Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

D-enhet saknas: Vad gör man om D-enheten har försvunnit?

D-enhet saknas: Vad gör man om D-enheten har försvunnit?

D-enheten är en väsentlig komponent för många datoranvändare, särskilt för dem som använder den för att lagra sina personliga filer, spel och applikationer. Men den plötsliga chocken av att upptäcka att D-enheten har mystiskt försvunnit från din dator kan vara mycket oroande. Det finns dock ingen anledning att panikslå. I denna artikel delar jag med mig av min personliga erfarenhet av att hantera en försvunnen D-enhet på ett Windows-system och hur jag framgångsrikt återställde mina data med Disk Drill.

1

Vanliga scenario:

Problem efter programuppdatering

 • Windows-uppdateringar kan ibland orsaka systemavvikelser som leder till att D-enheten inte visas.
 • Enhetsbokstäver kan ha blivit omfördelade, vilket gör att D-enheten försvinner i processen.

Partitionsfel

 • Korrupt enhet: Enhetspartitionen har blivit korrupt och är därför osynlig för systemet.
 • Förlorade partitioner: På grund av en systemkrasch eller felaktig avstängning av datorn, kan en partition ha förlorats.

Problem med fysisk anslutning

 • Kabelproblem: SATA- eller strömkablar som är anslutna till hårddisken kan vara lösa eller skadade.
 • BIOS-inställningar: Enheten kanske inte är aktiverad i BIOS-inställningarna eller systeminställningarna.
2

Steg-för-steg-guide. D-enheten saknas:

Metod 1: Kontrollera Diskhantering

 • Öppna Diskhantering. Högerklicka på ’Den här datorn’ eller ’Min dator’, välj ’Hantera’ och därefter ’Diskhantering’.
 • Leta efter den saknade D-enheten. Om den inte är synlig kanske du ser ett oallokerat utrymme där D-enheten tidigare fanns.
 • Om du hittar enheten utan bokstav, högerklicka på den och välj ’Ändra enhetsbokstav och sökvägar’ för att tilldela den en bokstav.

Notering: Var försiktig så att du inte formaterar enheten eftersom det kommer att radera all data.

Slutsats: I vissa fall kan enbart ombedömning av enhetsbokstaven återställa synligheten för D-enheten.

Metod 2: Använd Kommandotolken

 • Starta Kommandotolken som administratör genom att söka efter ’cmd’ i startmenyn, högerklicka på den och välja ’Kör som administratör’.
 • Skriv ’diskpart’ och tryck Enter för att komma åt DiskPart-verktyget.
 • Skriv ’list volume’ och tryck Enter för att visa alla enheter och deras respektive bokstäver.
 • Om D-enheten är listad utan bokstav, använd kommandot ’select volume D’ för att välja den och därefter ’assign letter=D’ för att tilldela rätt bokstav.

Notering: ’D’ bör ersättas med rätt volymnummer för din enhet.

Slutsats: Kommandotolken kan hjälpa till att felsöka och åtgärda problem med enhetens synlighet i Windows.

Metod 3: Kontrollera BIOS/UEFI

 • Starta om din dator och gå in i BIOS/UEFI-inställningarna genom att trycka på en specifik knapp (oftast F2, F10, DEL eller ESC).
 • Inom BIOS/UEFI, navigera till ’Lagrings’- eller ’Boot’-inställningarna för att se om D-enheten känns igen och är aktiverad.
 • Om enheten är avaktiverad, aktivera den med de tillgängliga alternativen.
 • Spara ändringarna och avsluta BIOS/UEFI-inställningarna.

Notering: Se din moderkortsmanual för specifika instruktioner om hur du navigerar i BIOS/UEFI.

Slutsats: Att aktivera enheten i BIOS/UEFI-inställningarna kan göra den synlig igen i Windows.

Metod 4: Kontrollera Fysiska Anslutningar

 • Stäng av datorn och koppla bort den från strömkällan.
 • Öppna datorns skal och kontrollera SATA– och strömkablarna för att säkerställa att de är korrekt anslutna till D-enheten.
 • Om kablar är lösa eller skadade, sätt i dem på nytt eller byt ut dem mot nya.
 • Starta datorn och kontrollera om D-enheten nu är synlig.

Notering: Hantera interna komponenter varsamt för att undvika skador från statisk elektricitet.

Slutsats: Att återupprätta säkra fysiska anslutningar kan ofta återställa D-enhetens synlighet i systemet.

