Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer raderade filer från en formaterad hårddisk

Hur man återställer raderade filer från en formaterad hårddisk

Att förlora viktiga filer kan vara en enorm stresskälla, men det är inte alltid slutet på historien. Även om du har formaterat din hårddisk finns det fortfarande hopp om att återställa dessa värdefulla filer. Jag har själv stått inför detta skrämmande dilemma och funnit sätt att ta tillbaka data jag trodde var förlorade för alltid. I denna detaljerade hur-man-gör-guide kommer jag att dela med mig av min erfarenhet om hur man återställer raderade filer från en formaterad hårddisk, där jag framhäver Disk Drill som en av de mest effektiva lösningarna.

1

Vanliga scenarier:

Det oavsiktliga formatet 💥

 • Hela enheten formaterades under installationen av operativsystemet istället för att välja en särskild partition.
 • Oavsiktlig snabbformatering vid försök att åtgärda enhetsfel.

Den överentusiastiska städningen 🧪

 • Användning av program för diskrensning för att frigöra utrymme utan att inse att viktiga filer inte var säkerhetskopierade.
 • Radering av partitioner under en systemrensning eller vid förberedelse för att sälja datorn.

Malwarekaos ☠

 • Viruse eller malware-infektion som leder till ett komprometterat system som kräver total formatering.
 • Hackers som formaterar enheter för att dölja sina spår efter datatillgrepp.
2

Steg-för-steg-guide. Återställ formaterad hårddisk:

Metod 1: Användning av Disk Drill 🔧

 • Ladda ner och installera Disk Drill från den officiella webbplatsen: https://www.cleverfiles.com/.
 • Starta Disk Drill och välj den formaterade hårddisken för återställning.
 • Välj lämplig skanningstyp. För formaterade enheter är ofta Djup skanning mest effektiv.
 • Granska de hittade filerna och välj de du vill återställa.
 • Välj en ny sparplats som är annorlunda än källdisken och återställ filerna.

Observera: Disk Drill kan återställa filer även efter en formatering, men framgångsgraden beror på om ny data har överskrivit den gamla datan.

Slutsats: Disk Drill erbjuder en intuitiv och kraftfull plattform för att återställa data från en formaterad hårddisk.

Metod 2: Recuva 🔍

 • Ladda ner och installera Recuva från den officiella webbplatsen: https://www.ccleaner.com/recuva.
 • Öppna Recuva och kör Guiden för att starta återställningsprocessen.
 • Välj vilken typ av filer du försöker återställa och den ursprungliga platsen.
 • Aktivera Djup skanningsläge för en grundligare sökning.
 • Efter skanning, välj filerna för återställning och välj ett nytt mål för att spara dem.

Observera: Recuva är ett användbart verktyg, särskilt för de som letar efter en kostnadsfri lösning, men det kanske inte är lika grundlig som premiumprogramvara som Disk Drill.

Slutsats: Recuva är ett kostnadseffektivt alternativ som kan hantera enkla återställningsuppgifter effektivt.

Metod 3: PhotoRec 📷

 • Ladda ner PhotoRec från den officiella webbplatsen: https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec.
 • Packa upp och kör PhotoRec; du kommer att mötas av ett kommandoradsgränssnitt.
 • Välj den formaterade enheten och välj partitionstabellstyp, fortsätt sedan med skanning.
 • Navigera i filsystemet och välj vart den återställda datan ska sparas.
 • Låt PhotoRec utföra sin magi och återställ så många filer som möjligt.

Observera: PhotoRec är kraftfull men har en brantare inlärningskurva på grund av dess kommandoradsnatur.

Slutsats: PhotoRec är en robust, öppen källkods-lösning för de som är bekväma med kommandoradsoperationer.

Metod 4: Användning av Windows File Recovery 🖥

 • Se till att du kör Windows 10, version 2004 eller senare. Ladda ner Windows File Recovery från Microsoft Store.
 • Öppna Kommandotolken som administratör och skriv ’winfr’.
 • Välj käll- och målenheterna och specificera läget: vanligt eller omfattande.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen.
 • Kontrollera målmappen för dina återhämtade filer.

Observera: Denna metod är endast tillgänglig på nyare versioner av Windows, och framgången varierar beroende på hur mycket ny data som har skrivits till enheten.

Slutsats: Windows File Recovery är ett användbart, kostnadsfritt alternativ för användare med rätt version av Windows.

Metod 5: Anlita en professionell dataåterställningstjänst 🔎

 • Sök efter ansedda dataåterställningstjänster såsom DriveSavers eller Secure Data Recovery.
 • Kontakta tjänsten och ge detaljer om din hårddisk och situationen med datanedsättning.
 • Följ deras instruktioner för att skicka in din hårddisk.
 • Vänta på diagnosrapporten och bestäm om du ska fortsätta med återställningen baserat på deras framgångsestimering och kostnad.
 • När återställningen är klar kommer tjänsten att returnera dina data på ett nytt lagringsmedium.

