Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur du återställer din Mac eller MacBook till ett tidigare datum utan Time Machine

Hur du återställer din Mac eller MacBook till ett tidigare datum utan Time Machine

Har du någonsin stött på en situation där din MacOS betett sig oförutsägbart, och du önskat att kunna vrida tillbaka tiden på din enhet? Att återställa din Mac eller MacBook till ett tidigare datum kan verka svårt, speciellt utan Time Machine. Det är dock möjligt att gå tillbaka till ett mer stabilt tillstånd eller återställa förlorad data, även utan Apples inbyggda backupfunktion. I denna detaljerade guide kommer jag att guida dig genom de metoder jag personligen har använt för att återställa min Mac till ett tidigare datum med olika tillvägagångssätt, inklusive ett viktigt verktyg som heter Disk Drill, som hjälper till med dataåterställning. Du kommer att lära dig hur man återgår till systemändringar, återställer förlorade filer och säkerställer att din data förblir säker i framtiden.

1

Vanliga Scenarier:

Oväntade Systemuppdateringar 🛠

 • Att hantera en macOS-uppdatering som har medfört buggar eller inkompatibilitet med programvara.
 • Försökt ta bort uppdateringen men stött på svårigheter eftersom systemåterställningspunkter inte är lätt tillgängliga utan Time Machine.

Oavsiktlig Dataförlust 🗑

 • Du har av misstag raderat viktiga filer och det finns ingen Time Machine-backup för att återställa dem.
 • Du behöver återskapa dessa filer och du överväger programvara för dataåterställning som en lösning.

Systeminstabilitet 🌀

 • Efter att ha installerat nya applikationer eller drivrutiner blir din Mac instabil och du behöver återgå till ett tidigare tillstånd.
 • De automatiska återställningsalternativen misslyckades och startbara säkerhetskopieringar ställdes inte in i förväg.
2

Steg-för-Steg Guide. Återställ Mac Till Tidigare Datum Utan Time Machine:

Metod 1: Extern Backup 🔄

 • Anslut en extern enhet med en klon av din Mac från ett tidigare datum.
 • Starta om din Mac och håll ner Option-tangenten direkt efter att du har hört uppstartstonen.
 • Välj den externa enheten som startenhet.
 • Använd Diskverktyget för att återställa innehållet på den externa enheten till din Macs huvuddisk.

Obs: Denna metod kräver en klonad enhet i förväg.

Slutsats: Att starta från en extern backup är ett pålitligt sätt att återställa din Mac om du lyckas hålla regelbundna kloner.

Metod 2: Disk Drill för Dataåterställning 🛠

 • Installera Disk Drill från deras officiella webbplats, och se till att ladda ner rätt version för din MacOS.
 • Starta Disk Drill och välj den lagringsenhet du vill återställa.
 • Starta en skanning för att hitta förlorade eller raderade filer.
 • Förhandsgranska de återställningsbara filerna och välj de du vill återställa.
 • Återställ filerna till en säker plats.

Obs: Undvik att skriva ny data till den påverkade enheten för att förbättra återställningschanserna.

Slutsats: Disk Drill är ett kraftfullt verktyg för dataåterställning, men det kan inte ångra systemändringar eller återställa filer som inte bevarats.

Metod 3: macOS Återställningsläge ⏮

 • Starta om din Mac och håll omedelbart ner Kommando + R-tangenterna.
 • Välj Diskverktyget i verktygsfönstret.
 • Välj din startskiva och klicka sedan på fliken Återställ.
 • Välj en nylig ögonblicksbild eller säkerhetskopieringsvolym att återställa från.
 • Följ anvisningarna för att återställa ditt system.

Obs: Denna metod fungerar om du har aktiverat ögonblicksbilder eller har en separat säkerhetskopieringspartition.

Slutsats: Återställningsläge är inbyggt i macOS och kan återställa ditt system till ett tidigare läge om ögonblicksbilder finns tillgängliga.

Metod 4: Tredjeparts Kloningsprogramvara 📀

 • Använd en Mac-kloningsprogramvara som Carbon Copy Cloner eller SuperDuper!.
 • Skapa en startbar klon av din enhet på en extern hårddisk.
 • När du behöver återställa, starta från den klonade enheten.
 • Använd kloningsprogramvaran för att överföra innehållet på den klonade enheten tillbaka till din Mac.
 • Skapa nya kloner regelbundet för att hålla din säkerhetskopia aktuell.

Obs: Denna metod kräver också förberedelser i förväg – att ha en klonad enhet redo.

Slutsats: Kloning är en effektiv säkerhetskopieringsstrategi som erbjuder fullständiga återställningsmöjligheter, men det kräver disciplin att upprätthålla uppdaterade kloner.

