Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer data från en klickande hårddisk

Hur man återställer data från en klickande hårddisk

När din hårddisk börjar göra det där fruktade klickande ljudet, kan en våg av panik omedelbart slå till dig, speciellt om du inte har säkerhetskopierat dina data. Som någon som har upplevt nervositeten vid hårddiskfel, förstår jag vikten av att se till att din värdefulla data inte går förlorad för alltid. Den här artikeln kommer att utforska om det är möjligt att återställa data från en klickande hårddisk och kommer att tillhandahålla en detaljerad guide om hur man gör detta, genom att använda en populär mjukvara som kallas Disk Drill.

1

Vanliga scenarier:

Oavsiktliga fall och stötar 🛠

 • Fysisk skada från oavsiktliga fall eller stötar kan få hårddiskens läs-/skrivhuvuden att missjusteras, vilket leder till det klickande ljudet.
 • Omedelbar strömbortkoppling är avgörande för att förhindra ytterligare skador.
 • Det rekommenderas inte att öppna hårddisken utanför ett professionellt renrum på grund av risken för dammpartiklar.

Slitage över tid

 • Kontinuerlig användning under flera år kan leda till att komponenter slits ut, vilket resulterar i dödsklicket.
 • Det kan förekomma sporadiskt först men kan bli mer frekvent om det inte åtgärdas.
 • En professionell bedömning rekommenderas för att avgöra om dataåterställning är möjlig.

Strömstötar och strömavbrott 🌩

 • En oväntad strömstöt eller strömavbrott kan få din hårddisk att klicka på grund av plötsligt stopp eller elektrisk skada.
 • En strömskyddskontakt rekommenderas för att minimera sådana risker.
 • Det är viktigt att bedöma huruvida enhetens elektronik eller andra komponenter är påverkade.
2

Steg-för-steg-guide. Återställ data från klickande hårddisk:

Metod 1: Omedelbara åtgärder 🚨

 • Stäng omedelbart av din dator eller externa hårddisk för att förhindra ytterligare skada.
 • Koppla bort hårddisken och undvik att flytta den för att förhindra att huvudena repar plattorna.
 • Avstå från att upprepade gånger slå på disken i ett försök att komma åt datan.

Notera: Dessa steg är avgörande för att minimera ytterligare skador på hårddisken och potentiellt förlora mer data.

Slutsats: I vissa fall kan dessa omedelbara åtgärder tillåta enheten att bli igenkänd tillräckligt länge för dataåterställning i efterföljande steg.

Metod 2: Använd Disk Drill Programvaran 💻

 • Ladda ner och installera Disk Drill från den officiella webbplatsen: https://www.cleverfiles.com.
 • Koppla den klickande hårddisken till en annan dator som en extern enhet.
 • Starta Disk Drill och välj den klickande hårddisken för återställning.
 • Klicka på Sök efter förlorad data och vänta tills skanningen är klar.
 • Granska de hittade filerna, välj de du behöver och klicka på Återställ.

Notera: Disk Drills effektivitet kommer att bero på skadans omfattning på hårddisken. Om enheten inte känns igen av programvaran kan professionella dataåterställningstjänster krävas.

Slutsats: Att använda dataåterställningsprogramvaran Disk Drill kan vara en effektiv lösning för logisk skada men fungerar kanske inte för allvarlig fysisk skada.

Metod 3: Professionella dataåterställningstjänster 👨

 • Undersök ansedda dataåterställningstjänster med erfarenhet av att hantera fysiskt skadade enheter.
 • Kontakta tjänsteleverantören och beskriv problemet med din hårddisk.
 • Följ tjänsteleverantörens instruktioner för att skicka eller lämna av din hårddisk.

Notera: Professionella dataåterställningstjänster kan vara kostsamma men är ofta det enda alternativet vid allvarlig fysisk skada.

Slutsats: Detta bör ses som en sista utväg om andra metoder misslyckas, eftersom professionella tjänster ofta har en högre återställningssucces.

