Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer raderade filer från D-enheten på Windows

Hur man återställer raderade filer från D-enheten på Windows

Att förlora data från din D-enhet kan vara oroande, speciellt om den innehåller viktiga filer och dokument. Lyckligtvis finns det pålitliga metoder för att återställa denna data eller till och med hela den raderade D-enheten. Som någon som har upplevt detta själv, kommer jag att guida dig genom flera tekniker jag har använt för att återfå min kritiska data, inklusive användning av pålitliga programvaror som Disk Drill. Disk Drill är ett robust återställningsverktyg som har hjälpt mig att få tillbaka mina filer, och jag kommer att guida dig genom processen.

1

Vanliga Scenarier:

Oavsiktlig Radering 🗑

 • Jag tryckte oavsiktligt på ”Shift + Delete” och raderade permanent viktiga filer på min D-enhet.
 • Att inte ha säkerhetskopior gjorde situationen mer stressande.

Enhetens Korruption 🛠

 • Min D-enhet blev otillgänglig på grund av korruption orsakad av skadlig programvara.
 • Att försöka komma åt den ledde till felmeddelanden, vilket hindrade min tillgång till mina data.

Problem med Partitions Tabellen 💽

 • Partitionstabellen på min D-enhet skadades, vilket orsakade att partitionen försvann helt.
 • Min dator kände inte igen enheten i Diskhantering längre.
2

Steg-för-Steg Guide. Återställning av D-enheten:

Metod 1: Återställ från Papperskorgen 🗑

 • Öppna Papperskorgen genom att dubbelklicka på dess ikon på ditt Skrivbord.
 • Sortera filerna efter plats eller datum då de raderades för att hitta de från D-enheten.
 • Välj filerna, högerklicka och välj ”Återställ” för att återfå dem till deras ursprungliga plats.

Obs: Denna metod fungerar endast om filerna inte raderades permanent och Papperskorgen inte har tömts.

Slutsats: Att återställa från Papperskorgen är den enklaste formen av dataåterställning, men den har sina begränsningar och är kanske inte alltid effektiv.

Metod 2: Använd Disk Drill 🛠

 • Ladda ner och installera Disk Drill från den officiella webbplatsen här.
 • Starta Disk Drill, välj D-enheten och klicka på ”Återställ” för att börja skanningsprocessen.
 • Efter att skanningen är klar, förhandsgranska de hittade filerna och välj de du vill återställa.
 • Välj en återställningsplats som är annorlunda än D-enheten för att förhindra potentiell överskrivning av data.
 • Klicka på ”Återställ” för att slutföra processen.

Obs: Se till att inte installera Disk Drill på D-enheten för att undvika att skriva över förlorade data.

Slutsats: Att använda Disk Drill är ett effektivt sätt att återfå förlorad data, med ett användarvänligt gränssnitt och kraftfulla återställningsalgoritmer.

Metod 3: Återställning med File History 🕒

 • Navigera till ”Kontrollpanelen” och klicka på ”System och säkerhet”, sedan ”File History”.
 • Välj ”Återställ personliga filer” och navigera genom säkerhetskopior för att hitta dina filer.
 • Klicka på ”Återställ” för att föra tillbaka filerna till deras ursprungliga plats på D-enheten.

Obs: File History måste ha aktiverats före dataförlusten för att använda denna metod.

Slutsats: File History är en användbar inbyggd Windows-funktion för databackup och återställning, men det är beroende av att ha säkerhetskopior tillgängliga.

Metod 4: Kontrollera Tidigare Versioner 🔄

 • Öppna ”Den här datorn” och högerklicka på D-enheten.
 • Välj ”Egenskaper” och gå sedan till fliken ”Tidigare Versioner”.
 • Välj en version innan dataförlusten och klicka på ”Återställ” för att återfå datan.

Obs: Denna metod beror på att Systemåterställning är aktiv och har skapat återställningspunkter.

Slutsats: Att utnyttja tidigare versioner kan vara en enkel återställningsmetod, men det beror på systeminställningarna.

