Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Så återställer du raderade filer i Windows 11

Så återställer du raderade filer i Windows 11

Att råka radera viktiga filer är ett vanligt misstag som många användare stöter på. Lyckligtvis inkluderar Windows 11 flera funktioner och verktyg som hjälper till att återställa dessa kritiska data. Den här artikeln kommer att guida dig genom nyanserna av filåterställning i Windows 11, och lutar sig både på inbyggda metoder och externa lösningar. Målet är att tillhandahålla ett omfattande tillvägagångssätt för filrestaurering, vilket jag personligen praktiserade när jag stod inför liknande problem.

1

Vanliga scenarion:

Oavsiktlig borttagning 🗑

 • Tömning av papperskorgen utan att inse att vissa viktiga filer var inne.
 • Användning av kommandot Shift + Delete som skippar papperskorgen.
 • Massradering av filer följt av omedelbar insikt om ett misstag.

Systemuppdateringar eller krascher 💥

 • Windows 11-uppdateringar som leder till oavsiktlig filradering.
 • Oväntade strömavbrott eller systemkrascher som orsakar förlust av osparade data.
 • Hårddiskfel som uppstår på grund av systemfel.

Virus- eller skadlig kodangrepp 🦠

 • Infekterade filer som blir automatiskt raderade av antivirusprogram.
 • Skadlig programvara som orsakar korruption eller radering av filer.
 • Tillgångsproblem till filer efter att ett angrepp av skadlig kod har åtgärdats.
2

Steg-för-steg-guide. Återställa raderade filer i Windows 11:

Metod 1: Använda papperskorgen 🗑

 • Öppna papperskorgen genom att dubbelklicka på dess ikon på skrivbordet.
 • Letar efter de raderade filerna som du vill återställa.
 • Högerklicka på filerna och välj Återställ för att flytta dem tillbaka till sin ursprungliga plats.

Notera: Filer kan endast återställas från papperskorgen om de inte har raderats permanent eller om papperskorgen inte har tömts.

Slutsats: Papperskorgen är det enklaste och snabbaste sättet att återställa nyligen raderade filer som inte har försvunnit för gott.

Metod 2: Använda File History 🕒

 • Öppna Inställningar och gå till ’Uppdatering & Säkerhet’ > ’Säkerhetskopiering’.
 • Se till att funktionen för File History har ställts in och välj ’Fler alternativ’ under ’Säkerhetskopiera med File History’.
 • Klicka på ’Återskapa filer från en aktuell säkerhetskopia’ och bläddra igenom filerna för att lokalisera de du behöver.
 • Välj filerna och klicka på den gröna Återställ-knappen för att återfå dem.

Notera: Denna metod kräver att du tidigare har aktiverat File History på en extern enhet eller nätverksplats.

Slutsats: File History är ett värdefullt verktyg för löpande säkerhetskopieringar, som gör det enkelt att återställa om det har ställts in innan filen raderades.

Metod 3: Använda Windows File Recovery 🧰

 • Ladda ner och installera verktyget Windows File Recovery från Microsoft Store.
 • Starta verktyget genom att använda Kommandotolken som administratör.
 • Ange korrekt kommandosyntax för den typ av återställning du utför (Regelbunden eller Omfattande läge).
 • Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra filåterställningsprocessen.

Notera: Windows File Recovery fungerar via kommandoraden och kan vara mer lämplig för avancerade användare.

Slutsats: Windows File Recovery kan vara ett kraftfullt verktyg för att återställa filer, särskilt från formaterade eller skadade lagringsenheter.

Metod 4: Använda tredjeparts filåterställningsprogram 💽

 • Välj ett ansedda tredjeparts filåterställningsprogram som Recuva.
 • Ladda ner och installera programvaran enligt leverantörens instruktioner.
 • Starta programmet och välj den enhet där de raderade filerna fanns.
 • Följ stegen på skärmen för att skanna efter återställbara filer och välj de som du önskar återställa.
 • Välj en återställningsplats som skiljer sig från den ursprungliga platsen för att undvika potentiell överskrivning av data.

Notera: Säkerställ att du väljer programvara med ett beprövat track record och läs recensioner för pålitlighet.

Slutsats: Tredjepartsprogramvara kan erbjuda ett mer användarvänligt gränssnitt och ytterligare funktioner jämfört med Windows inbyggda verktyg.

Metod 5: Använda en systemåterställningspunkt 🔄

 • Sök efter ’Skapa en återställningspunkt’ i Windows sökfält och tryck Enter.
 • Gå till fliken Systemskydd och välj Systemåterställning…
 • Följ guiden för att välja en återställningspunkt som skapats innan filerna raderades.
 • Slutför återställningsprocessen för att återgå din dator till ett tidigare tillstånd.

Notera: Användning av systemåterställning kan ändra systemfiler, inställningar och installerade program, men påverkar vanligtvis inte personliga filer.

Slutsats: Denna metod kanske inte direkt återställer personliga filer men kan användas om filborttagningen var resultatet av en systemändring eller uppdatering.

