Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man åtgärdar en WD Passport som inte visas på din Mac

Hur man åtgärdar en WD Passport som inte visas på din Mac

Att din WD Passport-enhet inte erkänns av en Mac kan vara en plågsam upplevelse, särskilt när den innehåller avgörande data. Som offer för detta scenario, var jag tvungen att navigera genom olika felsökningsmetoder. Nyckeln till att lösa detta problem kräver metodiska steg och ibland användning av specialiserade verktyg som Disk Drill för dataåterställning. Förutom hårdvaruproblem, som är tydliga tecken på att externa hårddiskar håller på att gå sönder, kan även programvaruavvikelser leda till att din lagringsenhet inte upptäcks.

1

Vanliga scenarier:

Oväntade frånkopplingar 👀

 • När en WD Passport-enhet ansluts/kopplas från plötsligt, kan det leda till igenkänningsproblem på en Mac på grund av ofullständiga processer eller filöverföringar.
 • Om enheten ej kopplats bort korrekt kan det också orsaka att enheten blir oresponsiv eller oigenkänd när den ansluts igen.

Korrumperade enhetsformat 🧱

 • Ibland är filformatet på WD Passport-enheter korrupt eller inte kompatibelt med macOS, vilket förhindrar att enheten erkänns.
 • Enhetens användning med olika operativsystem utan korrekt formatering kan leda till sådana problem.

USB-port- eller kabelhaverier 🚫

 • Ett felaktigt USB-uttag eller skadade kablar kan ofta vara boven bakom att en enhet inte upptäcks av en Mac.
 • Strömförsörjningsproblem till USB-porten kan också förhindra anslutningen.
2

Steg-för-steg-guide. WD Passport visas inte Mac:

Metod 1: Inledande kontroller 🔍

 • Börja med att säkerställa att WD Passport-enheten är korrekt ansluten till din Mac och att USB-kabeln fungerar.
 • Försök ansluta till en annan USB-port eller använda en annan USB-kabel för att utesluta hårdvaruproblem.
 • Starta om din Mac och försök återansluta din WD Passport-enhet; en enkel omstart kan ofta lösa igenkänningsproblem.

Notera: Detta steg hjälper till att eliminera de vanliga och enkla orsakerna som påverkar enhetens anslutning.

Slutsats: I många fall kan problemet lösas genom att helt enkelt byta kablar eller portar och starta om systemet.

Metod 2: Kontroll i Skivverktyg 🛠

 • Öppna Skivverktyg på din Mac, som finns i mappen Verktygsprogram eller via Spotlight-sökning.
 • Kontrollera om WD Passport-enheten finns med i Skivverktyg, men inte på skrivbordet. Om den är det, prova funktionen ’Första hjälpen’ för att reparera eventuella diskfel.
 • Om Skivverktyg inte kan reparera enheten kan det bli nödvändigt att överväga dataåterställnings-alternativ.

Notera: Var försiktig med att använda Skivverktyg eftersom vissa åtgärder kan leda till datarförlust.

Slutsats: Om enheten upptäcks av Skivverktyg kan problemen lösas med de inbyggda reparationsverktygen, men om inte kan andra åtgärder bli nödvändiga.

Metod 3: Kontrollera systemrapporten 📊

 • Gå till ’Om den här datorn’ från Äpple-menyn och välj ’Systemrapport’.
 • Under avsnittet ’Hårdvara’, klicka på ’USB’ och se om WD Passport-enheten känns igen av hårdvaran.
 • Om enheten finns med i listan är problemet troligtvis programvarurelaterat; om inte är det troligtvis ett hårdvaruproblem.

Notera: Denna information är avgörande för att förstå om det är datorns USB-portar, kabeln eller själva enheten som är felaktig.

Slutsats: Att känna till var problemet börjar hjälper till med att hitta rätt angreppssätt för att lösa anslutningsproblemet.

Metod 4: Uppdatera macOS 🔄

 • Se till att din Mac är uppdaterad till den senaste versionen av macOS, vilket kan lösa kompatibilitetsproblem med externa enheter.
 • Kolla efter uppdateringar genom att gå till ’Systeminställningar’ och klicka på ’Programuppdatering’.
 • Installera eventuella väntande systemuppdateringar och försök återansluta din WD Passport-enhet.

Notera: Föråldrade system kan innehålla buggar som hindrar prestandan och anslutningen av externa enheter.

Slutsats: Ett uppdaterat macOS är nödvändigt för att bibehålla kompatibilitet och korrekt funktion hos periferienheter som din WD Passport-enhet.

Metod 5: Använda Disk Drill för dataåterställning 💽

 • Ladda ner och installera Disk Drill, ett pålitligt verktyg för dataåterställning för Mac.
 • Kör Disk Drill och välj din WD Passport-enhet från listan över tillgängliga enheter.
 • Starta skanningsprocessen och vänta medan Disk Drill söker efter återställningsbara filer.
 • När skanningen är klar, förhandsgranska de funna filerna och välj de du vill återställa.
 • Återställ de valda filerna till en säker plats på din Macs interna enhet eller till en annan extern enhet.

