Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man lagar ett RAW SD-kort och återställer data från det

Hur man lagar ett RAW SD-kort och återställer data från det

Har du någonsin stött på en situation där ditt SD-kort verkade ha förlorat alla sina data? Oroa dig inte, det är ofta möjligt att återställa data från ett råformat SD-kort med rätt förhållningssätt och verktyg. I denna detaljerade guide delar jag personliga erfarenheter och metoder som potentiellt kan återställa dina värdefulla filer. Låt oss utforska sätten att hämta tillbaka dina data från avgrunden.

1

Vanliga Scenarier:

Det Oavsiktliga Formatering

 • Ibland kan du oavsiktligt formatera ditt SD-kort, vilket resulterar i att all data går förlorad.
 • Du kan också få en uppmaning om att kortet är i ’råformat’ och måste formateras.
 • Din PC eller kamera kan ha formaterat utan ditt uttryckliga medgivande under en funktionsstörning.

Korruption Inträffar

 • SD-kort kan bli korrupta på grund av felaktig uttagning eller elektriska problem.
 • Ibland kan filsystemet på SD-kortet byta till RAW-format, vilket gör det oläsligt för de flesta enheter.
 • Att använda SD-kortet på olika operativsystem utan korrekt formatering kan leda till korruption.

Fysisk Skada

 • Fysiska påverkan, såsom fall eller spill, kan skada SD-kortet.
 • Exponering för extrema temperaturer eller magnetfält kan också leda till datakorruption.
 • Slitage över tid kan påverka kortets förmåga att fungera fullständigt.

2

Steg-för-steg-guide. Återställning av Råformat SD-kort:

Metod 1: Användning av Dataåterställningsprogram

 • Ladda ner och installera en välrenommerad dataåterställningsprogram.
 • Starta programvaran och välj ditt SD-kort som plats för dataåterställning.
 • Initiera skanningsprocessen och vänta på att programvaran hittar återställningsbara filer.
 • Förhandsgranska de återställningsbara filerna och välj de du vill återställa.
 • Slutför återställningsprocessen genom att spara den hämtade datan på en säker plats på din dator.

Obs: Vissa filer kanske inte går att återställa på grund av nivån av korruption eller överskrivning.

Slutsats: Dataåterställningsprogram kan vara en räddare i nöden för att hämta förlorade filer från ett råformat SD-kort.

Metod 2: Användning av Diskhantering i Windows

 • Anslut SD-kortet till din Windows PC.
 • Öppna Diskhantering genom att högerklicka på ’Den här datorn’ och välja ’Hantera’, sedan ’Diskhantering’.
 • Hitta ditt SD-kort, högerklicka på det och välj ’Ändra enhetsbokstav och sökvägar’.
 • Lägg till en ny enhetsbokstav och se om SD-kortet nu är åtkomligt.
 • Om inte, kanske du måste formatera SD-kortet till ett erkänt filsystem.

Obs: Formatering kommer att radera alla data, så det bör vara en sista utväg.

Slutsats: Att ändra enhetsbokstäver kan ibland hjälpa systemet att känna igen ett råformat SD-kort utan att behöva formatera det.

Metod 3: Användning av CHKDSK Kommando

 • Anslut SD-kortet till din dator.
 • Öppna Kommandotolken som administratör.
 • Skriv ’chkdsk X: /f’ (byt ut X mot SD-kortets enhetsbokstav) och tryck Enter.
 • Vänta på att kommandot skannar och åtgärdar eventuella hittade fel.
 • Kontrollera om SD-kortet är åtkomligt efter processen.

Obs: CHKDSK-kommandot kan åtgärda filsystemfel men kanske inte återställer alla filer.

Slutsats: CHKDSK-verktyget är ett effektivt inbyggt verktyg för att reparera filsystemproblem på ett råformat SD-kort.

Metod 4: Tilldelning av en Ny Enhetsbokstav

 • Anslut ditt SD-kort till din dator.
 • Gå till Diskhantering som beskrivs i Metod 2.
 • Högerklicka på SD-kortet och välj ’Ändra enhetsbokstav och sökvägar’.
 • Välj ’Lägg till’ och tilldela en ny enhetsbokstav.
 • Kontrollera om SD-kortet blir åtkomligt efter denna ändring.

