Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer data från Sandisk SD-kort med/utan programvara

Hur man återställer data från Sandisk SD-kort med/utan programvara

Att förlora värdefull data från ditt Sandisk SD-kort kan vara frustrerande, särskilt när det innehåller oersättliga minnen eller viktiga filer. Efter att ha stått inför en sådan situation har jag upptäckt olika pålitliga metoder för att återställa data från ett Sandisk SD-kort. I den här guiden kommer jag att gå igenom detaljerade steg baserat på min personliga erfarenhet, för att säkerställa att du har den bästa chansen att få tillbaka dina data. Innan vi dyker in är det avgörande att bedöma skicket på ditt SD-kort. En bra resurs att börja med är att lära sig kontrollera hälsan på Sandisk SD-kort – den här artikeln diskuterar tecken på fel och förebyggande åtgärder för att hålla dina data säkra.

1

Vanliga scenarier:

Oavsiktligt raderande av filer 💥

 • Vid hastig rensning av utrymme kan du ha av misstag raderat viktiga filer.
 • När du försöker överföra filer till en annan enhet kan ett avbrott resultera i förlust av data.
 • Att använda samma SD-kort i flera enheter kan leda till felaktiga borttagningar på grund av kompatibilitetsproblem.

SD-kortskorruption eller skador 💡

 • SD-kortet kan drabbas av korruption på grund av defekta sektorer eller felaktig borttagning från enheter.
 • Fysiska skador, som exponering för vatten eller extrema temperaturer, kan leda till dataförlust.
 • Virus eller skadeprogram kan korrumpera filer och göra dem oåtkomliga.

Formateringsfel 🚫

 • Felmeddelanden som uppmanar dig att formatera SD-kortet kan tvinga dig att radera alla data.
 • Oavsiktlig formatering, kanske när du försökte använda kortet på ett annat operativsystem.
 • Tekniska problem i enheter som använder SD-kortet, vilket leder till en ofrivillig formatering.
2

Steg-för-steg-guide. Sandisk Data Recovery:

Metod 1: Använda återställningsprogramvara 🔎

 • Ladda ner och installera pålitlig dataåterställningsprogramvara som till exempel EaseUS Data Recovery Wizard.
 • Anslut ditt Sandisk SD-kort till din dator med hjälp av en kortläsare.
 • Starta programvaran och välj SD-kortet för att skanna efter återställbara filer.
 • Förhandsgranska de funna filerna och välj vilka som ska återställas.
 • Spara de återställda filerna på en säker plats på din dator.

Obs: Spara inte de återställda filerna tillbaka på samma SD-kort för att undvika att skriva över data.

Slutsats: Återställningsprogramvara är ett effektivt alternativ om dina filer inte är fysiskt skadade.

Metod 2: Genom kommandotolken 🖥

 • Anslut Sandisk SD-kortet till din PC.
 • Öppna Kommandotolken genom att söka efter ’cmd’ i startmenyn.
 • Skriv ’chkdsk X: /f’ (byt ut X mot enhetsbokstaven för ditt SD-kort) och tryck Enter. Detta kommer fixa systemfel och försöka återställa filer.
 • Efter slutförandet, kolla ditt SD-kort för återställda filer.

Obs: Denna metod kanske inte är framgångsrik om filerna är allvarligt skadade.

Slutsats: Kommandotolken är en gratis och snabb metod för att försöka återställa data.

Metod 3: Tilldela en ny enhetsbokstav 💾

 • Stop in Sandisk SD-kortet i datorn.
 • Gå till ’Diskhantering’ genom att högerklicka på ’Den här datorn’ och välja ’Hantera’.
 • Högerklicka på ditt SD-kort i listan och välj ’Ändra enhetsbokstav och sökvägar’.
 • Välj ’Ändra’ och tilldela en ny enhetsbokstav.
 • Kontrollera om datan nu är åtkomlig i filutforskaren.

Obs: Ibland misslyckas systemet med att tilldela en enhetsbokstav, vilket gör kortet oåtkomligt.

Slutsats: Om tilldelning av enhetsbokstäver kan vara en enkel lösning för detekteringsproblem.

Metod 4: Verktyget Check Disk 🧰

 • Anslut Sandisk SD-kortet till din PC.
 • Öppna ’Den här datorn’, högerklicka på SD-kortet och välj ’Egenskaper’.
 • Under fliken ’Verktyg’, klicka på ’Kontrollera’-knappen i sektionen för felsökning.
 • Låt verktyget köra och fixa eventuella filsystemfel som upptäcks.

Obs: Inte alla fel kan fixas, särskilt om kortet är fysiskt skadat.

Slutsats: Check Disk-verktyget kan lösa mindre filsystemproblem som hindrar åtkomst till filer.

