Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer raderade videor från ett SD-kort 2024

Hur man återställer raderade videor från ett SD-kort 2024

Har du någonsin varit med om det hjärtskärande ögonblicket när dina viktiga videor försvinner från ditt SD-kort? Jag känner till paniken som följer, eftersom jag har hamnat i den där fruktade situationen fler gånger än jag önskar erkänna. Efter några försök och misstag har jag lärt mig några knep för att återställa de där värdefulla digitala minnena. I den här artikeln kommer jag att guida dig genom effektiva metoder för videofilmåterställning från SD-kort, baserat på personlig erfarenhet med särskilt fokus på ett formaterat SD-kort. Eftersom dataförlust kan hända vem som helst när som helst, är det viktigt att känna till återställningsstegen för att förbereda sig och förebygga en potentiell katastrof.

1

Vanliga scenarion:

Oavsiktlig borttagning 🗑

 • Även om jag försöker vara försiktig, har jag ibland av misstag raderat videor från mitt SD-kort när jag försökt skapa utrymme eller organisera filer.

Formateringsfel 💥

 • Det har hänt att jag var tvungen att formatera mitt SD-kort på grund av fel, vilket ledde till att alla sparade videor förlorades, inklusive några som jag ännu inte hade säkerhetskopierat.

Fysisk skada ☔

 • Ibland har jag blivit fångad i en skur och mitt SD-kort har fått vattenskador som följd, vilket har äventyrat synligheten för de videor som lagrades inuti.
2

Steg-för-steg-guide. Återställ raderade videofilmer från SD-kort:

Metod 1: Använda återställningsprogram 🖥

 • Ladda ner och installera en pålitlig dataåterställningsprogramvara.
 • Starta programvaran och välj SD-kortet som mål för återställningen.
 • Välj filtypen ’Video’ för en mer riktad skanning och starta skanningsprocessen.
 • Granska de funna videorna och välj de du vill återställa.
 • Välj en säker plats på din dator för att spara de återställda videorna.

Obs: Spara de återställda filerna på en annan enhet för att undvika att skriva över eventuellt återställbara data.

Slutsats: Med hjälp av återställningsprogramvara kunde jag återskapa de flesta av de förlorade videorna från mitt formaterade SD-kort.

Metod 2: Kolla papperskorgen 🗑

 • Öppna Papperskorgen eller Återvinningskorgen på din dator.
 • Sök efter eventuellt nyligen raderade videofiler som kan ha varit lagrade på SD-kortet.
 • Välj de önskade videorna och återskapa dem till den ursprungliga platsen.

Obs: Denna metod fungerar endast om SD-kortet var anslutet till en dator och filerna raderades med hjälp av datorns operativsystem.

Slutsats: Lyckligtvis hittade jag ibland några videor här som jag hade raderat i bråttom.

Metod 3: Använda Kommandotolken 💻

 • Infoga SD-kortet i datorns kortläsare.
 • Öppna Kommandotolken som administratör.
 • Skriv chkdsk [bokstav för enheten]: /f och tryck Enter.
 • Vänta medan processen letar efter och fixar eventuella potentiella filsystemsfel.

Obs: Byt ut [bokstav för enheten] mot den faktiska bokstaven som tilldelats ditt SD-kort.

Slutsats: Detta har ibland hjälpt till att göra synbart förlorade videor synliga igen.

Metod 4: Professionella dataåterställningstjänster 🛠

 • Identifiera en respekterad dataåterställningstjänst nära dig eller online.
 • Skicka eller ta med ditt SD-kort för en diagnostik för att se om återställning är möjlig.
 • Om det är genomförbart, fortsätt med återställningstjänsten medan du hoppas på det bästa.

Obs: Detta alternativ kan vara kostsamt och bör övervägas om videofilmerna är av stor vikt och andra metoder misslyckas.

Slutsats: Professionella tjänster har räddat några av mina mest värdefulla videor när allt annat misslyckats.

Metod 5: Kontrollera dolda filer 🕵

 • Anslut ditt SD-kort till din dator.
 • Navigera till SD-kortets katalog och välj ’Visa’ från menylistan.
 • Markera alternativet för att ’Visa dolda filer, mappar och enheter’.
 • Leta efter filer som kan ha blivit dolda på grund av ett fel eller virus.

Obs: Ibland blir videofiler dolda av olika skäl, och genom att söka efter dolda filer kan du hitta dem.

Slutsats: En enkel metod som ibland fick tillbaka videor jag trodde jag hade förlorat på grund av ett virus.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Varsam hantering 🤲

 • Undvik att utsätta SD-kortet för magnetiska fält, värme eller vatten för att bevara dess integritet.
 • Ta alltid ut SD-kortet säkert från enheter för att förhindra korruption.
 • Förvara ditt SD-kort i ett skyddande fodral när det inte används för att undvika fysisk skada.