Notera: Medan Disk Drill kan vara otroligt användbart för dataåterställning, bör du alltid kontrollera efter uppdateringar före skanning för att säkerställa programmets effektivitet.

Slutsats: Med Disk Drill kan du potentiellt återställa viktiga filer från en oigenkänd WD Passport-enhet, vilket minskar förlusten av data från enhetsproblem.

3

Förebyggande åtgärder och Tips:

Förebyggande åtgärder 🛡

 • Koppla alltid ur din WD Passport-enhet säkert genom att dra dess ikon till papperskorgen eller använda ’Mata ut’-alternativet. Detta hjälper till att förebygga korruption av enheten.
 • Håll din Mac och WD Passport firmware uppdaterad för att undvika kompatibilitetsproblem.
 • Överväg att använda en överspänningsskydd för att skydda din enhet mot strömspikar som kan skada dess kretsar.

Regelbundet underhåll 🛁

 • Planera regelbundna säkerhetskopior av din WD Passport-enhet till ett annat lagringsmedium eller molntjänst för att säkerställa att du har kopior av dina data vid enhetsfel.
 • Använd inbyggda Mac-verktyg som Skivverktyg för att regelbundet kontrollera din enhet för fel och upprätthålla dess hälsa.
 • Var noga med de fysiska förvaringsförhållandena; förvara alltid din enhet på en sval, torr plats för att förhindra miljöskador.

Förståelse för filsystem ⚙

 • Lär dig om de olika filsystemen (t.ex. exFAT, NTFS, HFS+) och formatera din WD Passport-enhet i enlighet med din användning på olika operativsystem.
 • Var medveten om begränsningarna och fördelarna med varje filsystem, som exFAT:s kompatibilitet med både macOS och Windows.
4

Datatips för skydd

Att skydda dina data kräver mer än bara felsökning när problem uppstår – det är avgörande att vara proaktiv. Överväg dessa tips för dataskydd:

1. Implementera en trepunkts backup-strategi: Detta innebär att du har tre kopior av dina data på två olika typer av media, med en av dem placerad på en annan plats. Molnbackup-tjänster som Backblaze eller Dropbox är utmärkta för backup på externa platser.

2. Använd krypteringsverktyg för att skydda känslig information på dina externa enheter. Krypterade enheter lägger till ett extra skyddslager och säkerställer att även om din WD Passport-enhet hamnar i orätta händer, så förblir datan otillgänglig.

3. Tillämpa digital hygien: Uppdatera dina lösenord regelbundet, undvik att klicka på misstänkta länkar och installera pålitlig antivirusprogramvara. Att vara vaksam mot onlinehot är lika viktigt som att underhålla din hårdvara. Auktoritativa webbplatser som FTC:s Online Security ger vägledning om dessa praxis.

Slutsats:

Felsökning av en icke-igenkänd WD Passport-enhet på en Mac kan omfatta en rad metoder, från enkla kontroller till dataåterställning med verktyg som Disk Drill. Genom att följa dessa steg, förbättrar du dina chanser att inte bara få din enhet att fungera igen utan också att rädda dina värdefulla data. Dock är förebyggande alltid bättre än botemedel, och åtgärder som regelbundna backuper, användning av överspänningsskydd och underhåll av din hårdvara kan rädda dig från dessa stressfyllda situationer.

FAQ

Det kan bero på ett anslutningsproblem, okänt filformat, eller att enheten behöver repareras. Se till att USB-kabeln är ordentligt ansluten och kontrollera om enheten visas i Skivverktyg.

Prova att återansluta enheten med en annan USB-kabel eller till en annan port. Om den fortfarande inte känns igen kan det finnas ett hårdvaruproblem med WD Passport.

Öppna Skivverktyg och försök att manuellt montera enheten. Om den inte monteras kan du behöva reparera skivan med hjälp av alternativet Första hjälpen i Skivverktyg.

Ja, en uppdatering av operativsystemet kan påverka enhetens kompatibilitet. Kontrollera om det finns några tillgängliga programuppdateringar för din WD Passport eller kontakta WD för ytterligare hjälp.

Om din WD Passport är formaterad för Windows (NTFS) kanske den inte visas på en Mac utan ytterligare programvara för att läsa NTFS-formaterade enheter.

Lyssna efter ovanliga ljud och observera enhetens LED-aktivitet. Kör Första hjälpen i Skivverktyg för att kontrollera efter problem. Upprepade problem kan tyda på hårdvaruskada.

Sporadisk detektering kan bero på lösa anslutningar, en trasig USB-kabel eller problem med strömförsörjning. Säkerställ stabila anslutningar och byt ut kabeln om det behövs.

Ja, programvara för dataräddning kan återställa filer från en enhet som inte upptäcks. Överväg professionella dataräddningstjänster om enheten är fysiskt skadad.

Att återställa SMC kan lösa problem relaterade till strömhantering och hårdvarudetektering, vilket kan hjälpa till att känna igen ditt WD Passport.

Western Digitals officiella supportwebbplats erbjuder användbara verktyg och resurser för att felsöka ditt WD Passport på en Mac.