Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer raderade eller förlorade partitioner i Windows

Hur man återställer raderade eller förlorade partitioner i Windows

Att förlora en partition i ditt Windows-system kan kännas som en mardröm för vilken användare som helst. Oavsett om det beror på ett felaktigt ingripande, skadlig programvara eller rent mänskligt fel, innehåller ofta en förlorad partition viktiga data som verkar vara omöjliga att få tillbaka. Det finns dock flera metoder för att återställa en raderad partition i Windows. Enligt min personliga erfarenhet kan tålamod och rätt verktyg förvandla det som ser ut som en katastrof till en situation som går att återställa. Den här artikeln kommer att vägleda dig genom olika metoder som jag har använt för att framgångsrikt återställa raderade partitioner och skydda värdefull data.

1

Vanliga scenarier:

Oavsiktlig borttagning 🗑

 • Mänskligt fel: Kanske den vanligaste orsaken; av misstag formattera eller radera partitionen medan man arbetar med diskhantering.
 • Programvarukonflikt: Ibland kan installation eller avinstallation av programvara oavsiktligt påverka partitionstabellen.

Korruption av partitionstabellen 💥

 • Skadlig programvara eller virus: Skadlig programvara som infekterar systemet kan leda till korruption av partitionstabellen.
 • Strömavbrott: Plötsliga strömavbrott medan diskoperationer pågår kan korrumpera partitionens information.

Misstag i diskhanteringen 🛠

 • Diskhanteringsfel: Felaktig användning av det inbyggda verktyget Windows Diskhantering kan leda till förlorade partitioner.
 • Tredjepartsverktyg: Olämplig användning av tredjeparts mjukvara för partitionshantering kan ibland radera partitioner.
2

Steg-för-steg-guide. Återställ raderad partition:

Metod 1: Använd Windows Diskhantering 🧰

 • Öppna Diskhantering genom att trycka på Win + R, skriv diskmgmt.msc och tryck på Enter.
 • Letar efter oallokerat utrymme där din partition brukade vara.
 • Högerklicka på det oallokerade utrymmet och välj Ny enkel volym…
 • Följ guiden för att återskapa partitionen. Se till att inte formatera den om du hoppas att återställa data senare.

Obs: Denna metod återställer inte dina data men kan förbereda din disk för att programvara för dataåterställning ska kunna göra sitt jobb.

Slutsats: Även om detta tillvägagångssätt är enkelt, är det användbart när man hanterar raderade partitioner som inte är formaterade.

Metod 2: Kör CHKDSK-verktyget 🛠

 • Öppna Kommandotolken som administratör.
 • Skriv chkdsk /f X: där X är bokstaven för den saknade partitionen och tryck på Enter.
 • Vänta tills processen är klar. Detta kan ta lite tid beroende på diskens storlek.

Obs: Denna metod försöker åtgärda filsystemets fel vilket kan göra partitionen synlig igen.

Slutsats: CHKDSK-verktyget är ett kraftfullt verktyg för att reparera filsystemets problem som kan hindra åtkomst till en partition.

Metod 3: Återställ från systemåterställningspunkt 🔄

 • Navigera till Kontrollpanelen > System > Systemskydd.
 • Klicka på Systemåterställning… och följ anvisningarna för att välja en återställningspunkt före partitionstappet.
 • Fullfölj processen för systemåterställning.

Obs: Se till att systemskydd är aktiverat och att du har skapat återställningspunkter.

Slutsats: Denna metod kan potentiellt återskapa din partitionskonfiguration till ett tidigare skick.

Metod 4: Använd ett verktyg för partitioneringsåterställning 🧲

 • Ladda ner och installera ett tillförlitligt verktyg för återställning av partitioner.
 • Öppna verktyget och välj disken där partitionen raderades.
 • Följ programmets instruktioner för att skanna efter och återställa den raderade partitionen.

Obs: Sådan mjukvara kan ofta återställa partitioner med data intakt.

Slutsats: Att använda ett verktyg för återställning av partitioner är ett av de mest effektiva sätten att återställa en förlorad partition och dess data.

