Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer raderade videoklipp från ditt Vivint-säkerhetssystem

Hur man återställer raderade videoklipp från ditt Vivint-säkerhetssystem

Har du någonsin av misstag raderat en video från ditt Vivint-säkerhetssystem och önskat att det fanns ett sätt att återställa den? Du är inte ensam. Många Vivint-användare står inför detta dilemma och undrar om det är möjligt att återställa raderade Vivint-videor. I den här detaljerade instruktionsartikeln kommer jag att dela min personliga erfarenhet av hur man potentiellt kan återvinna de värdefulla Vivint-videoklippen med hjälp av ett återställningsprogram som heter Disk Drill. Ta en kopp kaffe och låt oss dyka in i möjligheterna och metoderna för återställning.

1

Vanliga scenarion:

Oavsiktlig radering av Vivint-videoklipp 🗑

 • Vivint-hemalarmsystem använder molnet för att lagra videoinspelningar från dina kameror. Även om det är bekvämt är det inte ovanligt att man av misstag raderar ett klipp som man hade velat behålla.
 • Vid rutinmässigt underhåll eller vid rensning av utrymme kan användare av misstag radera viktiga videoklipp.
 • Du kan också av misstag radera klipp när du navigerar genom Vivint Smart Home-appen.

Intentionell radering följt av ånger 💔

 • I vissa fall kan du ha raderat ett Vivint-videoklipp med avsikt, bara för att senare inse att det innehöll viktig information eller minnen.
 • Raderade videoklipp kan vara nödvändiga för försäkringsanspråk, rättsligt bevis eller av sentimentala skäl.

Tekniska problem eller systemfel 🛠

 • Tekniska problem med Vivint-systemet kan ibland leda till förlust av videoklipp utan användarens inblandning.
 • Systemuppgraderingar eller funktionsfel kan av misstag radera data som man antog var lagrad säkert.
2

Steg-för-steg guide. Återställa raderade Vivint-videor:

Metod 1: Kontrollera Vivint Smart Home-appen 📱

 • Öppna Vivint Smart Home-appen på din smartphone.
 • Navigera till ’Uppspelnings’-funktionen för att se om ditt video är fortfarande tillgänglig där.
 • Letar efter några filmer som lagrats på din lokala enhet om du har ställt in appen att spara kopior av dina videor.

Obs: Beroende på dina inställningar kan det finnas lokala kopior tillgängliga.

Slutsats: Denna metod förlitar sig på appens interna lagrings- och återställningssystem.

Metod 2: Åtkomst till Vivint Online-kontot 💻

 • Logga in på ditt Vivint online-konto via en webbläsare.
 • Besök fliken ’Video’ för att kolla din molnlagring.
 • Om du har tjänsten Playback DVR, verifiera om det raderade videoklippet fortfarande finns i molnarkivet.

Obs: Videoklipp kan finnas kvar i molnet en kort period före permanent borttagning.

Slutsats: Om du har molnbackup kan denna metod hjälpa dig att återställa förlorade klipp.

Metod 3: Kontrollera papperskorgen på Vivint-appen 🗑

 • Öppna Vivint Smart Home-appen och navigera till papperskorgen ’Raderat’.
 • Sök efter videoklippet bland nyligen borttagna objekt.
 • Försök att återställa klippet om det fortfarande finns där. Vivint kan behålla borttagna videor en kort stund innan de raderas permanent.

Obs: Detta alternativ kanske inte är tillgängligt på alla enheter eller appversioner.

Slutsats: Snabb åtgärd efter radering ökar chanserna för återställning.

Metod 4: Kontakta Vivint kundtjänst 📞

 • Vänd dig till Vivints kundtjänst för att fråga om möjliga backup-alternativ för raderade videor.
 • Ge all nödvändig information för att hjälpa dem att återställa din video.
 • Klarga om det finns en återställningsprocess för sådana scenarion och om några kostnader är inblandade.

Obs: Kundtjänst kan hjälpa dig att återställa videor inom en viss tidsram.

Slutsats: Vivints supportteam kan vara din sista utväg vid videoborttagning.

Metod 5: Återställa raderade Vivint-videor med hjälp av Disk Drill 🛠

 • Ladda ned och installera Disk Drill från Cleverfiles.
 • Anslut lagringsenheten, som ett SD-kort från din Vivint-kamera, till din dator.
 • Starta Disk Drill och välj enheten där dina Vivint-videoklipp har lagrats.
 • Klicka på ’Återställ’ och låt programmet skanna efter återställningsbara filer.
 • Förhandsgranska och välj de klipp du vill återställa och välj sedan en säker plats för att återställa dem.

