Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

GoPro SD-kortfel: Hur åtgärdar du det och återställer dina data?

GoPro SD-kortfel: Hur åtgärdar du det och återställer dina data?

Efter att ha använt min GoPro flitigt för alla mina actionfyllda äventyr har jag stött på min beskärda del av SD-kortfel. Från kort som verkar fulla till korrupta data, jag har sett allt. Det kan vara frustrerande att hantera dessa problem, särskilt när du oroar dig för att förlora oersättliga filmklipp. GoPro-kameror kan uppleva SD-kortfel. Dessa fel kan orsakas av felaktig formatering, inkompatibla kort eller skrivskydd. Ett effektivt verktyg som har räddat mig är Disk Drill, en kraftfull programvara för dataåterställning. I den här guiden kommer jag att gå igenom varför dessa fel uppstår och hur du kan återställa dina värdefulla data med Disk Drill. Dessutom, för att förstå vanliga SD-kortfel, se till att kolla in resurser som beskriver dessa utmaningar.

1

Vanliga scenarier:

Kortfullt fel 🚫

 • Ett vanligt scenario är när SD-kortet i din GoPro visar att det är fullt, trots att du precis har raderat filer eller vet att det borde finnas utrymme kvar.
 • Detta kan bero på att kortets katalogfil inte uppdateras korrekt efter filradering, vilket leder till att GoPro:n felavläser lagringsutrymmet.
 • En annan möjlighet är fragmenterade filer som tar upp plats i bakgrunden utan din vetskap.

Korrupt SD-kort 😵

 • Ett annat bekant problem jag har mött är SD-kortkorruptionsfelet. Detta händer ofta efter ett plötsligt strömavbrott medan GoPro:n skriver till kortet, eller när kortet tas ut utan att kameran först stängs av korrekt.
 • Dåliga sektorer på SD-kortet kan också leda till korruption, eftersom de förhindrar att vissa områden på kortet kan läsas eller skrivas.

Formateringsfel 😖

 • Ett Formateringsfel, som visas som ’SD ERR’ på GoPro:n, kan hända om SD-kortet är felformaterat eller inte formaterat för kamerans filsystem, ofta krävs FAT32 eller exFAT.
 • Att använda ett inkompatibelt eller förfalskat kort som inte kan hålla jämna steg med GoPro:ns skrivhastigheter kan också orsaka detta fel.
2

Steg-för-steg-guide. Gopro Sd-kortfel:

Metod 1: Kontrollera GoPros kompatibilitetslista 📑

 • Se till att ditt SD-kort är kompatibelt med din GoPro genom att konsultera den officiella GoPro SD-kortkompatibilitetslistan. Att använda ett stöds inte kort är en ledande orsak till fel.
 • Om ditt kort inte finns med på listan, byt ut det mot ett som är verifierat. Godkända kort ger generellt bättre prestanda och stabilitet.

Obs: Detta steg återställer inte data men kan förebygga framtida problem.

Slutsats: Kompatibilitet är nyckeln till att undvika SD-kortfel.

Metod 2: Disk Drill Recovery Software 🔄

 • Ladda ner och installera Disk Drill för ditt operativsystem.
 • Anslut ditt felaktiga GoPro SD-kort till din dator med hjälp av en kortläsare.
 • Starta Disk Drill, välj ditt SD-kort från listan och klicka på ’Återställ’ för att börja skanningsprocessen.
 • När skanningen är klar, granska de återställbara filerna, välj de du vill återställa och klicka på ’Återställ’ för att spara dem på en ny plats på din dator.

Obs: Spara inte de återställda filerna tillbaka på samma SD-kort, eftersom detta kan skriva över data och göra vissa filer oåterkalleliga.

Slutsats: Disk Drill är ett användarvänligt och effektivt verktyg för dataåterställning från GoPro SD-kort.

Metod 3: Omformatera SD-kortet 🛠

 • Om din GoPro indikerar ett formateringsfel, försök först att formatera SD-kortet i GoPro:n själv. Detta löser ofta problemet och gör kortet användbart igen.
 • Om kameran inte kan formatera kortet, använd en dator för att utföra formateringen med rätt filsystem (FAT32/exFAT).
 • Se till att säkerhetskopiera eventuella önskade filer innan formatering, eftersom denna process raderar all data.

Obs: Detta steg återställer inte data men kan åtgärda formateringsfel.

Slutsats: Att korrekt formatera SD-kortet är avgörande för funktionaliteten och bör lösa formateringsfel.

Metod 4: GoPros inbyggda felsökning 🛁

 • När du stöter på kortfulla eller korrupta fel, starta GoPro:n med det drabbade SD-kortet inuti. Ibland kan GoPro:ns firmware identifiera och lösa enkla felsystemfel på egen hand.
 • Detta steg är enkelt och bekvämt som en första felsökning.

Obs: Denna metod kanske inte löser allvarligare korruptionsproblem.

Slutsats: Att använda GoPros felsökningsfunktion är en utmärkt första lösning.

Metod 5: Kontrollera diskverktyg på Windows 🖥

 • För att ta itu med fel utan dataåterställningsprogram kan Windows-användare använda det inbyggda Check Disk-verktyget (chkdsk).
 • Anslut GoPro SD-kortet till din dator, öppna ’Den här datorn’, högerklicka på SD-kortet, välj ’Egenskaper’, klicka på fliken ’Verktyg’ och klicka på ’Kontrollera’ under avsnittet ’Felkontroll’.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att låta verktyget kontrollera och reparera filsystemfel.