Metod 5: Kontakta en professionell tjänst 💻

 • Om ovanstående metoder misslyckas, överväg att kontakta en professionell dataåterställningstjänst som Ontrack Data Recovery.
 • De har avancerade verktyg och rena miljöer för allvarliga fall.

Obs: Professionella tjänster kan vara kostsamma och används vanligtvis för värdefulla eller kritiska data.

Slutsats: En specialiserad tjänst är en sista utväg och har en högre chans till framgång i återställning.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Essentiella försiktighetsåtgärder 📊

 • Säkerhetskopiera alltid dina data regelbundet.
 • Undvik att ta bort SD-kortet medan det används för att förhindra korruption.
 • Använd alternativet för säker bortkoppling på din dator innan du kopplar bort SD-kortet.
 • Håll ditt antivirusprogram uppdaterat för att förhindra skadeprogramsinfektioner.

Maximera återhämtningen 📈

 • Sluta använda SD-kortet omedelbart efter dataförlust för att undvika överskrivning.
 • Välj återställningsprogramvara klokt genom att kontrollera recensioner och funktioner.
 • Spara återställda data på flera platser för att säkerställa bevarande.
5

Tips för säker lagring

Att säkerställa livslängden och säkerheten för ditt Sandisk SD-kort är avgörande för att undvika problemet med dataåterställning helt och hållet. Här är några väsentliga tips för säker lagring:

Upprätthålla kvalitet: Att investera i högkvalitativa SD-kort från pålitliga tillverkare som Sandisk kan avsevärt minska risken för fel.

Säker förvaring: Förvara SD-kort i skyddsfodral när de inte används för att skydda mot fysisk skada och miljöfaktorer.

Kompatibilitetskontroller: Kontrollera alltid att ditt SD-kort är kompatibelt med den enhet du använder. Kontrollera enhetens dokumentation eller konsultera deras kundsupport om du är osäker.

Regelbundna skanningar: Genomför regelbundna skanningar med pålitlig antivirusprogramvara för att säkerställa integriteten av dina data. Använd verktyg som Malwarebytes för extra säkerhet.

Firmwareuppdateringar: Håll dina enheter uppdaterade till den senaste firmwaren. Dessa uppdateringar kan åtgärda buggar som annars kan leda till dataförlust eller korruption av SD-kort.

Slutsats:

Avslutningsvis, även om förlusten av data från ett Sandisk SD-kort kan vara stressande, finns det flera metoder för att försöka återställa data. Oavsett om du är en nybörjare eller tekniskt kunnig individ, erbjuder stegen som tillhandahålls i den här guiden en rad lösningar för att hantera olika dataförlustscenarier. Kom ihåg att prioritera hälsan hos ditt SD-kort och följa de förebyggande åtgärderna för att minimera chansen att hamna i en liknande situation igen. För de värdefulla minnena och kritiska filerna är det ibland den bästa lösningen att vara proaktiv med regelbundna säkerhetskopior och korrekt hantering för att minska riskerna för dataförlust.

FAQ

Sandisk dataåterställning innebär att återskapa förlorade, raderade eller otillgängliga data från Sandisks lagringsenheter. Det kan behövas på grund av oavsiktliga raderingar, korruption eller hårdvarufel.

Orsakerna till datarförlust på Sandisk-enheter kan vara oavsiktlig filradering, fysisk skada, virusangrepp, systemfel eller skadade filsystem.

Ja, du kan försöka återskapa filer från ett korrupt Sandisk minneskort med hjälp av pålitlig dataåterställningsprogramvara, så länge kortet upptäcks av din dator.

Sluta omedelbart använda Sandisk-enheten för att undvika att skriva över data, använd sedan dataåterställningsprogramvara för att försöka återställa datan eller kontakta en professionell tjänst.

Återställning från ett fysiskt skadat Sandisk USB-minne kan kräva professionella tjänster som kan utföra hårdvarureparationer eller använda specialiserad utrustning.

Välj dataåterställningsprogramvara som stödjer din Sandisk-enhet, har positiva recensioner och erbjuder en förhandsvisning av återställbara filer innan köpet.

Framgångstakten för Sandisk dataåterställning varierar beroende på omfattningen av skadan, men genom att använda pålitliga återställningsmetoder kan chanserna avsevärt förbättras.

Ja, det finns verktyg för dataåterställning som är kompatibla med Mac-system för att utföra Sandisk dataåterställning. Se till att den programvara du väljer stödjer macOS.

Att använda dataåterställningsprogramvara på fel sätt kan riskera ytterligare dataförlust, så det är avgörande att noggrant följa alla instruktioner och välja ansedd programvara.

Professionella Sandisk dataåterställningstjänster kan hittas via specialiserade företag som DriveSavers eller Ontrack.