Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur du återställer en formaterad hårddisk och hämtar dina filer

Hur du återställer en formaterad hårddisk och hämtar dina filer

Om du någonsin har stått inför den skrämmande insikten att du har formaterat en extern hårddisk med viktig data på, är du inte ensam. Lyckligtvis har tekniken utvecklats till en punkt där återhämtning av formaterad hårddiskdata kan vara möjlig med hjälp av specialiserad återställningsmjukvara. Enligt min erfarenhet, beror ofta framgångsrik återhämtning på snabba åtgärder och rätt verktyg. En räddare i nöden som jag har hittat är Disk Drill, en mjukvara som är skicklig på att återställa förlorade filer på Windows. I den här artikeln kommer jag att guida dig genom stegen för att återställa en extern hårddisk och få tillbaka dina värdefulla data med Disk Drill.

1

Vanliga scenarier:

Oavsiktlig formatering 🙈

 • Råka välja den felaktiga enheten när man tänkt formatera en annan.
 • Inte inse att den externa enheten var ansluten och ingick i en formateringsprocess i större skala.
 • Blanda ihop en ny extern enhet med en gammal och hastigt påbörja en formatering.

Ödeläggelse genom skadlig kod 😱

 • Skadlig kodinfektion som leder till en ofrivillig formatering av enheten.
 • Enhet blir otillgänglig på grund av skadlig kod, vilket leder till ett försök till åtgärd genom formatering.

Tekniska fel 😖

 • Enhetens fel som leder till att Windows föreslår att formatera disken för att kunna använda den.
 • Misslyckande med att läsa enheten korrekt, som visar sig som oinitierat eller oanvändbart utrymme, vilket leder till omformatering.
2

Steg-för-steg-guide. Återställ hårddisk:

Metod 1: Sluta använd enheten omedelbart 🛑

 • Undvik att skriva nya data till den formaterade enheten för att förhindra att återställningsbara filer skrivs över.
 • Koppla från enheten på ett säkert sätt för att säkerställa att det inte pågår någon dataöverföring.

Notera: Att fortsätta använda enheten kan kraftigt minska chanserna för dataåterställning.

Slutsats: Vidta omedelbara åtgärder för att bevara återstående dataintegritet.

Metod 2: Kontrollera efter säkerhetskopior 🔄

 • Gå igenom eventuella säkerhetskopior du kan ha, såsom Filhistorik, Windows-säkerhetskopiering eller molntjänster som OneDrive eller Google Drive.
 • Kontrollera funktionen Tidigare versioner i Windows för att se om det finns skuggkopior av filerna.
 • Om säkerhetskopior hittas, återställ filerna på ett säkert sätt till ditt system.

Notera: Regelbundna säkerhetskopior är ett effektivt sätt att förhindra datatapp.

Slutsats: Att säkerhetskopiera data kan eliminera behovet av dataåterställning och ge sinnesro.

Metod 3: Använd Disk Drill för att återställa data 🛠

 • Ladda ner och installera Disk Drill för Windows från den officiella webbplatsen.
 • Starta Disk Drill och välj den formaterade externa hårddisken från listan över tillgängliga enheter.
 • Klicka på knappen ’Återställ’ för att starta skanningsprocessen.
 • När skanningen är klar, förhandsgranska de filer som kan återställas.
 • Välj de filer du vill återställa och välj en säker plats på din dator för att spara dem.

Notera: Disk Drills gratisversion kan ha begränsningar avseende mängden data du kan återställa.

Slutsats: Disk Drill erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och kraftfulla återställningsfunktioner för att hjälpa återvinna förlorade filer.

Metod 4: Försök med Windows File Recovery 🖥

 • Överväg att använda Windows File Recovery-verktyget, tillgängligt i Microsoft Store, som ett gratisalternativ.
 • Följ instruktionerna som tillhandahålls av appen för att försöka återställa dina filer.

Notera: Denna metod kan innehålla kommandoradsinstruktioner och kanske inte har samma framgångsgrad som dedikerad återställningsmjukvara som Disk Drill.

Slutsats: Windows File Recovery är en potentiell kostnadsfri lösning för teknikkunniga användare som är bekväma med kommandoradsgränssnitt.

Metod 5: Sök professionell hjälp 🆘

 • Om allt annat misslyckas, överväg att kontakta en professionell dataräddningstjänst.
 • Leta efter seriösa tjänster med positiva omdömen och säkerställ att de har en renrumsmiljö.

Notera: Professionella tjänster kan vara dyra och bör ses som en sista utväg efter försök med mjukvarubaserad återställning.