Obs: Denna process garanterar inte dataåterställning men kan åtgärda vissa fel på SD-kortet.

Slutsats: Check Disk-verktyget är ett praktiskt verktyg för felsökning och kan lösa vissa SD-kortproblem.

3

Försiktighetsåtgärder och tips:

Skydda dina minnen 🛡

 • Stäng alltid av din GoPro innan du tar ut SD-kortet för att förhindra datakorruption.
 • Gör regelbundet säkerhetskopior av dina GoPro-filmer till andra lagringsenheter eller molntjänster.
 • Använd SD-kort av hög kvalitet som uppfyller GoPros rekommenderade hastighetsklass för att undvika fel och dataförlust.
 • För omfattande information om att förhindra dataförlust, förstå vikten av SD-korthastighetsklasser och deras påverkan på prestanda.
4

Att hålla dina data säkra

Att bevara film som fångats med GoPro-kameror innebär att skydda SD-kortet som håller dessa dyrbara minnen. Dataförlust är mycket mer förebyggbart än man kanske tror, och med rätt metoder kan dina hisnande äventyrsupptagningar hållas intakta.

För att öka datasäkerheten, bekanta dig med hanteringspraxis. Enkla vanor som att säkert koppla ur kortet från din dator, undvika att utsätta kortet för extrema temperaturer och att förvara det i ett skyddande fodral kan göra en betydande skillnad för att bevara dess livslängd.

Att veta hur man korrekt lagrar och underhåller sitt SD-kort är också avgörande. Till exempel, håll kortet borta från magnetfält och statisk elektricitet, eftersom dessa kan korrumpera data.

För de som vill veta mer om de tekniska aspekterna, inklusive filsystem och formatering, erbjuder SD Association en mängd information. Att förstå dessa koncept kan ge dig en bättre förståelse för hur man hanterar SD-kortets hälsa och återställer data vid behov.

En annan bra åtgärd är att regelbundet formatera ditt SD-kort i din GoPro, vilket kan förlänga dess liv och hålla det optimalt presterande. Se bara till att spara alla önskade filer först.

I fall där data går förlorat, inget panik. Lösningar som Disk Drill och andra metoder jag har diskuterat håller potentialen att återhämta det som tros vara förlorat. Kom alltid ihåg att snabb handling ofta kan vara skillnaden mellan ett förlorat minne och ett räddat.

Slutsats:

Sammanfattningsvis kan SD-kortfel i GoPro som ett kort som verkar fullt, korrupta data eller formateringsfel övervinnas med rätt tillvägagångssätt och verktyg. Att förstå vad som orsakar dessa problem är halva slaget. Att återställa dina data, om ett fel uppstår, är möjligt med programvara som Disk Drill och inbyggda verktyg som tillhandahålls av ditt operativsystem.

Medan dessa steg är formidabla för att ta itu med och åtgärda vanliga problem med GoPro SD-kort, är det bästa försvaret alltid en bra offensiv. Ta förebyggande åtgärder genom att använda kompatibla, högkvalitativa SD-kort, regelbundet säkerhetskopiera dina data och följa korrekta lagrings- och underhållspraxis. På så sätt säkerställer du att din GoPro är redo att fånga all action utan avbrott från oavsiktlig dataförlust.

Slutligen, om du behöver ytterligare läsning om dataskydd och SD-kortsvård, tveka inte att fördjupa dig i källor som erbjuder djupgående förståelse för dessa ämnen. Genom att vara informerad och förberedd kan du fokusera på att fånga ditt nästa äventyr med sinnesro, veta att dina upptagningar är säkra.

FAQ

Typiska tecken inkluderar felmeddelanden som 'SD ERR' på kamerans skärm, oförmåga att spara eller läsa filer och intermittent kamerafrysning.

Först, prova att ta ut och sätta in SD-kortet igen. Om det misslyckas, koppla kortet till en dator och försök återställa filer med hjälp av programvara för dataräddning.

Ja, GoPro rekommenderar att använda SD-kort av UHS Speed Class 1 (U1) eller UHS Speed Class 3 (U3) med ett minsta V30-betyg för optimal prestanda.

Att formatera kortet i kameran säkerställer kompatibilitet och kan hjälpa till att förebygga filsystemsfel som kan leda till SD-kortsproblem.

Ja, att uppdatera GoPros firmware kan åtgärda buggar och kompatibilitetsproblem som kan orsaka SD-kortsproblem. Se alltid till att din firmware är aktuell.

Kontakta GoPros kundsupport eller besök det officiella GoPro Support Hub för vidare vägledning angående ihållande SD-kortsproblem.

Absolut, förfalskade eller defekta SD-kort kanske inte uppfyller de nödvändiga hastighets- och kapacitetskraven, vilket leder till fel när de används med GoPro-kameror.

Om kortet upprepade gånger orsakar fel, misslyckas med att formatera, eller har fysiska skador, är det dags att byta ut det mot ett nytt, kompatibelt SD-kort.

Använd rekommenderade SD-kort, håll kamerans firmware uppdaterad och mata alltid ut kortet säkert från enheter för att minimera risken för korruption.

Se till den officiella GoPro-webbplatsen för en lista över rekommenderade microSD-kort som är testade för användning med GoPro-kameror.