Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer raderade filer från SSD på MacBook

Hur man återställer raderade filer från SSD på Macbook

Om du någonsin har hamnat i den olyckliga situationen att av misstag ha raderat en fil på din MacBook, särskilt från en SSD, förstår du den sjunkande känslan som följer med förlusten av viktiga data. Lyckligtvis erbjuder teknikens framsteg och tillgängligheten av olika dataåterställningsverktyg ett ljus i mörkret. I denna artikel kommer vi att utforska flera metoder för att återställa raderade filer från en SSD på en MacBook, baserat på verkliga erfarenheter och beprövade steg.

1

Vanliga scenarier:

Slumpmässig Radering ️

 • En av de vanligaste scenarierna är den slumpmässiga raderingen av filer eller mappar. Vare sig det är ett slarv med musen eller ett missförstått kommando, kan filer försvinna i ett ögonblick.
 • Tömde Papperskorgen utan att ordentligt kontrollera innehållet, vilket ledde till förlust av viktiga filer.

Formatteringsolyckor ️

 • Ett annat scenario där filer kan gå förlorade är det oavsiktliga formateringen av SSD-partitionen. Det är lätt att välja fel enhet när man försöker städa upp eller återanvända lagring.

Korrupta filer och infektioner

 • Filer kan bli korrupta på grund av systemfel eller programvarufel, vilket gör dem oåtkomliga. Dessutom kan skadlig programvara leda till datarförlust eftersom filer ofta raderas eller krypteras av elak programvara.

2

Steg-för-steg guide. Dataåterställning för Mac SSD:

Metod 1: Kontrollera Papperskorgen ️

 • Börja med att öppna Papperskorgen på din MacBook för att kontrollera om din raderade fil fortfarande finns där.
 • Om du hittar din fil kan du högerklicka på den och välja ’Återställ’ för att återställa den till sin ursprungliga plats.

Obs: Filer stannar i Papperskorgen tills den töms eller filerna tas bort manuellt.

Slutsats: Denna metod är den enklaste utan extra verktyg som behövs, men den fungerar bara om Papperskorgen inte har tömts.

Metod 2: Använd Time Machine Backup ⏰

 • Anslut den externa enheten som innehåller din Time Machine-backup till din MacBook.
 • Öppna Time Machine från Systeminställningarna eller genom att klicka på Time Machine-ikonen i menyraden.
 • Navigera genom backuperna för att hitta de filer eller mappar du vill återställa och klicka på ’Återställ’.

Obs: Denna metod bygger på att du har en aktuell backup av dina data.

Slutsats: Time Machine är en utmärkt inbyggd återställningslösning, förutsatt att regelbundna backuper underhålls.

Metod 3: Dataåterställningsprogramvara

 • Ladda ner och installera ett pålitligt dataåterställningsprogram som Disk Drill.
 • Kör programvaran och välj din SSD som mål för dataåterställning.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att skanna efter återställningsbara filer.
 • Förhandsgranska och välj de filer du vill återställa och välj ett återställningsmål som är skilt från käll-SSD:n.

Obs: Undvik att installera programvaran på samma partition där filer har gått förlorade.

Slutsats: Dataåterställningsprogram kan vara mycket effektiva men kan inte alltid garantera filåterställning, särskilt på SSD:er.

Metod 4: Använda Terminalkommandon

 • Öppna Terminal på din Mac och använd kommandon som ’tmutil’ för att interagera med Time Machine via kommandoraden.
 • Försök återställa filer genom att navigera genom backuper med lämpliga kommandon.
 • Se till att du har en god förståelse av Terminalkommandon innan du fortsätter, då felaktig användning kan leda till ytterligare datarförlust.

Obs: Denna metod är för erfarna användare bekväma med macOS kommandoradsgränssnitt.

Slutsats: Att använda Terminal kan vara ett kraftfullt sätt att återställa filer, men det innebär inneboende risker om kommandona används felaktigt.

Metod 5: Kontakta professionell dataåterställningstjänst

 • Om ovanstående metoder misslyckas, överväga att söka hjälp från en professionell dataåterställningstjänst. De har specialiserade verktyg och renrumsmiljöer som kan maximera chanserna för återställning.

