Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer data från en extern hårddisk på Mac

Hur man återställer data från en extern hårddisk på Mac

Det kan vara en angestfylld händelse för en Mac-användare att förlora data från en extern hårddisk. Vare sig det beror på oavsiktlig radering, korruption eller hårdvarufel, är brådskan att återställa dessa värdefulla filer oerhört stor. Lyckligtvis finns det effektiva metoder för att återställa förlorad data från en extern hårddisk på en Mac. I den här detaljerade guiden kommer jag att guida dig genom processen som jag själv har använt, som täcker både programbaserade och manuella återställningsalternativ. Och för de som letar efter ett pålitligt återställningsverktyg kommer jag att belysa varför Disk Drill sticker ut som ett av de bästa alternativen. På din resa att återställa data kommer du också att hitta flera sätt att återställa raderade filer på en Mac, vilket kastar ljus på olika sätt att rädda dina digitala skatter.

1

Vanliga scenario:

Oavsiktlig radering ofta 🗑

 • Oavsiktliga raderingar på grund av mänskliga misstag, som att dra filer till papperskorgen och tömma den utan att dubbelkolla innehållet.
 • Att förlora filer under dataöverföringar eller avbrott i överföringsprocessen.
 • Att radera filer i tron att de har säkerhetskopierats, bara för att upptäcka att säkerhetskopian saknas eller är föråldrad.

Korruption och formateringsfel 🛠

 • Korruption på grund av felaktig borttagning av den externa hårddisken från Macen.
 • Filsystemsincompatibilitet som leder till läs/skrivfel och otillgänglighet av data.
 • Fel vid formatering av disken på fel sätt vilket leder till förlust av data.

Hårdvarufel och fysiska skador 💔

 • Drivfel orsakade av överhettning eller slitage.
 • Fysiska skador från stötar eller spill som påverkar hårddiskens funktionalitet.
 • Strömspikar eller magnetfält som orsakar datakorruption eller skador på disken.
2

Steg-för-steg-guide. Återställ data från en extern hårddisk på en Mac:

Metod 1: Kolla papperskorgen 🗑

 • Börja med att öppna Papperskorgen på din Mac för att kolla om de borttagna filerna finns där.
 • Om du hittar filerna, högerklicka och välj ’Lägg tillbaka’ för att återställa dem till deras ursprungliga plats.
 • Om Papperskorgen har tömts, fortsätt till nästa metoder för fler avancerade återställningsalternativ.

OBS: Detta är den enklaste metoden och bör alltid vara ditt första stopp i återställningsprocessen.

Slutsats: Att kolla Papperskorgen erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att återställa data, men är begränsat till nyligen raderade objekt som inte har raderats permanent.

Metod 2: Använd Time Machine-säkerhetskopia 🕒

 • Anslut disken som innehåller din Time Machine-säkerhetskopia till din Mac.
 • Öppna Time Machine genom att klicka på Time Machine-ikonen i menyraden och välja ’Gå in i Time Machine’.
 • Navigera så genom säkerhetskopior för att hitta filerna du vill återställa, välj dem och klicka på ’Återställ’.

OBS: Time Machine är en användbar inbyggd säkerhetskopieringsfunktion på Macar, men den kräver att du har gjort säkerhetskopior innan dataförlusten.

Slutsats: Denna metod är mycket tillförlitlig om du har en aktuell säkerhetskopia, men hjälper inte utan förhandsexisterande säkerhetskopior.

Metod 3: Första hjälpen i Disk Utility 💊

 • Öppna Disk Utility genom att gå till Program > Verktygsprogram > Disk Utility.
 • Välj den externa hårddisken från sidofältet och klicka på knappen ’Första hjälpen’.
 • Klicka på ’Kör’ för att starta reparationsprocessen och vänta tills den är klar.

OBS: Första hjälpen kan åtgärda vissa problem men kommer inte att återställa raderade filer.

Slutsats: Disk Utilitys Första hjälpen är ett bra underhållsverktyg, men inte en lösning för dataåterställning.

Metod 4: Terminalkommandon 🖥

 • Öppna Terminal från Program > Verktygsprogram.
 • Skriv ’cd /.Trashes’ och tryck Enter för att navigera till Papperskorgsmappen.
 • Använd kommandot ’ls’ för att lista raderade objekt, och ’mv [filnamn] [destination]’ för att återställa.

OBS: Terminalkommando kräver exakt syntax och kan orsaka ytterligare problem om de används felaktigt.

Slutsats: Använd denna metod om du är bekväm med kommandoradsoperationer och kom ihåg att det inte fungerar för permanent raderade filer.

Metod 5: Återställ data utan mjukvara 🔍

 • Stäng av den externa hårddisken och koppla bort den från din Mac.
 • Återanslut disken till en annan port eller använd en annan kabel för att utesluta anslutningsproblem.
 • Om disken är synlig, försök kopiera filerna till en annan plats omedelbart.

OBS: Detta är ett felsökningssteg för att säkerställa att problemet inte är relaterat till anslutningen eller kabeln.

Slutsats: Detta är ett bra steg för att säkerställa hårdvaruanslutningen, men det kanske inte återställer data om disken håller på att haverera eller om filerna har raderats.