3

Förebyggande åtgärder och tips:

Preventiva åtgärder 🛡

 • Säkerhetskopiera regelbundet dina data för att undvika risken för förlust på grund av hårddiskfel.
 • Använd strömskydd för att skydda din dator mot elektriska skador.
 • Var varsam när du hanterar alla lagringsenheter för att undvika fall och stötar.
 • Var uppmärksam på tidiga varningstecken såsom långsammare prestanda och konstiga ljud från enheten.
4

Förståelse för hårddiskfel

Hårddiskar är känsliga instrument som lagrar våra mest värdefulla data. De består av plattor, läs-/skrivhuvuden och en spindelmotor, som alla arbetar tillsammans för att lagra och hämta data. Fysisk skada, slitage, strömproblem och tillverkningsfel kan alla leda till att en hårddisk går sönder, något som ofta signaleras av ett klickande ljud.

Även om klickandet ofta är en indikator på ett allvarligt problem, är inte alla klickande hårddiskar bortom reparation. Ibland kan problemet orsakas av en defekt kabel eller ett lättåtgärdat strömförsörjningsproblem. Innan man förklarar att datan är förlorad, är det värt att försöka med olika kablar eller att ansluta hårddisken till en annan dator.

Men om enheten fortfarande klickar, är det antingen ett problem med enhetens firmware – den inbyggda mjukvaran som styr dess operationer – som kan bli korrupt, vilket gör att enhetens huvuden misslyckas med att hitta datan, vilket leder till det klickande ljudet. Mekaniska problem kan vara allt från en skadad huvudmontering till problem med spindelmotorn. Dessa problem är allvarligare och kommer troligen att kräva professionell uppmärksamhet.

Risken för dataförlust på grund av hårddiskfel kan minskas genom att regelbundet säkerhetskopiera data, helst på flera platser inklusive molnlagring. Det är också rådligt att använda hårddiskar inom deras rekommenderade driftsparametrar för att undvika för tidigt haveri.

För mer information om hur hårddiskar fungerar och tips om förebyggande underhåll, vänligen besök StorageCraft Blog och BackBlaze Hard Drive Stats.

Slutsats:

Sammanfattningsvis, en klickande hårddisk kan framkalla panik, men det finns metoder du kan prova för att rädda dina värdefulla data. Omedelbara åtgärder, program som Disk Drill, och professionella dataåterställningstjänster kan göra skillnaden mellan förlorad data och en framgångsrik återhämtning. Förebyggande är alltid bättre än botemedel så vidta nödvändiga åtgärder för att skydda dina data innan katastrofen inträffar. Glöm inte att hålla dig informerad och utbildad i ämnet genom att besöka auktoritativa resurser som Data Recovery Group eller HGST Drive Assessment Guide.

Vanliga frågor

Stäng omedelbart av datorn för att förhindra ytterligare skador. Undvik att starta om och försök inte öppna hårddisken eller återställa data själv.

Programvarulösningar är vanligtvis ineffektiva för fysiska skador. Klickande ljud indikerar vanligen mekaniska problem som programvara inte kan lösa.

Nej, att frysa en hårddisk är en gammal myt och kan orsaka kondens, vilket leder till mer skador och minskar chanserna för framgångsrik dataräddning.

Ett rent rum är en dammfri miljö där professionella demonterar och arbetar på skadade hårddiskar för att säkert återställa data utan föroreningar.

Gör-det-själv-metoder rekommenderas inte eftersom de kan förvärra skadan. Professionella dataräddningstjänster har lämpliga verktyg och expertis.

Letar efter tjänster med positiva omdömen, en framgångshistorik och transparent prissättning. De ska också erbjuda en ingen-data-ingen-avgift-garanti.

Lyckandefrekvensen varierar beroende på skadans omfattning, men omedelbara åtgärder och professionella tjänster ökar chanserna att återställa dina data.

Kostnaden kan variera från några hundra till flera tusen dollar, beroende på komplexiteten i återställningsprocessen och skadans allvarlighetsgrad.

Förklara omständigheterna för felet, eventuella tidigare återställningsförsök och betydelsen av specifika data som behöver återställas för att underlätta processen.

Ja, du kan besöka ACE Laboratory för professionella insikter eller DriveSavers för återställningstjänster.