Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur du hittar och återställer filer som försvunnit från ditt skrivbord

Hur du hittar och återställer filer som försvunnit från ditt skrivbord

Att plötsligt råka ut för att filer försvinner från skrivbordet på en Windows-dator kan vara en mardröm för vem som helst som är beroende av sin dator i arbete eller personliga ärenden. Lyckligtvis finns det metoder för att återfå dessa förlorade filer och lindra den panik du kanske känner. I den här artikeln kommer vi att utforska flera metoder för att återskapa filer som tycks ha försvunnit från ditt skrivbord, med fokus på att använda den välrenommerade återställningsprogramvaran Disk Drill. För en fördjupad recension av Disk Drill, som täcker olika scenarier för dataförlust, innehåller denna sida en mycket detaljerad översyn av Disk Drill.

1

Vanliga scenarier:

Oavsiktlig borttagning 🗑

 • Filer kan ofta försvinna på grund av oavsiktlig borttagning, vilket kan inträffa när du av misstag trycker på radera-tangenten eller utför en grupptömning utan att inse att viktiga filer är valda.
 • Filer som raderas på detta sätt hamnar vanligtvis i Papperskorgen, från vilken de ofta kan återställas enkelt.

Systemfel 🔧

 • Problem relaterade till systemet, såsom korrupta systemfiler, felaktiga avstängningar eller konflikter mellan programvara, kan leda till att skrivbordsfiler försvinner.
 • I sådana fall kan återställning innebära att reparera systemfiler eller använda programvara som Disk Drill för att återkräva de förlorade datan.

Malware-attacker 🦠

 • Virus och malware kan få filer att försvinna genom att antingen flytta dem till okända platser eller kryptera dem så att de blir otillgängliga.
 • Medan ett antivirusprogram kan ta bort malware, kräver ofta återställningen av filerna specialized file recovery tools.
2

Steg-för-steg-guide. Filer har försvunnit från skrivbordet i Windows:

Metod 1: Kontrollera Papperskorgen 🗑

 • Öppna Papperskorgen genom att dubbelklicka på dess ikon på skrivbordet.
 • Leta efter dina saknade filer i listan. Om de finns där högerklickar du på dem och väljer ’Återställ’.
 • Filerna bör återkomma på ditt skrivbord efter återställningsprocessen.

OBS: Denna metod fungerar endast för filer som inte har blivit permanent raderade från Papperskorgen.

Slutsats: Att kontrollera Papperskorgen bör vara det första steget att återställa filer eftersom det är enkelt och ofta lyckas.

Metod 2: Använd Filhistorik 🕒

 • Gå till Inställningar > Uppdatering & Säkerhet > Säkerhetskopiering och se till att ’Filhistorik’ är påslaget.
 • Välj ’Fler alternativ’ > ’Återställ filer från en aktuell säkerhetskopia’.
 • Bläddra igenom mapparna och välj filerna du vill återställa. Klicka sedan på ’Återställ’-knappen för att hämta dem.

OBS: Filhistorik måste vara aktiverad före dataförlust för att denna metod ska fungera.

Slutsats: Filhistorik är ett effektivt sätt att återställa tidigare versioner av filer, förutsatt att det var inställt innan filerna försvann.

Metod 3: Återställ filer med Disk Drill 💽

 • Ladda ner och installera Disk Drill från dess officiella webbplats.
 • Kör programvaran och välj enheten där dina skrivbordsfiler ursprungligen lagrades.
 • Klicka på ’Sök efter förlorade data’-knappen för att starta skanningen.
 • När skanningen är färdig, bläddra igenom de hittade filerna, välj dem du vill återställa och tryck på ’Återställ’-knappen.

OBS: Det rekommenderas att återställa filer till en enhet annan än den där de förlorades för att förhindra att de skrivs över.

Slutsats: Disk Drill är ett robust verktyg för att återfå förlorade filer, med avancerade funktioner för filåterställning som kan rädda dagen i kritiska situationer.

Metod 4: Återställ tidigare version 👴

 • Högerklicka på mappen Skrivbord eller det område där din fil låg och välj ’Återställ tidigare versioner’.
 • Välj en version av mappen från innan filerna försvann och klicka på ’Återställ’.
 • Bekräfta återställningen för att få tillbaka dina förlorade filer.

OBS: Denna metod bygger på att Systemåterställning är aktivt och har skapat återställningspunkter före förlusten av filer.

Slutsats: Att återställa tidigare versioner kan hjälpa dig att snabbt återställa filer utan att använda tredjepartsprogramvara.

Metod 5: Visa dolda filer 🙈

 • I Utforskaren, gå till fliken ’Visa’ och klicka på ’Alternativ’ för att öppna Mappalternativ.
 • Välj fliken ’Visa’ och under Avancerade inställningar välj ’Visa dolda filer, mappar och enheter’.
 • Klicka på ’OK’ och kontrollera ditt skrivbord för de tidigare dolda filerna.