3

Försiktighetsåtgärder och Tips:

Skydda Dina Data 🛡

 • Regelbundet säkerhetskopiera viktiga filer till en extern enhet eller molntjänst som OneDrive eller Google Drive.
 • Aktivera Filhistorik i Windows 11 för att kontinuerligt säkerhetskopiera filer.
 • Kontrollera och bekräfta noga de filer du valt att radera för att undvika oavsiktlig borttagning.

Upprätthåll Ditt Systems Integritet ✨

 • Kör antivirus-skanningar regelbundet för att förebygga borttagning av filer relaterade till skadlig programvara.
 • Håll Windows 11 och all programvara uppdaterad med de senaste säkerhetsuppdateringarna.
 • Använd ett Överspänningsskydd för att skydda mot dataförlust från plötsliga strömavbrott.

4

Bortom Återställning: Skydda Dina Data

Att hantera raderade filer i Windows 11 kan vara en stressande upplevelse; det är dock också ett tillfälle att omvärdera hur vi hanterar och skyddar våra data. Utöver de metoder som diskuterats för filåterställning finns flera praxis som kan förbättra datasäkerheten och minska risken för datatapp.

Ett tillvägagångssätt är att använda molnlagringstjänster, som Microsoft OneDrive eller Dropbox, vilka inte bara säkerhetskopierar dina data på ett säkert sätt utan även erbjuder funktioner som versionering, vilket möjliggör återställning av tidigare versioner av redigerade filer. Dessutom kan underhåll av rigorösa säkerhetskopieringsrutiner förenklas med automatiseringsmjukvara som Acronis True Image eller Macrium Reflect.

Det är också viktigt att notera att Solid State Drives (SSD:er) tenderar att hantera radering och överskrivning av data på ett annat sätt än traditionella Hard Disk Drives (HDD:er). När data väl är raderad eller överrskriven på en SSD kan återställning vara mycket svårare på grund av hur SSD:er hanterar dataradering med TRIM-kommandot. Därför är det väsentligt att använda filkryptering och säkert radera känslig data när det är nödvändigt.

Slutligen, ha god cybersäkerhetshygien. Var försiktig när du öppnar e-postbilagor, klickar på okända länkar och laddar ner programvara från opålitliga källor. Uppdatera regelbundet ditt operativsystem och applikationer för att mildra sårbarheter som kan leda till dataförlust eller intrång.

Sammanfattning:

För att sammanfatta involverar återställning av raderade filer i Windows 11 en mångfacetterad strategi som inkluderar att använda inbyggda funktioner som Papperskorgen och Filhistorik, verktyg som Windows File Recovery, eller tredjeparts återställningsprogram. Varje metod har sina egna unika steg, och du bör välja den som bäst passar din datas förlustsituation.

Kom ihåg, förebyggande är den bästa strategin. Regelbundna säkerhetskopior och att upprätthålla ditt systems hälsa kan spara dig besväret med att återställa. Se dessutom till att dina strategier för dataskydd är uppdaterade för att erbjuda en säker miljö för dina digitala tillgångar.

This is just a translation string, not a task! String translation only. It is important not to remove and add html tags, do not add anything of your own. Important don’t add the language name. Translate string into Swedish. String translation: Detta är bara en översättningssträng, inte en uppgift! Endast översättning av strängen. Det är viktigt att inte ta bort och lägga till html-taggarna, lägg inte till något eget. Viktigt är att inte lägga till språknamnet. Översätt strängen till svenska. Strängöversättning:

FAQ

Du kan återställa borttagna filer i Windows 11 genom att först kontrollera Papperskorgen, eftersom borttagna filer temporärt lagras där. Om du hittar filen, högerklicka på den och välj Återställ.

Om filerna inte finns i Papperskorgen kan du kanske återställa dem genom att använda File History om det var inställt tidigare. Kontrollera säkerhetskopior genom att söka efter 'Återställ dina filer med File History' i startmenyn.

Att återställa borttagna filer via Kommandotolken är vanligtvis inte möjligt, men du kan reparera systemfiler och möjligtvis återställa indirekt genom Systemfilerkontrollen genom att skriva 'sfc /scannow'.

Windows 11 inkluderar ett verktyg för Windows File Recovery, som kan installeras från Microsoft Store för att återställa filer från interna enheter, externa enheter och USB-enheter.

Utan tredjepartsprogramvara är återställningsalternativen begränsade till vad Windows erbjuder, som Papperskorgen, File History, och Windows File Recovery om filerna inte har skrivits över.

Reputabel tredjeparts återställningsprogramvara som Recuva kan användas för att återställa borttagna filer på Windows 11.

Genom att regelbundet säkerhetskopiera filer med Windows 11:s Filhistorik eller skapa en systemavbildning för säkerhetskopiering garanterar du säkerhet mot oavsiktlig radering eller systemfel.

Det är möjligt om filerna var säkerhetskopierade eller inte skrivits över. Använd systemåterställningspunkter eller återställningsprogramvara för att försöka få tillbaka dina filer efter en uppdatering.

Använd inte enheten för att förhindra att den raderade filen skrivs över. Kontrollera Papperskorgen, använd Filhistorik, eller kör ett återställningsverktyg så snart som möjligt.

Nej, men du bör minimera användningen för att förhindra att data skrivs över. Använd en annan dator för att ladda ner återställningsprogramvara om det behövs och kör den på den berörda datorn.