Slutsats: Professionella tjänster erbjuder en högre chans till återställning men till en högre kostnad.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Säkra återställningsrutiner 🛡

 • Se till att du utför återställningen på ett hälsosamt system för att undvika komplikationer.
 • Återställ aldrig filer direkt tillbaka till samma enhet som de gick förlorade från.
 • Använd en pålitlig strömkälla för att undvika avbrott under återställningsprocessen.

Strategier för dataskydd 🔒

 • Gör regelbundna säkerhetskopior av viktiga data med både fysiska enheter och molnlagring.
 • Använd skivavbildningsverktyg för fullständig säkerhetskopiering av systemet, vilket möjliggör en mer omfattande återställning vid behov.
5

Ytterligare insikter

Att förlora data från en formaterad extern hårddisk kan vara en nervös upplevelse, men att förstå hur dataförvaring och radering fungerar kan ge dig hopp. När data raderas eller en enhet formateras tas inte informationen bort omedelbart; istället markeras utrymmet den upptar som tillgängligt för ny data. Det är därför tiden är av största vikt i datasaneringscenarier; ju snabbare du försöker återhämta dina filer, desto bättre är dina chanser till framgång.

Förutom återställningsprogram som Disk Drill är det viktigt att veta att Windows Säkerhetskopiering och återställning kan vara en förebyggande åtgärd för att skydda dina data. Lär dig också om SMART-övervakningsverktyg, som kan varna dig för att hårdvara går sönder innan en katastrofal förlust inträffar. När det gäller externa hårddiskar, att välja sådana med inbyggd kryptering kan lägga på ett extra skyddslager mot dataintrång.

Utbilda dig dessutom om olika typer av dataåterställning och hur de tillämpas på olika scenarier med dataförlust. Denna kunskap kan vara ovärderlig när du bestämmer vilken handlingsväg som är bäst för återhämtning av data. Kom också ihåg att ta hänsyn till vilket filsystem som används på din externa enhet; system som NTFS, FAT32 eller exFAT har olika strukturer och återställningspotentialer.

I det olyckliga fallet att din externa enhet är fysiskt skadad kanske inte programvarulösningar räcker. Vid den punkten kan det vara nödvändigt med en specialiserad tjänst för hårdvaru-datatjänster. De har verktyg och expertis för att öppna enheter i kontrollerade miljöer och potentiellt återhämta data från skadade plattor. Som försiktighetsåtgärd, hantera alltid dina externa enheter med försiktighet och undvik att utsätta dem för extrema temperaturer, fukt eller magnetfält som kan orsaka oåterkallelig skada.

Slutsats:

I en tid där data är lika värdefull som guld kan det vara både frustrerande och kostsamt att förlora det. Ändå, med rätt försiktighetsåtgärder och återställningsverktyg till hands, kan hantering av en oformaterad extern hårddisk på Windows vara mindre avskräckande. Erfarenheten har lärt mig vikten av att agera snabbt, inte få panik och förlita sig på beprövad programvara som Disk Drill för återställning. Genom att kombinera dessa insatser med kraften av säkerhetskopiering och föreskriven säker hantering, har dina digitala skatter mycket större chans att bli återställda och bevarade för framtiden. Utrusta dig med kunskap, säkerhetskopiera ofta och veta att även när det står inför formaterade enheter, kanske inte allt är förlorat.

FAQ

Ja, det är möjligt att återställa data från en formaterad hårddisk med hjälp av specialiserad programvara för dataåterställning, så länge datan inte har skrivits över.

Omformatering av en hårddisk avser processen för att återställa disken till dess tidigare filsystem och återfå filer som fanns innan formateringen.

De flesta typer kan omformateras, inklusive HDD, SSD och externa enheter, men framgången kan variera beroende på enhetens skick och formateringsmetod.

Att försöka omformatera en hårddisk kan leda till ytterligare dataförlust om det inte görs korrekt. Det är viktigt att använda pålitliga verktyg eller söka professionell hjälp.

Olika filssystem (NTFS, FAT32, exFAT osv.) har specifika strukturer och återställningsmetoder vilket påverkar omformateringsprocessens komplexitet och framgångsgrad.

Professionella tjänster har ofta en högre framgångsgrad och kan hantera mer komplexa situationer, men DIY-programvara kan vara effektiv för enklare återställningsuppgifter.

Sluta använd enheten för att undvika att skriva över data och använd ansett databeräkningsprogram eller kontakta en professionell återställningstjänst omedelbart.

Ja, en snabbformatering markerar primärt datan som raderbar, vilket innebär att det ofta är möjligt att återställa sådan data med rätt verktyg.

Vissa gratisverktyg kan vara effektiva, men de kan sakna avancerade funktioner som betalprogram har och kan komma med risker som skadlig programvara.

Pålitlig programvara kan hittas hos återförsäljare som EaseUS (www.easeus.com) eller Stellar Data Recovery (www.stellarinfo.com). Forska alltid och välj lösningar som är välrecenserade.