Metod 5: Återställning med Mål-Diskläge 🎯

 • Anslut två Macs tillsammans med en Thunderbolt- eller Firewire-kabel.
 • Starta Macen du behöver återställa i Mål-Diskläge genom att hålla ner T när den startar.
 • Den påverkade Macens hårddisk kommer att visas som en extern enhet på den andra Macen.
 • Använd Diskverktyget på den fungerande Macen för att återställa filer eller kloninnehållet tillbaka till den komprometterade Macen.

Obs: Kräver två Macs och lämpliga kablar.

Slutsats: Mål-Diskläge kan vara användbart för dataöverföring och återställning, förutsatt att du har den nödvändiga utrustningen.

3

Försiktighetsåtgärder och Tips:

Proaktiva Säkerhetskopior 🛡

 • Upprätthåll regelbundna säkerhetskopior med Time Machine eller tredjepartsprogramvara.
 • Överväg molnlagringstjänster för viktiga filer.
 • Uppdatera regelbundet dina säkerhetskopieringsvolymer eller ögonblicksbilder.

Systemunderhåll 🧹

 • Kontrollera din Mac periodiskt för< a href='https://support.apple.com/mac-backup' rel='nofollow' target='_blank'> programuppdateringar och underhåll ditt operativsystems prestanda.
 • Använd Diskverktygets Första Hjälpen för att reparera diskrättigheter och verifiera skivans integritet.
 • Undvik att installera applikationer från overifierade utvecklare.
4

Ytterligare insikter

Även om dessa metoder kan hjälpa till att återställa din Mac till ett tidigare skick eller återhämta förlorad data, är det viktigt att erkänna att ibland kan hårdvarufel orsaka dataförlust eller systemproblem som ovan nämnda lösningar inte kan adressera. I sådana fall vore det bästa nästa steg att konsultera med Apple Support eller att besöka en Auktoriserad Apple-serviceleverantör.

Det är också viktigt att utveckla en vana att organisera och säkra data. Detta inkluderar kategorisering av filer och att följa bästa praxis för digital datahantering. Exempelvis, överbelasta aldrig ditt skrivbord då det kan göra ditt system långsamt och göra backup-processer mer omständliga.

Det finns också andra verktyg som Oynx och CleanMyMac som erbjuder funktioner för systemunderhåll som hjälper till att hålla din Mac effektiv. De kan hjälpa dig att rensa upp onödiga filer, hantera tillägg och utföra diverse underhållsskript, vilket potentiellt kan förebygga systemproblem innan de uppstår.

I händelse av oavsiktlig radering eller systemkrascher är det betryggande att veta att program som Disk Drill finns som ett säkerhetsnät för dataåterställning. Det rekommenderas alltid att hålla sig lugn i sådana situationer och att undvika förhastade åtgärder som kan skriva över förlorad data och göra återställningen mer komplicerad.

Slutsats:

Så, är det möjligt att återställa en Mac eller MacBook till ett tidigare datum utan Time Machine? Absolut. Med de steg jag har tillhandahållit, noggrann planering och rätt verktyg, kan du effektivt hantera och återhämta dig från missöden som kan inträffa med ditt system. Oavsett din tekniska expertis kan säkerhetsstrategier som kloning och regelbundna data-backuper spara både tid och ovärderlig data. Kom ihåg att frekvens och noggrannhet i underhållet av backuper är nyckeln till att alltid vara förberedd på oväntade systemproblem eller dataförlust.

FAQ

Ja, du kan återställa en Mac till ett tidigare datum genom att installera om macOS eller använda tredjepartsbackupprogram om du har säkerhetskopior gjorda utan Time Machine.

För att installera om macOS, starta om din Mac och håll genast nere Command (⌘) + R tills Apple-logotypen visas, välj sedan 'Installera om macOS' från macOS Verktyg.

Ja, om du har installerat ny programvara eller gjort ändringar, kan du ångra dem manuellt eller använda Time Machine för inkrementella ändringar om det tidigare varit aktiverat.

Ja, tredjepartsbackuplösningar som Carbonite eller Acronis erbjuder återställningsfunktioner för Mac och kan återställa ditt system till ett tidigare skick.

Ja, du kan komma åt en startbar klon med hjälp av Finder och manuellt kopiera filer tillbaka till din Mac utan att återställa hela systemet från klonen.

I macOS Återställning, välj 'Installera om macOS' för att installera om ditt systems operativsystem, vilket kan återställa din Mac till ett tidigare tillstånd utan att påverka dina personliga filer.

Nedgradering av macOS-versionen kräver vanligtvis en ren installation av den äldre macOS och stöds ofta inte direkt av Apple.

Alternativ som Backblaze eller SuperDuper! erbjuder inkrementella säkerhetskopieringsalternativ liknande Time Machine.

Utan en säkerhetskopia kan du prova filåterställningsprogram som Disk Drill eller PhotoRec, men framgången beror på att datan inte har blivit överskriven.

Internetåterställning kan installera om macOS-versionen som medföljde din Mac vid köp eller den närmaste tillgängliga versionen, vilket effektivt återställer den.