OBS: Vissa filer kan vara dolda på grund av systeminställningar eller användaråtgärder, denna metod visar dem igen.

Slutsats: Dolda filer kan ofta vara orsaken till ’försvinnanden’, och att justera visningsinställningarna är en snabb lösning.

Metod 6: Skanna efter Malware 🔍

 • Använd ett pålitligt antivirusprogram för att utföra en grundlig skanning av din dator.
 • Om malware upptäcks, låt antivirusprogrammet fortsätta med de rekommenderade åtgärderna för att sätta dem i karantän eller ta bort dem.
 • Efter borttagningen av malware, använd filåterställningsprogramvara, såsom Disk Drill, för att försöka återställa eventuellt berörda filer.’

OBS: Se alltid till att ditt antivirusprogram är uppdaterat för effektivt skydd och återställning.

Slutsats: Malware-attacker leder ofta till att filer försvinner, och att ta bort dem är det första steget mot återställning.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Var förberedd 🛡

 • Gör regelbundna säkerhetskopior av dina filer till externa hårddiskar eller molnlagringslösningar.
 • Aktivera ’File History’ i Windows för att automatiskt säkerhetskopiera dina dokument.

Omedelbara åtgärder 💡

 • Undvik att skriva nya data till disken där filer har försvunnit för att förhindra att de skrivs över.
 • Sluta använda den berörda datorn tills du har slutfört återställningsprocessen av filerna för att minimera dataförlust.
5

Proaktiva åtgärder

Ett av de mest effektiva sätten att förhindra förlust av viktiga filer är att vidta proaktiva åtgärder. Förutom regelbundna schemalagda säkerhetskopior, överväg att använda Windows Backup och Återställ funktionalitet. Denna funktion låter dig skapa systemavbilder och filbackup som kan återställas vid behov.

En annan viktig aspekt av filsäkerhet kommer från förståelsen för risken av fysisk hårddisksskada. Externa hårddiskar är benägna att fallera på grund av felaktig hantering, miljöfaktorer eller helt enkelt på grund av deras mekaniska natur. Läs på om tecken på att hårddiskar håller på att gå sönder på Backblaze bloggen så att du kan byta eller klona diskar innan katastrofal dataförlust inträffar.

Filorganisation kan också spela en roll i återställning av data. Tydligt märkta mappar och ett strukturerat system för filorganisation hjälper till att snabbt identifiera förlorade filer och bedöma omfattningen av eventuell förlust. Att utveckla en vana att kategorisera och ordentligt lagra filer minskar inte bara risken för oavsiktlig borttagning utan gör också återhämtningsansträngningarna mer raka i händelse av dataförlust.

Slutsats:

Även om det kan vara frustrerande att ha filer försvinna från skrivbordet finns det flera återställningsmetoder tillgängliga som riktar sig mot olika dataförlustscenario. Genom att använda verktyg som Disk Drill och implementera den kunskap som delats i tipsen och proaktiva åtgärderna, ökar dina chanser att återfå dina värdefulla data avsevärt. Kom ihåg, nyckeln till framgångsrik dataåterställning ligger ofta i omedelbarheten av ditt svar och effektiviteten av din beredskapsstrategi.

FAQ

Filer kan försvinna på grund av oavsiktlig borttagning, virusattacker, systemuppdateringar eller ändringar i användarprofilen. Ibland är de bara flyttade eller dolda, inte verkligen borta.

För att kontrollera dolda filer, öppna Utforskaren, klicka på ‘Visa’ längst upp och markera kryssrutan ‘Dolda objekt’ för att visa eventuella dolda filer.

Ja, Systemåterställning kan återställa ditt system till ett tidigare skick där filerna fortfarande fanns på skrivbordet, men det återställer inte personliga filer.

Ja, skadlig programvara kan ta bort eller dölja filer. Kör en omfattande viruskontroll för att söka efter och ta bort eventuella hot. Använd till exempel Malwarebytes.

Även om det är ovanligt kan en felaktig Windows-uppdatering leda till korruption av användarprofilen, vilket kan få filer att tyckas försvinna från skrivbordet.

Gå till mappen ‘C:Användare’ och navigera till din gamla profilmapp för att hitta dina filer. Kopiera sedan tillbaka dem till din nuvarande skrivbordsmapp.

Först bör du leta i mappen ‘Windows.old’; uppdateringar arkiverar ibland äldre filer där. Kontrollera dessutom de uppdaterade användarkontomapparna.

Om du tidigare har konfigurerat Filhistorik, kan du återställa filer genom att gå till Inställningar > Uppdatering & Säkerhet > Säkerhetskopiering > Fler alternativ > Återställ filer från en aktuell säkerhetskopia.

Kontrollera Papperskorgen, eftersom raderade filer ofta finns kvar där innan de tas bort permanent. Återställ enkelt alla hittade filer till ditt skrivbord.

Många tredjepartsverktyg för databasåterställning kan effektivt återställa förlorade eller raderade filer, såsom EaseUS Data Recovery Wizard.