Metod 5: Använd Disk Drill för att återställa data

 • Ladda ner och installera Disk Drill från den officiella webbplatsen (https://www.cleverfiles.com/).
 • Starta Disk Drill och välj den enhet du önskar återställa (i det här fallet D-enheten eller motsvarande synlig i Disk Drill).
 • Klicka på ’Återställ’ för att genomföra en skanning efter återställningsbar data.
 • Efter skanningen, förhandsgranska de filer som kan återställas och välj de du önskar återställa.
 • Följ anvisningarna för att slutföra återställningsprocessen och spara den återställda datan på en säker plats (inte samma enhet som du återställer från).

Notering: Välj noggrant ut objekt för återställning för att maximera chanserna för en framgångsrik dataåterställning.

Slutsats: Disk Drill är ett kraftfullt verktyg som kan återställa data även när enheten inte visas i Windows.

3

Förebyggande åtgärder och tips:

Backupplan

 • Upprätthåll regelbundna säkerhetskopior av kritisk data till externa enheter eller molnlagring.
 • Använd diskavbildningsprogramvara för att skapa en exakt kopia av din enhet för framtida återställning vid behov.
 • Var försiktig med programuppdateringar och säkerställ systemstabilitet före genomförande.
4

Utökade Lösningar

När man ställs inför problemet med en försvunnen D-enhet är det avgörande att utforska flera vägar utöver de inledande felsökningsstegen. Till exempel kan användning av programvara från tredje part för partitionshantering erbjuda mer avancerade alternativ för diagnos och reparation av diskproblem. MiniTool Partition Wizard är ett rekommenderat alternativ som kompletterar diskhanteringen i Windows väl.

Ett annat tillvägagångssätt är att kontrollera hårdvarufel. Att testa hårddisken med diagnostiska verktyg som tillhandahålls av disktillverkaren, såsom SeaTools för Seagate eller WD Drive Utilities för Western Digital, kan hjälpa till att avgöra om det finns ett fysiskt problem med enheten.

Det är också viktigt att ta hänsyn till effekten av systemåterställningar eller återställningar. Dessa kan oavsiktligt påverka enhetspartitioner, så det är nödvändigt att använda dessa alternativ med försiktighet. Dessutom bör man alltid skydda sitt system med tillförlitlig antivirusprogramvara, som Malwarebytes, för att förebygga skadeprogramsrelaterade problem som kan orsaka att enheter försvinner.

Slutsats:

Sammanfattningsvis kan den plötsliga försvinnandet av D-enheten tillskrivas en mängd orsaker som varierar från enkla programvarufel till mer komplexa hårdvaruproblem. Effektiva återställnings- och skyddsstrategier är avgörande för att minska risken för datarförlust. Att använda en kombination av inbyggda Windows-verktyg, såsom Diskhantering och Kommandotolken, tillsammans med verktyg från tredje part som Disk Drill, kan säkerställa att dina data förblir säkra och återställningsbara. Var proaktiv genom att upprätthålla regelbundna säkerhetskopior och vara vaksam med system- och programuppdateringar för att minimera chansen för incidenter där enheter försvinner.

FAQ

Det kan bero på en frånkopplad kabel, drivrutinsproblem, eller att enheten kan vara dold eller inaktiverad i diskhanteraren.

Först, kontrollera verktyget Diskhanteringen för att se om enheten visas där. Om den gör det, försök att tilldela en enhetsbokstav eller återaktivera enheten.

Ja, ibland kan uppdateringar orsaka att systeminställningar återställs eller att det uppstår drivrutinsinkompatibilitet, vilket leder till att enheten inte visas.

Ja, du kan använda programvara för dataåterställning om enheten känns igen av systemet eller försök att ansluta enheten till en annan dator.

Kommandon som 'diskpart' och 'list volume' i Kommandotolken kan hjälpa till att identifiera om systemet upptäcker enheten.

Uppdaterade drivrutiner kan lösa konflikter och kompatibilitetsproblem, vilket potentiellt kan göra enheten synlig igen.

Ja, om enheten är inaktiverad i BIOS-inställningarna kommer den inte att visas i Windows. Kontrollera dina BIOS-inställningar för att försäkra dig om att den är aktiverad.

Först, se till att enheten är korrekt ansluten till moderkortet och nätaggregatet. Lösa anslutningar kan orsaka att enheten inte känns igen.

Ja, partitionsverktyg kan ibland upptäcka och återställa förlorade partitioner om enheten i sig inte är fysiskt skadad.

Ja, professionella dataräddningstjänster som DriveSavers kan hjälpa till med komplicerade enhetsproblem. Besök DriveSavers för mer information.