Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man åtgärdar SD-kort som inte kan läsas/visas upp på Mac

Hur man åtgärdar SD-kort som inte kan läsas/visas upp på Mac

Att stöta på felet att ditt SD-kort inte kan läsas på Mac kan vara nedslående, särskilt när data som finns inuti är av betydande värde. Lyckligtvis finns det flera metoder för att åtgärda detta problem och återställa dina data. Det är dock viktigt att hantera situationen varsamt för att undvika ytterligare skador. För de som söker den bästa återställningsmjukvaran för SD-kort på Mac, finns det en rad verktyg för återställning av SD-kort att utforska.

1

Vanliga Scenarier:

Vanliga Symptom på Ett Oläsligt SD-Kort på Mac 💻

 • SD-kortet visas inte på skrivbordet eller i Finder.
 • Ett meddelande visas om att den disk som sattes in inte kunde läsas av den här datorn.
 • SD-kortet känns igen av systemet men ingen data kan nås.
 • Felmeddelanden som ”Den disk du satte in kunde inte läsas av den här datorn” visas.

Vanliga Orsaker Till Läsbarhetsproblem Med SD-Kort 🚧

 • SD-kortet är fysiskt skadat eller korrupt.
 • Filsystemet är inkompatibelt mellan SD-kortet och OS X/macOS.
 • Felaktig utkastning av SD-kortet kan ha orsakat korruption.
 • Närvaron av dåliga sektorer kan störa läsbarheten.

Påverkan Av Ett Oläsligt SD-Kort På Användare 🛑

 • Förlust av värdefulla data och media är en risk när ett SD-kort blir oläsligt.
 • Produktiviteten kan komprometteras om SD-kortet innehåller arbetsrelaterade filer.
 • Frustrationen ökar när tillgång till personliga eller professionella data blockeras.
 • Rädslan för kostsamma dataräddningstjänster för att återställa förlorade filer.

2

Steg-För-Steg Guide. SD-Kort Oläsligt Mac:

Metod 1: Kontrollera Anslutningen 📌

 • Se till att ditt SD-kort är ordentligt insatt i kortplatsen eller kortläsaren.
 • Försök att ansluta SD-kortet med en annan kortläsare eller prova det på en annan Mac för att utesluta anslutningsproblem.
 • Starta om din Mac med kortet isatt för att återställa systemets anslutning.

Notera: Ibland är den enklaste lösningen den mest effektiva—missa aldrig grundläggande felsökning.

Slutsats: Om SD-kortet fortfarande inte kan läsas, fortsätt till nästa metod.

Metod 2: Använda Diskverktyget 🛠

 • Öppna Diskverktyget från Program > Verktygsprogram.
 • Välj det oläsliga SD-kortet från sidofältet.
 • Klicka på ’Första hjälpen’ och sedan på ’Kör’ för att försöka reparera eventuella problem.
 • Om du uppmanas, kan du också försöka med ’Reparera skiva’ för ytterligare felsökning.

Notera: Diskverktyget kan åtgärda vissa problem men är inte en lösning på allt.

Slutsats: Om Diskverktyget inte kan lösa problemet, kan ytterligare åtgärder behövas.

Metod 3: Kontrollera Finderinställningar ⚙

 • Öppna Finder och navigera till Preferenser från Finder-menyn.
 • I fliken ’Allmänt’, kontrollera om alternativet ’Externa diskar’ är i kryssat för att säkerställa att SD-kortet visas på skrivbordet.
 • Dessutom, i fliken ’Sidofält’, se till att ’Externa diskar’ under ’Platser’ är ikryssat för att visas i Finder-sidofältet.

Notera: Finder-inställningar kan ibland återställas eller ändras och gömma SD-kortet från vy.

Slutsats: Om dessa inställningar redan var korrekta kan problemet vara mer komplicerat än ett enkelt synlighetsproblem.

Metod 4: Återställning av NVRAM/PRAM 🔄

 • Slå av din Mac.
 • Slå på den och tryck omedelbart och håll ned Option, Command, P, och R-tangenterna samtidigt.
 • Släpp tangenterna efter ungefär 20 sekunder eller efter att Apple-logotypen har dykt upp och försvunnit för andra gången.

Notera: Denna process kommer att återställa vissa inställningar inklusive ljudvolym och skärmupplösning.

Slutsats: Om återställningen inte fixar problemet kan ditt SD-kort kräva en annan metod.

Metod 5: Uppdatera macOS 🔍

 • Klicka på Apple-menyn och välj ’Om den här Macen’.
 • Gå till ’Programuppdatering’ och kontrollera om det finns några tillgängliga uppdateringar.
 • Installera eventuella uppdateringar för att se till att ditt system kör den senaste versionen, vilket kan innehålla korrigeringar för extern enhetskompatibilitet.

Notera: Gör alltid en säkerhetskopia av ditt system innan du genomför en uppdatering.

Slutsats: Om en uppdatering inte löser problemet kommer ytterligare åtgärder att vara nödvändiga.

Metod 6: Kontrollera Fysiska Skador 🔎

 • Inspektera SD-kortet för synliga tecken på skador som sprickor eller skadade kontakter.
 • Om skador observeras, överväg att använda professionella datoråterställningstjänster för att hämta dina data.
 • Undvik att hantera SD-kortet överdrivet, eftersom detta kan förvärra eventuella befintliga skador.

Notera: Fysisk skada kräver ofta professionell insats och kan vanligtvis inte åtgärdas hemma.

Slutsats: Om ingen fysisk skada hittas kan problemet vara med programvara, filsystem eller andra icke-synliga problem.

