningsförmåga.

Förebygg ESU genom att jorda dig själv, använda antistatiska påsar för förvaring och undvika direktkontakt med USB-kontakter.

Ja, genom att koppla ifrån och sedan återansluta USB-enheten för att återställa anslutningen kan ibland återställa normal funktion efter ESU.

Programvaru-diagnostikverktyg kan hjälpa till att utvärdera hälsan hos din USB-enhet om du misstänker ESU-skada.

Dataåterställning är möjlig på vissa ESU-drabbade USB-enheter med hjälp av dataåterställningsprogram eller professionella tjänster.

Om grundläggande felsökning inte fungerar är det rådligt att söka professionell hjälp eftersom de har specialiserad utrustning och expertis.

Att använda en skadad enhet medför risker för ytterligare maskinvarufel och potentiell dataförlust. Det är bäst att hantera problemet omgående.

Om en USB-port har upplevt ESD, finns det potential för ytterligare skador. Inspektera porten och anslutna enheter för problem.

För omfattande information om ESD-skydd, besök Electrostatic Discharge Association.