Obs: Detta alternativ kan vara kostsamt och bör ses som en sista utväg.

Slutsats: Professionella återställningstjänster erbjuder den bästa chansen till återställning för kritiskt viktiga data.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och Tips:

Omedelbara åtgärder efter radering ⚡

 • Sluta använda SSD-disken omedelbart för att undvika att skriva över några data som kan vara återställningsbara.
 • Installera inte nya applikationer eller spara nya filer på den enhet där datan förlorades.

5

Förståelse för Återställning av Data på SSD

Dataåterställning från SSD-enheter fungerar annorlunda än traditionella hårddiskar på grund av att SSD-enheter använder TRIM-teknik. TRIM hjälper till att upprätthålla prestandan för SSD:er genom att rensa block av data som inte längre används, vilket komplicerar återställningsprocessen när en fil har tagits bort. Att förstå hur SSD:er hanterar data kan vara avgörande för att utforma en återställningsstrategi. Dock kan chanserna för återställning förbättras med rätt teknik och omedelbara åtgärder.

Därtill, genom att bekanta dig med begreppet Wear Leveling i SSD:er, som distribuerar skrivningar och raderingar jämnt över minnesmediet, kan ge perspektiv på de utmaningar som man stöter på vid försök att återställa förlorad data från dessa enheter.

Slutsats:

Sammanfattat kan det vara utmanande att återställa raderade filer från en SSD på en MacBook, men det är inte omöjligt. Genom att använda lämplig metod och omedelbart vidta åtgärder för att förhindra att data skrivs över, har du goda chanser att få tillbaka dina värdefulla filer. Oavsett om det handlar om att kontrollera Papperskorgen, återställa från Time Machine-säkerhetskopia, använda programvara för dataåterställning, eller till och med söka professionell hjälp, har varje metod sina fördelar. Kom ihåg att alltid hålla regelbundna säkerhetskopior av dina data för att undvika panik vid potentiell dataförlust. Lycka till!

FAQ

Sluta omedelbart använda Mac SSD för att undvika att skriva över förlorade data. Påbörja återställningsprocessen så snabbt som möjligt med hjälp av specialiserad dataåterställningsprogramvara eller konsultera en professionell tjänst.

Ja, det är ofta möjligt att återställa filer från en formaterad SSD, men framgångsgraden kan variera beroende på om en snabb eller fullständig formatering har genomförts och hur mycket ny data som har skrivits till enheten.

Dataåterställning från en skadad Mac SSD kräver vanligtvis professionella tjänster som har specialverktyg och renrumsmiljöer för bästa möjliga återställningschanser.

Det första steget är att skapa en komplett diskavbild av din SSD om möjligt, för att sedan använda tillförlitlig återställningsprogramvara för Mac SSD för att skanna och återställa de förlorade datan från den avbilden.

Det finns gratis dataåterställningsverktyg som TestDisk som ibland kan återställa förlorad data, men de kan vara mindre användarvänliga och mindre kraftfulla än betalda programvarualternativ.

Förekomsten av TRIM kan komplicera återställningen eftersom det instruerar SSD:n att radera block av data, men återställning är fortfarande möjlig med professionella tjänster eller avancerad återställningsprogramvara.

En systemuppgradering kan potentiellt leda till dataförlust på grund av fel under installationsprocessen, så det rekommenderas alltid att säkerhetskopiera alla viktiga filer i förväg.

Efter återställningen av filerna, kontrollera genom att öppna dem och verifiera innehållet. Dessutom inkluderar återställningsprogram ofta en förhandsvisningsfunktion för att bedöma filernas integritet före återställningen.

Diskkryptering kan försvåra dataåterställning, eftersom du kommer att behöva krypteringsnyckeln för att dekryptera filerna. Utan nyckeln minskar chanserna att återställa dina data avsevärt.

DriveSavers och Ontrack är båda ansedda och har omfattande erfarenhet av professionella Mac SSD-dataåterställningstjänster.