Metod 7: Använda Terminalkommandon 🖥

 • Starta Terminalen från Program > Verktygsprogram eller sök via Spotlight.
 • Skriv in diskutil list för att visa alla anslutna diskar och hitta identifieraren för ditt SD-kort.
 • Använd kommandot diskutil verifyDisk diskX, där ’diskX’ ersätts med din SD-korts identifierare, för att kontrollera diskens integritet.
 • Om problem rapporteras, försök med diskutil repairDisk diskX eller överväg omformatering av SD-kortet för en nystart om dataåterställning inte är ett problem.

Notera: Var försiktig när du använder terminalkommandon, eftersom felaktig användning kan leda till datatapp.

Slutsats: Kommandoraden kan vara kraftfull, men kräver en försiktig inställning.

Metod 8: Försök Med Återställningsläge ⚒

 • Starta om din Mac och håll ner Command + R för att starta i Återställningsläge.
 • När i Återställningsläge, öppna Diskverktyget för att försöka montera eller reparera SD-kortet som du skulle under normal drift.
 • Om Diskverktyget fortfarande inte kan åtgärda kortet, överväg att installera om macOS om det behövs för att eliminera systemfaktorer som bidrar till problemet.

Notera: Återställningsläge kan lösa problem som är kopplade till systemkorruption eller problematiska konfigurationer.

Slutsats: Om Återställningsläge inte hjälper kan problemet vara bortom vad som kan åtgärdas genom Macs inbyggda resurser.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Skydda dina SD-kortdata 🛡

 • Regelbundna säkerhetskopieringar av ditt SD-korts data för att undvika förlust vid korruption eller fel.
 • Mata ut ditt SD-kort säkert genom att dra det till Papperskorgen, som blir till en Utmatningsikon, innan du fysiskt tar bort det.
 • Använd diskkrypteringsprogramvara för känslig information för att säkerställa säkerheten vid fysisk förlust.
 • Förvara ditt SD-kort i ett skyddande fodral när det inte används för att förhindra fysiska skador från fall eller spill.

Underhålla kortets hälsa 🩺

 • Undvik att utsätta ditt SD-kort för extrema temperaturer eller magnetfält.
 • Formatera ditt SD-kort i enheten du främst använder det med för optimal kompatibilitet.
 • Kör då och då Diskverktygets Första hjälpen på ditt SD-kort för att upptäcka och åtgärda fel tidigt.
 • Om du använder SD-kortet med flera enheter, se till att det säkert matas ut och omformateras korrekt för användning över plattformar.
5

Ytterligare resurser för underhåll av SD-kort

Att underhålla dina SD-kort kan göra mycket för att förhindra felmeddelandet ’SD-kortet kan inte läsas av på Mac’. Det finns ytterligare resurser och praxis som användare bör känna till för att säkerställa externa lagringsmedias livslängd. Det är bäst att bekanta sig med korrekt hantering och skötsel av dessa enheter. För mer detaljerad vägledning, överväg att konsultera den officiella Apple Support-sidan eller SD-föreningens webbplats för att förstå tekniska standarder och praxis.

För att förhindra potentiella scenarion för datatapp är det en smart beslut att investera i pålitlig säkerhetskopierings- och synkroniseringsprogramvara. Molnlagringstjänster som iCloud eller Dropbox erbjuder sömlös integration med macOS och ger ett säkerhetsnät för dina viktiga filer. Att ha en extern hårddisk eller Time Machine-uppsättning kan också rädda dig från oväntade dataolyckor.

Sammanfattning:

Att stöta på ett oläsligt SD-kort på din Mac är ett problem som kan leda till panik, men det innebär inte nödvändigtvis en katastrof. De steg som nämns ovan bör ge en omfattande guide för att felsöka och lösa vanliga problem med tillgänglighet av SD-kort. Vissa problem kan snabbt åtgärdas med enkla lösningar, medan andra kan kräva mer tekniska metoder eller till och med professionell hjälp.

Det är alltid fördelaktigt att vara proaktiv när det gäller databeskyttelse och underhåll av SD-kort för att minska risken att stöta på dessa problem från första början. Dessutom kommer vanan att regelbundet säkerhetskopiera data och att veta när man ska söka professionell hjälp att säkerställa att dina data förblir säkra och tillgängliga i de flesta situationer.

FAQ

Det kan bero på en felaktig SD-kortläsare, att SD-kortet är felaktigt formaterat, eller att kortet har kompatibilitetsproblem med macOS.

Börja med att kontrollera SD-kortet på en annan enhet för att bekräfta att det fungerar, och se till att din Macs kortläsare är ren och oskadad.

Ja, om kortet känns igen i Diskverktyg kan du försöka formatera om det till ett kompatibelt filsystem som exFAT eller MS-DOS (FAT).

Sätt i ett annat, fungerande SD-kort för att se om det går att läsa av. Om inte kan själva platsen vara problemet.

Det är möjligt; se till att din macOS är uppdaterad då uppdateringar kan lösa kompatibilitetsproblem med periferienheter.

Ja, Apple erbjuder supportartiklar med felsökningssteg för problem med externa enheter som SD-kort.

Vissa tredjepartsadaptrar kanske inte är helt kompatibla med Macar; försök med en annan adapter eller en direkt SD-kortplats om tillgänglig.

Överväg dataåterställningstjänster eller mjukvara, men var noga med att välja seriösa källor eller kolla in Data Recovery för professionell hjälp.

Ja, fel i filsystemet eller korruption kan göra ett SD-kort oläsbart. Använd Skivverktygets första hjälp för att kontrollera och reparera kortet.

Ja, exFAT och MS-DOS (FAT) är universellt kompatibla format som fungerar bra med både Macar och andra operativsystem.