Regelbundna säkerhetskopior 💾

 • Skapa en rutin för att säkerhetskopiera dina videor till flera lagringsenheter eller molntjänster.
 • Överväg automatiserade säkerhetskopieringslösningar för att försäkra att du inte glömmer.
 • Kontrollera hälsan på dina säkerhetskopior med jämna mellanrum för att försäkra att de inte är korrupta.
5

Skydda minnen

Man kan aldrig vara för försiktig när det kommer till att bevara digitala minnen. Det är avgörande att utbilda sig själv om underhåll av SD-kort för att förhindra förlust av videor. Regelbunden formatering av ett SD-kort i kameran, och inte på datorn, kan hjälpa till att upprätthålla dess optimala skick, eftersom kameror har ett specifikt sätt att förbereda filsystemet för lagring.

Att vara medveten om vanliga fel såsom ’skrivskyddat’ fel är också viktigt. Om du stöter på detta, kontrollera låsvredet på sidan av ditt SD-kort. Om det av misstag har glidit ner till låspositionen, kommer din kamera eller dator inte att skriva data till det, vilket kan förhindra sparande av videor. Lösa problemet genom att skjuta omkopplaren tillbaka till upplåsningspositionen.

Likaså kan uppmärksamhet på felmeddelanden från din kamera eller kortläsare på din dator hjälpa dig att förebygga potentiell dataförlust. Meddelanden som ’Kortfel’ eller ’Detta kort kan inte läsas’ bör tas på allvar. Sluta använda kortet omedelbart för att undvika ytterligare skada och överväg att köra ett återställningsverktyg för att rädda filer som redan kan vara i riskzonen.

Dessutom kan det vara till hjälp att hålla sig uppdaterad med tekniska framsteg. Nya tekniker som höghållfasta SD-kort är speciellt utformade för intensivt bruk, som för omfattande videoinspelning eller användning i bilkameror. Dessa kort är byggda för att motstå de mer intensiva skriv- och raderingscyklerna som videoinspelning kräver.

Till sist kan det vara en god investering att köpa ett SD-kort av god kvalitet från välrenommerade märken som SanDisk eller Lexar, och det kan vara skillnaden mellan ett kort som varar i några månader och ett som varar i åratal. Billigare, icke-märkeskort är ofta mer benägna att misslyckas och kanske inte erbjuder samma nivå av support eller garantitjänster, vilket potentiellt kan kosta dig dina videor och andra data.

Slutsats:

I den digitala åldern fångar våra videor mer än bara stunder; de är digitala avsnitt av våra liv som vi värdesätter. Även om ingen lösning garanterar 100 % återhämtning, kan en blandning av försiktig hantering, regelbundna säkerhetskopior, återställningsprogram och professionella tjänster säkerställa att de flesta videor kan återställas från SD-kort när olyckan är framme. Att komma ihåg att underhålla ditt SD-kort och uppmärksamma varningssignaler kan förhindra att återställning över huvud taget blir nödvändig. Ordspråket ’förebyggande är bättre än bot’ klingar särskilt sant inom området för digital lagring och återhämtning.

Vanliga frågor

Ja, det är möjligt att återställa raderade videor om de inte har skrivits över av nya data. Programvara som Disk Drill kan hjälpa i sådana scenarier.

Sluta omedelbart att använda SD-kortet för att förhindra att den raderade videon skrivs över. Ta ut det säkert från din enhet för att förbereda återställningsprocessen.

Utan programvara är chansen att återställa liten såvida du inte har en säkerhetskopia. Återställningsprogram skannar efter rester av raderade filer som annars inte är synliga.

Chanserna är höga om du agerar snabbt och inte har använt SD-kortet efter borttagningen, men framgång är inte garanterad på grund av potentiell överlagring.

Ja, det finns gratis verktyg som PhotoRec, som kan återställa olika filtyper, inklusive videor, från minneskort.

En formatering raderar generellt inte data helt och hållet. Med rätt programvara kanske du kan återställa videor innan de skrivs över.

Återställningsprogramvaran skannar SD-kortet efter kvarvarande datasignaturer och återskapar filer som inte har skrivits över helt av ny data.

Auktoriserad återställningsprogramvara är generellt säker, eftersom den vanligtvis utför endast läsoperationer på ditt SD-kort för att förebygga ytterligare dataförlust.

Rootning är inte nödvändig för SD-kortåterställning via en PC, men vissa Android-återställningsappar kan kräva rootåtkomst för noggrann skanning.

Ja, videons upplösning påverkar inte möjligheten till återställning. Både högupplösta och 4K-videor kan återställas om de inte har skrivits över.