Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer filer från ett USB-minne som behöver formateras

Hur man återställer filer från ett USB-minne som behöver formateras

Det finns knappast något mer skrämmande för någon som förlitar sig på datalagring än att plugga in ett USB-minne bara för att mötas av det fruktade felmeddelandet ’Du behöver formatera disken i enhet X: innan du kan använda den’. I den här artikeln kommer jag att dela med mig av den smärtsamma resan jag har genomgått för att inte bara förstå varför detta händer, men också hur man återställer de värdefulla filerna med hjälp av verktyg som Disk Drill och PhotoRec. Men innan det fann jag det nödvändigt att förstå om virus kunde vara en orsak, såsom framhövs i en insiktsfull artikel om huruvida omformatering av ett USB-minne ofta kan ta bort skadlig kod. Det visar sig att medan skadlig kod kan vara en anledning, är problemet oftast på grund av filsystemfel. Låt oss fördjupa oss i de vanliga scenarier som kan leda till denna bekymmersamma uppmaning.

1

Vanliga scenarier:

Skadat filsystem 📁

 • Interaktion med en infekterad dator som leder till malware-skador.
 • Ovarsam borttagning av USB-minnet från en enhet.
 • Oväntade systemavstängningar medan enheten används.

Dåliga sektorer på enheten 💾

 • Fysisk skada på minnet.
 • Långvarigt slitage som leder till dåliga sektorer.
 • För många skrivcykler under enhetens livstid.

Inkompatibla filsystem 🔄

 • Att växla USB-minnet mellan operativsystem med olika filsystem.
 • Misslyckad säker borttagning av USB-minnet, vilket orsakar filsystemfel.
2

Steg-för-steg-guide. USB behöver formateras:

Metod 1: Återställning med Disk Drill 🔍

 • Ladda ner och installera Disk Drill.
 • Koppla in USB-minnet till din dator.
 • Starta Disk Drill och välj enheten från listan.
 • Klicka på ’Återställ’ för att söka efter förlorade filer.
 • Förhandsgranska och välj de filer du vill spara och sedan återställ dem till en säker plats.

Obs: Den kostnadsfria versionen tillåter återställning av upp till 500 MB.

Slutsats: Disk Drill är användarvänligt och effektivt för att återställa filer utan att behöva formatera USB-minnet.

Metod 2: Återställning med PhotoRec 📷

 • Ladda ner och extrahera PhotoRec-programvaran.
 • Kör PhotoRec-exekveringen.
 • Välj USB-minnet och välj ’Fortsätt’ för att starta återställningsprocessen.
 • Välj de filtyper du vill återställa och destinationen för de återställda filerna.
 • Låt programvaran skanna och återställa dina filer.

Obs: PhotoRec är ett verktyg för kommandoraden, vilket kan vara utmanande för nybörjare.

Slutsats: PhotoRec är ett kraftfullt, öppen källkod filåterställningsverktyg som utmärker sig i att återställa data utan att formatera.

Metod 3: Använda Utforskaren 🗂

 • Koppla in USB-minnet till din dator.
 • Öppna Utforskaren och högerklicka på USB-minnet.
 • Välj ’Egenskaper’ och navigera sedan till fliken ’Verktyg’.
 • Klicka på ’Kontrollera’ under avsnittet för felsökning.
 • Följ anvisningarna för att skanna och åtgärda eventuella fel på USB-minnet utan att formatera.

Obs: Denna metod fungerar bara om USB-minnet fortfarande är tillgängligt och inte allvarligt skadat.

Slutsats: Inbyggda Windows-verktyg kan ibland åtgärda problemet utan dataförlust.

Metod 4: CHKDSK-kommando 🛠

 • Koppla in USB-minnet till din PC.
 • Öppna kommandotolken med administrativa privilegier.
 • Skriv ’chkdsk X: /f’ (ersätt X med enhetsbokstaven) och tryck Enter.
 • Vänta på att processen slutförs, vilket kan reparera filsystemfelen.

Obs: Detta kommando kan åtgärda enheten men kan också leda till dataförlust om det används felaktigt.

Slutsats: CHKDSK är ett kraftfullt verktyg för att åtgärda filsystemfel, men bör användas med försiktighet.