Metod 5: Använda Kommandotolken ⌨

 • Öppna Kommandotolken som administratör genom att söka efter det i Start-menyn.
 • Skriv ’chkdsk D: /f’ och tryck Enter för att åtgärda filsystemsfel på D-enheten.
 • Efter avslutning, skriv ’ATTRIB -H -R -S /S /D D:*.*’ för att potentiellt återställa dolda och systemfiler.

Obs: Kommandotolken kan ändra systemfiler, så hantera den med omsorg och se till att ha korrekt syntax.

Slutsats: Även om det inte är en direkt metod för dataåterställning, kan Kommandotolken hjälpa till att lösa problem som gör data otillgängliga.

3

Förebyggande och Tips:

Skydda Din Data 💡

 • Underhåll regelbundna säkerhetskopior av dina viktiga filer för att undvika dataförlust.
 • Överväg att använda molntjänster för extra redundans.
 • Investera i ett bra antivirusprogram för att skydda din enhet från skadlig programvara och korruption.
 • Sköt om dina lagringsenheter försiktigt för att undvika fysiska skador.
4

Förståelse av dataåterställning

Dataåterställning är processen att återskapa otillgänglig, förlorad, skadad eller formaterad data från sekundär lagring, flyttbara media eller filer när de lagrade datan inte kan nås på ett vanligt sätt. Behovet av dataåterställning kan uppstå på grund av fysisk skada på lagringsenheten eller logisk skada på filsystemet som hindrar det från att kunna monteras av värdoperativsystemet.

När det gäller dataåterställning är en viktig aspekt att förstå att när filer raderas eller en enhet formateras, raderas inte datan omedelbart. Istället markerar systemet utrymmet som tillgängligt för återanvändning. Om inga nya data skrivs över de ursprungliga filerna finns det stor chans för en framgångsrik återställning med hjälp av programvara som Disk Drill. Ju längre du väntar och ju mer du använder enheten, desto lägre är oddsen för en fullständig återhällning.

För mer information om hur lagring fungerar och de bästa metoderna för dataskydd, kan du besöka följande auktoritativa webbplatser som StorageCraft och Backblaze.

Slutsats:

Sammanfattningsvis är det helt möjligt att återställa data från den D-enheten eller en helt raderad D-enhet genom olika metoder såsom programåterställning med Disk Drill, återställning från tidigare versioner eller användning av systemverktyg. Implementera de föreslagna teknikerna noggrant och överväg regelbundna säkerhetskopior för att skydda din data framåt. För ytterligare referenser och bästa praxis, erbjuder organisationer som NTFS värdefull information om filsystem och datahantering.

FAQ

Vanliga orsaker inkluderar oavsiktlig radering, korruption från programvaruproblem eller virusattacker, hårddiskfel, och formateringsfel.

Ja, det är möjligt att återställa data från en formaterad enhet D med hjälp av programvara för dataräddning så länge informationen inte har blivit överskriven.

Recuva och TestDisk är populära gratis verktyg som kan bistå med återställning av data från enhet D.

Regelbundna backuper, användning av pålitlig hårdvara, att hålla programvaran uppdaterad och att installera antivirus-skydd kan kraftigt minska risken för dataförlust.

Sluta använda enheten för att undvika överskrivning av de raderade filerna och använd programvara för dataräddning eller kontakta en professionell tjänst för att återställa filerna.

Ja, de flesta återställningsprogram låter dig rikta in dig på specifika filtyper för återställning baserat på deras filändelser.

Varaktigheten beror på storleken på D-enheten och mängden av data som ska återställas. Det kan variera från minuter till timmar.

Återställning kan vara möjlig men kräver oftast professionella dataåterställningstjänster som kan hantera skadad hårdvara.

Professionella tjänster kan erbjuda en högre framgångsgrad, speciellt för komplexa fall och fysiskt skadade enheter.

En sådan tjänst är DriveSavers, som specialiserar sig på dataåterställning för alla typer av enheter och scenarion.