Metod 6: Disk Drill Dataåterställning 🔄

 • Ladda ner och installera Disk Drill dataåterställningsprogram från den officiella webbplatsen.
 • Anslut den externa hårddisken till din Mac och starta Disk Drill.
 • Välj disken från listan över tillgängliga enheter och klicka på ’Återställ’.
 • Förhandsgranska de hittade filerna, välj de du vill återställa och välj en återställningsplats som är annorlunda från den ursprungliga platsen.

OBS: Även om Disk Drill är ett kraftfullt verktyg, kan det inte garantera återställning i fall av allvarlig fysisk skada.

Slutsats: Disk Drill erbjuder en omfattande lösning på dataåterställning med en hög framgångsgrad för många scenarier.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Förbered dig ⚠

 • Ejektera alltid externa enheter på rätt sätt med hjälp av ’Ejektera’-alternativet för att förhindra datakorruption.
 • Gör regelbundna säkerhetskopior av dina data med hjälp av Time Machine eller någon annan backuplösning.
 • Förvara din externa hårddisk på en säker, sval och torr plats för att undvika fysiska skador.

Förhindra ytterligare förlust ⚠

 • Undvik att skriva eller spara nya data på den externa hårddisken för att förhindra att förlorade filer skrivs över.
 • Om du misstänker hårdvaruproblem, undvik att använda diagnostikverktyg som kan stressa disken ytterligare.
 • Konsultera en professionell om du känner dig obekväm med att använda program för dataåterställning.
5

Utökad support och resurser

När det gäller dataåterställning på Mac kan det att bekanta sig med olika resurser och verktyg utöka dina alternativ och kunskap. Webbplatser som Apple Support erbjuder värdefull information om att använda inbyggda Mac-funktioner som Diskverktyg och Time Machine för datahantering och återställning.

Onlineforum som MacRumors eller Apple Discussions är utmärkta ställen att söka råd från erfarna användare som kanske har stött på liknande scenarier.

För hårdvarurelaterade problem kan det att kolla tillverkarens garantivillkor och supportsida ge ytterligare återställningstjänster eller vägledning. Företag som Seagates Recovery Services eller Western Digitals Data Recovery kan ha policys för dataåterställning på sina enheter.

Det är också kritiskt att förstå begränsningarna hos återställningsmetoder. Till exempel är mjukvarulösningar som Disk Drill utformade för att återställa data från logiskt skadade eller raderade filer, men de kan inte återställa data från fysiskt skadade enheter. I sådana fall kan specialiserade dataåterställningstjänster med renrum behövas. Vet alltid när du ska eskalera problemet till professionella för att undvika att ytterligare skada enheten och datan inuti.

Avslutning:

För att sammanfatta kan återställning av data från en extern hårddisk på en Mac tyckas vara skrämmande, men med rätt metod är det ofta möjligt att hämta tillbaka dina förlorade filer. Börja med grundläggande kontroller som Papperskorgen och gå vidare till mer komplexa lösningar som Disk Drill så maximerar du dina chanser till framgång. Kom ihåg att förebyggande är nyckeln; så regelbundna backupar och försiktig hantering av dina enheter kommer att bespara dig många huvudvärk. Om du stöter på problem som ligger utanför mjukvaruåterställningens räckvidd, tveka inte att kontakta professionella dataåterställningstjänster. De har den expertis och verktyg som krävs för att hantera allvarliga fall av datarförlust. Håll dessa metoder och försiktighetsåtgärder i åtanke, och dina digitala data bör förbli inom räckhåll, även när olyckor inträffar.

FAQ

Öppna Finder och leta under avsnittet 'Platser'. Om den inte är där, kontrollera 'Diskverktyg' för att se om enheten visas. Om den är synlig känns den igen av din Mac.

Först, prova olika USB-portar eller kablar. Om det inte fungerar, starta om din Mac. Använd 'Diskverktyg' för att kontrollera om enheten visas och försök att reparera med Första hjälpen.

Time Machine kan vara mycket effektivt om det användes för att säkerhetskopiera data på enheten. Du kan återställa filer från Time Machine-säkerhetskopieringsvisaren.

Framgångsgraden varierar beroende på skadans art och allvarlighetsgrad, men med fungerande hårdvara och rätt mjukvara är återställning ofta möjlig.

Ja, Macar med High Sierra 10.13 eller senare stöder naturligt APFS, och du kan använda 'Diskverktyg' eller programvara från tredje part för att försöka återställa.

Ja, 'Diskverktyg' och 'Time Machine' är inbyggda verktyg i macOS som kan hjälpa till med filåterställning från externa enheter i vissa scenarier.

Ja, program som Disk Drill eller EaseUS Data Recovery kan ofta återställa filer efter oavsiktlig formatering, även på Macar. Besök Cleverfiles och Easeus för mer information.

Öppna 'Diskverktyg' för att diagnostisera problemet. Försök att montera enheten eller använd Första hjälpen. Om det misslyckas kan program för dataåterställning vara nödvändigt.

För mindre problem kan självhjälpsprogram vara till hjälp. För allvarliga skador eller viktig data, överväg att använda professionella tjänster för att undvika ytterligare förlust av data.

Borttagna filer från en extern enhet kan ofta återställas med hjälp av program från tredje part, även om de inte längre finns i Papperskorgen.