Metod 5: Återbygg Master Boot Record (MBR) ⚙

 • Starta från ett installationsmedia för Windows.
 • På installationskärmen klicka på ’Reparera datorn’.
 • Välj Felsök > Avancerade alternativ > Kommandotolken.
 • I kommandotolken, skriv bootrec /fixmbr och sedan bootrec /fixboot.
 • Starta om ditt system för att se om partitionen dyker upp.

Obs: Denna metod är användbar när en korrupt MBR är orsaken till den saknade partitionen.

Slutsats: Att återbygga MBR kan återställa åtkomst till partitioner om problemet ligger i uppstartsprocessen.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Skydda dina data 🛡

 • Att regelbundet skapa säkerhetskopior på din data är avgörande för att undvika att förlora viktiga filer.
 • Aktivera Systemåterställning i Windows för att skapa återställningspunkter innan du gör större förändringar i systemet.
 • Var alltid noga med att dubbelkolla innan du utför operationer på diskpartitioner.

Förberedelse är nyckeln 🔑

 • Skapa en Windows återställningsenhet för nödsituationer.
 • Ha ett tillförlitligt tredjepartsverktyg för partitioneringsåterställning installerat på ditt system.
 • Var försiktig när du installerar ny programvara som kan påverka diskpartitioner.

5

Ytterligare insikter

När det handlar om dataåterställning är tid av stor betydelse. Ju längre du väntar efter att en partition har raderats, desto större är risken att nya data skriver över de förlorade data, vilket gör återställningen mycket svårare. Om du märker att en partition saknas, sluta omedelbart att använda disken för att undvika att skriva över raderade data.

Dataåterställningstjänster är också ett alternativ om du inte känner dig bekväm med att utföra dessa steg själv, eller om datan är särskilt värdefull. Professionella tjänster som DriveSavers kan ofta återställa partitioner och data som programvara inte kan.

Överväg även verktyget Windows File Recovery, ett kommandoradsverktyg från Microsoft som kan hjälpa till att återställa filer. Även om det inte specifikt återställer partitioner, kan det vara användbart för att återfå filer efter att du har återskapat partitionen.

Kom ihåg att även om lösningar för hemmabruk fungerar i många scenarier, är de inte felfria. Värdefulla eller känsliga data kan vara bäst att anförtro till proffs.

Slutsats:

Sammanfattningsvis är det absolut möjligt att återställa en raderad partition i Windows och det är något jag har lyckats med vid flera tillfällen. Det kräver en viss teknisk kunskap och ibland lite tur, men med rätt verktyg och tekniker, såsom Diskhantering, CHKDSK, systemåterställning, programvara för återställning av partitioner och återuppbyggnad av MBR, är oddsen på din sida. Kom bara ihåg att vidta försiktighetsåtgärder, som regelbundna säkerhetskopieringar och skapandet av en återställningsenhet, för att skydda mot framtida dataförlust. Framför allt, få inte panik – hjälpen är oftast bara några klick bort.

FAQ

Ja, det är ofta möjligt att återställa en raderad partition med hjälp av specialiserad programvara som skannar disken efter förlorade data-signaturer.

Innan du försöker återställa bör du sluta använda den berörda enheten för att undvika att skriva över data samt om möjligt säkerhetskopiera befintliga partitioner.

Ja, många återställningsverktyg kan återställa den ursprungliga filstrukturen, men framgången kan variera beroende på omfattningen av dataförlusten.

Det finns gratis verktyg som TestDisk, vilka kan användas för att återställa partitioner utan kostnad.

De flesta återställningsprogram stödjer vanliga filsystem som NTFS, FAT32, exFAT, HFS+ och EXT3/4.

Partitioner på en SSD kan återställas, men det är mer komplicerat på grund av hur SSD:er hanterar data radering med TRIM.

Professionell hjälp är inte alltid nödvändig men kan vara till fördel i komplexa eller allvarliga scenarion med datarförlust.

Återställningstiden kan variera från några minuter till flera timmar, beroende på partitionens storlek och återställningsverktygets hastighet.

Återställning kan vara mer komplicerat efter en omformatering, men det är fortfarande möjligt om inte ny data har skrivit över den gamla.

Ett tillförlitligt alternativ är Disk Drill, känt för sitt användarvänliga gränssnitt och effektivitet.