Obs: Denna metod kräver direkt åtkomst till den fysiska lagringen av dina Vivint-kameror.

Slutsats: Disk Drill kan vara ett kraftfullt verktyg för att återställa raderade filer från fysiska lagringsenheter.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Skydda ditt Vivint filmmaterial 🛡

 • Säkerhetskopiera regelbundet dina Vivint videoklipp till en extern hårddisk eller molntjänst.
 • Kontrollera dina Vivint molnlagringsinställningar för att säkerställa att dina videor säkerhetskopieras korrekt.
 • Var försiktig när du raderar videor och dubbelkolla innan du bekräftar raderingen.
5

Mer om videoåterställning och säkerhet

När det gäller säkerheten i ditt hem och bevarandet av värdefull bevisning är det avgörande att förstå ins och outs i ditt säkerhetssystems videolagrings och återställningsalternativ. De flesta moderna säkerhetssystem, som Vivint, erbjuder molnlagringslösningar som ger bekvämlighet och enkel åtkomst. Men i händelse av oavsiktlig radering eller systemfel kan en användares panik leda till förhastade beslut eller antaganden om permanent dataförlust.

Det är viktigt att notera att återställningsprogramvara som Disk Drill kan vara en spelväxlare i situationer där videor lagras på fysiska medier. Disk Drill, som en heltäckande lösning för dataåterställning, erbjuder möjligheten att ångra raderingsprocessen. Dess kraftfulla skanningsalgoritmer kan söka igenom lagringsmedierna för att hitta rester av raderade filer och ge dig en chans att återställa dem.

Djupare in på förebyggande åtgärder, genom att ställa in automatiska molnuppladdningar och ha redundans i dina säkerhetskopieringsstrategier – till exempel en säkerhetskopia på en annan plats – kan minimera risken för att förlora dina viktiga videoklipp. Dessutom kan det att göra dig bekant med bästa praxis för cybersäkerhet inte bara hjälpa till att skydda ditt hem utan även säkra det digitala fotavtrycket för ditt säkerhetssystem.

Slutsats:

Avslutningsvis, även om raderingen av Vivint videoklipp kan verka oåterkallelig, finns det flera vägar som kan leda till återställning. Beroende på scenario och de åtgärder du vidtar omgående kan du kunna återställa dina värdefulla klipp med hjälp av alternativ inom Vivint-systemet eller genom att använda avancerade återställningsverktyg som Disk Drill. Att vidta förebyggande åtgärder och vara kunnig om den digitala aspekten av ditt hemskydd kommer att tjäna dig väl i att skydda dina data för framtiden.

FAQ

När en video har blivit raderad från ditt Vivint-konto kan den vanligtvis inte återskapas. Kontrollera dock om en säkerhetskopia finns eller kontakta Vivint Support för hjälp.

Vivint lagrar vanligtvis videofilmer i upp till 30 dagar, beroende på din serviceplan, innan de blir överskrivna eller raderade.

Att återställa videor från ett formaterat minneskort kan vara komplicerat och det finns ingen garanti. Det är fördelaktigt att konsultera med en professionell inom dataåterställning.

Även om tredjepartsprogramvaror kan hävda att de kan återställa raderade filer, varierar deras effektivitet med Vivint-system och de är inte officiellt godkända eller garanterade att fungera.

Sluta omedelbart att använda kameran för att undvika att skriva över data och kontakta Vivint Support för att utforska eventuella lösningar för videoåterställning.

Ja, Vivint erbjuder molnbackup-lösningar som en del av deras serviceplaner, vilket kan hjälpa till att skydda dina videofilmer från att gå förlorade.

Vivint Smart Home-appen i sig har ingen funktion för att återställa raderade videor, men den kan användas för att kontrollera om det finns några videor kvar tillgängliga i molnet.

Vivints systemloggar fångar vanligtvis användaraktiviteter, så det kan vara möjligt att identifiera vem som raderade en video genom dessa loggar eller genom kontohistoriken.

Inspelade videor kan potentiellt raderas omedelbart efter inspelning, beroende på dina inställningar och om någon manuellt tar bort dem.

Vivint kan eventuellt hjälpa till med tekniska problem, men att återställa ett kamerasystem till ett tidigare tillstånd i syfte att återställa videor är vanligtvis inte möjligt.