Observera: Professionella tjänster kan vara dyra men erbjuder den högsta chansen till återställning för allvarligt skadade enheter.

Slutsats: För ovärderliga eller högkänsliga data kan en professionell dataåterställningstjänst vara värd den extra kostnaden.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Dataförlustprevention 🛡

 • Regelbundna säkerhetskopior till en extern enhet eller molntjänst kan förhindra behovet av dataåterställning.
 • Använd hårddiskverktyg försiktigt och dubbelkolla alltid innan du formaterar eller rengör en enhet.
 • Förbli vaksam mot skadlig programvara genom att uppdatera ditt antivirusprogram och undvika misstänkta nedladdningar eller webbplatser.

Återställ rätt bort ⏳

 • Ju snabbare du försöker återställa data efter borttagning, desto bättre är chanserna för framgång.
 • Använd inte den berörda hårddisken för att förhindra att ny data skriver över de förlorade filerna.
 • Försök med flera dataåterställningsverktyg om ett inte ger önskade resultat.
5

Utökade insikter

Tekniken för dataåterställning bygger på det faktum att när filer tas bort, tas de inte bort omedelbart från lagringsmediet. I stället markeras det utrymme de upptar som ’ledigt’ för ny data. Tills ny data skriver över den gamla finns det en möjlighet för återställning. Det är därför det är avgörande att inte använda hårddisken efter förlusten har inträffat; varje åtgärd på enheten kan potentiellt skriva över de data du försöker spara.

Filtypssystem spelar också en avgörande roll i dataåterställning. Filsystem som FAT, exFAT eller NTFS hanterar data olika, vilket kan påverka återställningsutfallen. Att förstå detta kan vägleda dig i att välja rätt verktyg och återställningsmetod.

När det gäller enheter som har formaterats är alternativet Snabbformatering endast radering av filtabellen, men en Fullständig formatering (tillgänglig på Windows) kan skriva över alla data, vilket gör återställning mycket svårare. Det är viktigt att känna till skillnaden och agera därefter när du försöker återställa filer.

När du använder verktyg som Disk Drill eller Recuva, kom ihåg att de ofta erbjuder olika skanningslägen. En Snabb skanning kan räcka för nyligen raderade filer men för en torkad enhet är det att föredra att använda Deep Scan eller liknande omfattande lägen.

För användare som känner sig obekväma med att använda programbaserade återställningsverktyg kan det vara mer lämpligt att rådfråga en professionell tjänst. Dessa tjänster använder specialutrustning och kontrollerade miljöer för att maximera chanserna för dataåterställning. Företag som DriveSavers och Secure Data Recovery är kända för sin expertis och säkerhetsåtgärder vid hantering av känsliga data.

Slutsats:

Att uppleva datatapp från en formaterad hårddisk är en påfrestande upplevelse, men med rätt verktyg och metoder är det möjligt att återställa dessa förlorade byte. Från kraftfulla programvarualternativ som Disk Drill och Recuva till mer avancerade lösningar som att anlita professionella dataräddningstjänster, finns det ofta ett sätt att få tillbaka dina filer. Kom ihåg att ju snabbare du agerar och ju mindre du använder disken efter raderingen, desto bättre är dina chanser till en framgångsrik återställning. Upprätthåll alltid regelbundna säkerhetskopieringar, var försiktig vid hantering av enheter, och håll dig uppdaterad för att förebygga framtida datatapp. Med dessa rutiner och resurser är du väl förberedd för att möta vilken dataräddningsutmaning som helst.

FAQ

Ja, i många fall är det möjligt att återskapa data från en raderad hårddisk med hjälp av specialiserade återställningsverktyg, förutsatt att nya data inte har skrivit över den.

Omedelbart sluta använda hårddisken för att förhindra att nya data skriver över filer som skulle kunna återställas.

Absolut, professionella tjänster specialiserar sig på att återfå förlorad data, även från hårddiskar som har raderats. Besök DriveSavers för mer information.

Framgången beror i stor utsträckning på formateringsmetoden och om nya data har sparats på disken efter formateringen.

Ja, det finns gratisverktyg som Recuva som i vissa fall potentiellt kan återställa filer från en raderad hårddisk.

Nej, ett snabbformat raderar vanligtvis inte all data helt; återhämtning är ofta genomförbart med rätt programvara eller tjänst.

Dess pålitlighet varierar, men kvalitativ programvara för dataåterställning kan ofta återskapa många förlorade filer effektivt.

Framgångsfrekvensen påverkas av faktorer som omfattningen av diskanvändning efter radering, raderingsmetod och hårddiskens fysiska skick.

Ja, de flesta återställningsverktyg låter dig rikta in dig på och återställa specifika filtyper.

Det beror på din komfortnivå med teknologi. Om datan är kritisk eller om du är osäker är det rådligt att kontakta professionella återställningstjänster som Ontrack.