Obs: Om SD-kortet blir åtkomligt, säkerhetskopiera omedelbart dina data.

Slutsats: Att ändra enhetsbokstaven kan ibland utlösa systemet att läsa kortet korrekt.

3

Försiktighetsåtgärder och Tips:

Hantera Varsamt

 • Undvik att ta bort ditt SD-kort när det läses eller skrivs på.
 • Använd alltid ’Mata ut’ eller ’Säker borttagning av maskinvara’ innan du fysiskt tar bort kortet.
 • Håll SD-kort borta från magnetfält, vätskor och extrema temperaturer.
4

Förståelse för RAW SD-kort

När man ställs inför ett RAW SD-kort kan förståelse för de underliggande problemen öka chanserna för återställning. Ett RAW-filsystem är ett tillstånd där systemet inte kan känna igen filsystemet—antingen är det skadat, eller så är kortet tomt (men inte i ett standardformat). Vanliga orsaker till att SD-kort blir RAW inkluderar olämplig användning, kompatibilitetsproblem, eller logiska fel. Förebyggande är av yttersta vikt när det gäller datförlust. Använd alltid SD-kort inom deras driftsriktlinjer och säkerhetskopiera data regelbundet.

Utöver det utvecklas tekniken ständigt och nya, mer avancerade verktyg för datåterställning tas fram. Att hålla sig uppdaterad med de senaste programvaruerna, som till exempel TestDisk, och förstå hur man utnyttjar dessa verktyg kommer förbättra din förmåga att återställa data från alla slags lagringsmedier.

Slutsats:

Sammanfattningsvis är återställning av data från ett RAW SD-kort inte en garanterad process, men genom att använda en kombination av programverktyg och systemverktyg, kan du maximera dina chanser till framgång. Det viktigaste är att agera snabbt och undvika att använda SD-kortet för ytterligare datalagring för att förhindra överskrivning. Kom ihåg att alltid hantera dina datalagringsenheter med omsorg och hålla regelbundna säkerhetskopian. Må oddsen vara till förmån för dina byte!

Vanliga frågor

Ett RAW SD-kort refererar till ett minneskort vars filsystem inte känns igen av operativsystemet, vilket gör det oåtkomligt och förhindrar filåterhämtning.

SD-kort blir RAW på grund av korruption, felaktig borttagning, virusattacker eller filsystemsfel som stör kortets struktur och tillgängligheten till data.

Ja, återställning av RAW SD-kort kan ofta göras utan dataförlust med hjälp av specialiserad återställningsprogramvara utformad för att återställa filer från RAW-filsystem.

DIY återställning av RAW SD-kort kan vara säker med pålitlig programvara, men för kritiska data eller komplexa problem rekommenderas professionella återställningstjänster.

För att utföra återställning av RAW SD-kort, anslut kortet till din dator, starta återställningsprogrammet, skanna kortet efter återställningsbara filer och spara dem på en säker plats.

Ideal programvara för återställning av RAW SD-kort bör stödja flera filsystem, erbjuda en förhandsgranskning av återställningsbara filer och ha en hög framgångsgrad för dataräddning.

Ja, det finns några gratis verktyg för återställning av RAW SD-kort, men de har ofta begränsningar jämfört med betalversioner. Se alltid till att verktyget är pålitligt.

Förhindra att ett SD-kort blir RAW genom att alltid avmontiera det säkert, undvika exponering för extrema förhållanden, köra regelbundna skanningar för fel och inte avbryta filöverföringar.

Återställning av RAW SD-kort framgång varierar beroende på kortets skick och skadans allvarlighetsgrad; en del datatyper kan vara svårare att återställa än andra.

Pålitliga tjänster för återställning av RAW SD-kort kan hittas hos ansedda dataåterställningsspecialister. Till exempel kan du kontrollera DriveSavers och Ontrack.