Metod 5: Testa på en annan dator 🖥

 • Koppla in USB-minnet till en annan dator.
 • Om enheten är tillgänglig, överför omedelbart all data till datorn eller ett annat lagringsmedium.
 • Om det lyckas kan du sedan säkert formatera USB-minnet på den ursprungliga datorn.

Obs: Ibland kan problemet vara med datorn snarare än USB-minnet i sig.

Slutsats: Att byta till en annan dator kan vara ett enkelt men effektivt sätt att återställa dina filer.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Förebyggande åtgärder 🔒

 • Alltid säkert ta ur USB-minnet för att förhindra korruption av filsystemet.
 • Använd antivirusprogram för att söka efter och förhindra skadeprogramattacker.
 • Säkerhetskopiera data regelbundet för att undvika fullständig dataförlust vid ett USB-minnes fel.
5

Ytterligare insikter

Att återställa filer från ett USB-minne som behöver formateras är av yttersta vikt, men det är lika viktigt att förstå vikten av förebyggande i datahantering. Det är alltid bättre att förebygga problem än att åtgärda dem. Regelbundna hälsokontroller av disken kan varna dig för kommande enhetsfel. Verktyg som CrystalDiskInfo kan ge nödvändig information om hälsostatus och prestanda för dina USB-minnen och andra lagringsenheter.

Dessutom, tänk på livslängden för flashlagring. USB-minnen har ett begränsat antal skrivcykler, och att pressa dem utöver deras gränser kan leda till problem med dataintegriteten. Om du använder ett USB-minne omfattande för dataöverföring, överväg att uppgradera till en mer hållbar solid-state-enhet (SSD).

Slutligen, utbilda dig själv om de olika filsystemen—FAT32, NTFS, exFAT, och hur de påverkar bärbarheten mellan enheter med olika operativsystem. Till exempel kan macOS läsa NTFS men kan inte skriva utan tredjepartsprogram, vilket kan skapa kompatibilitetsproblem som leder till formatbegäranden.

Slutsats:

Sammanfattningsvis kan det vara skrämmande att mötas av en uppmaning att formatera ett USB-minne när du ansluter det, men som jag har upplevt finns det flera metoder för att återställa dina filer. Från att använda specialiserad programvara som Disk Drill och PhotoRec, till att utnyttja Windows inbyggda verktyg, och till och med helt enkelt att prova en annan dator—alternativen som finns är många och effektiva. Kom ihåg att dessa problem ofta uppstår från förebyggbara orsaker. Så hantera alltid dina enheter med omsorg, använd korrekta borttagningsmetoder, och säkerhetskopiera regelbundet ditt data för att skydda dig mot sådana predicament. När allt annat misslyckas är dessa återställningsmetoder din livlina för att rädda det du befarade var förlorat.

FAQ

Formatering av ett USB-minne är ofta nödvändigt för att radera data, reparera korruptioner eller förbereda enheten för användning med ett filsystem som är kompatibelt med ditt operativsystem.

Tecken inkluderar felmeddelanden vid åtkomst av USB-minnet, filer som inte visas korrekt eller att enheten inte känns igen.

I Windows kan du högerklicka på ikonen för USB-minnet i 'Min Dator', välja 'Formatera', välja ett filsystem och klicka på 'Starta'.

En snabbformatering raderar bara huvudfildatabasen, medan en fullständig formatering även kontrollerar USB-minnet för dåliga sektorer och tar bort alla data.

Dataåterställning är möjlig med specialiserad mjukvara men är mindre sannolikt att lyckas efter en fullständig formatering jämfört med en snabbformatering.

ExFAT rekommenderas för plattformsoberoende kompatibilitet mellan Windows och Mac-operativsystem. För mer information, besök Microsoft Support eller Apple Support.

Ja, formatering kan ibland lösa problem där USB-minnet visar felaktig lagringskapacitet.

Ja, formatering på Linux innebär vanligtvis att man använder terminalkommandon eller ett annat verktyg än Windows formateringsverktyg.

För allmänt bruk och maximal kompatibilitet rekommenderas vanligtvis FAT32, även om det har en filstorleksgräns på 4 GB. För större filer, använd exFAT.

Överdriven formatering kan bidra till slitage på USB-minnet, vilket potentiellt kan minska dess livslängd över tid.