Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur du snabbt återställer raderade filer från FAT32-partition

Hur du snabbt återställer raderade filer från FAT32-partition

Att förlora data från en partition på ett FAT32-filsystem kan vara en skrämmande upplevelse. Lyckligtvis har framsteg inom teknik för dataåterställning gjort det möjligt att återhämta förlorade eller raderade filer med relativ lätthet. I denna detaljerade instruktionsartikel kommer jag dela med mig av min personliga erfarenhet av att återställa data från en FAT32-partition och beskriva olika metoder och verktyg som jag har använt. För de som är speciellt intresserade av att återställa data från en intern hårddisk, erbjuder den handledningen insikter i återställningsprocessen som kan komplettera informationen som presenteras här.

1

Vanliga Scenarier:

Slumpmässig radering av filer 🗑

 • Mänskligt fel är en vanlig orsak till dataförlust. Att av misstag radera filer eller formatera en partition utan säkerhetskopia kan leda till behov av dataåterställning.
 • Användning av shift-delete i Windows eller kommandoraden kan kringgå Papperskorgen och omedelbart leda till scenarier med dataförlust.
 • Batchfiloperationer som går snett kan resultera i att viktiga filer råkar raderas.

Partitionskorruption ⚠

 • Virus och skadlig kod kan korrumpera FAT32-partitioner, vilket leder till otillgängliga data.
 • Olämplig bortkoppling av externa enheter eller strömavbrott kan störa filstrukturer och orsaka korruption.
 • Användning av opålitliga tredjeparts diskverktyg kan ibland leda till skador på partitionstabellen.

Fysisk skada på enheten 💥

 • Olyckliga fall eller stötar kan orsaka fysiska skador på enheter, vilket påverkar dataintegriteten.
 • Yttre faktorer som extrema temperaturer eller exponering för vätskor kan negativt påverka FAT32-partitionerna på en intern hårddisk.
 • Med tiden kan slitage leda till dåliga sektorer som påverkar datans läsbarhet.
2

Steg-för-steg-guide. FAT32-återställning:

Metod 1: Använda Windows File Recovery 🕵

 • På ett Windows 10-system eller senare, installera verktyget Windows File Recovery via Microsoft Store.
 • Använd Kommandotolken för att navigera till katalogen där verktyget är installerat.
 • Exekvera kommandot winfr med rätt parametrar för att rikta återställningen mot FAT32-partitionen.

OBS: Denna metod kräver grundläggande förståelse för kommandoradsgränssnitt och kanske inte är det bästa alternativet för nybörjaranvändare.

Slutsats: För inhemska Windows-miljöer kan detta vara en effektiv metod, särskilt för nyligen raderade filer.

Metod 2: Dataåterställningsprogram 💾

 • Ladda ner och installera ett anseddat dataåterställningsprogram som till exempel Recuva.
 • Välj FAT32-partitionen från programgränssnittet och påbörja en skanning.
 • Efter att skanningen är klar, förhandsgranska de återställningsbara filerna och välj de du vill återställa.
 • Spara de återställda filerna på en annan enhet för att förhindra överskrivning.

OBS: Vissa program kan erbjuda en gratis testversion, men fullständiga återställningsfunktioner kan kräva ett köp.

Slutsats: Dessa programlösningar är användarvänliga och effektiva för olika dataförlustscenarier på FAT32-partitioner.

Metod 3: Återskapa från File History Backup 📚

 • Gå till Kontrollpanelen och navigera till File History.
 • Anslut enheten som innehåller dina säkerhetskopior.
 • Använd File History-gränssnittet för att bläddra efter filerna eller mapparna du vill återställa från FAT32-partitionen.
 • Klicka på Återställ-knappen för att hämta dina data.

OBS: Denna metod fungerar endast om du tidigare har aktiverat File History-säkerhetskopior på ditt system.

Slutsats: Att återställa från säkerhetskopior är en av de mest pålitliga metoderna för dataåterhämtning, förutsatt att säkerhetskopior finns.

Metod 4: Återställning via Tidigare Versioner ⏳

 • Navigera till mappen som innehöll de nu förlorade filerna på FAT32-partitionen.
 • Högerklicka på mappen, välj Egenskaper, och därefter fliken Tidigare Versioner.
 • Välj en version från före det datum då filerna förlorades och klicka på Återställ.

OBS: Denna metod utnyttjar Systemåterställningsfunktionen och fungerar bara om systemskydd har aktiverats.

Slutsats: Återställning av tidigare versioner kan vara en snabb lösning, men är bara så nyligen som den senaste systemavbildningen.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Säkra dataintegriteten 🛡

 • Underhåll regelbundna säkerhetskopior av dina FAT32-partitioner till externa enheter eller molnlösningar.
 • Koppla alltid säkert bort externa enheter innan du kopplar från dem för att förhindra datakorruption.
 • Uppdatera regelbundet antivirusprogram för att skydda mot skadlig programvara som kan korrumpera filsystemet.

Optimera framgång i återställning 🌟

 • Använd inte den drabbade partitionen för nya data för att undvika att skriva över raderade filer.
 • Utför flera dataåterställningsskanningar med olika programvara för att maxa chanserna att återställa alla förlorade filer.
 • Överväg att söka professionella tjänster för dataåterställning för allvarligt skadade enheter eller komplexa datasituationer.
5

Utöver återställningstekniker

När det kommer till dataåterställning kan förståelse för FAT32-filsystemet och dess begränsningar bidra till framgångsrika återställningsinsatser. FAT32 är ett brett använt filsystem för dess kompatibilitet med olika operativsystem och enheter, men det kan vara mindre resilient jämfört med nyare filsystem som NTFS eller exFAT.

FAT32-partitioner är särskilt utsatta för fragmentering, vilket kan försvåra återställningsprocessen. Regelbunden defragmentering av enheten kan förbättra utsikterna för dataåterställning genom att upprätthålla filkohesion. Det är också värt att notera att FAT32 har en maximal filstorleksgräns på 4 GB, vilket innebär att större filer kan bli korrupta lättare eller inte stöds alls.

För användare som ofta behöver dataåterställning från FAT32-partitioner kan det vara dags att överväga omformatering till ett robustare filsystem, förutsatt att alla deras enheter stöder det. Innan någon omformatering genomförs, se till att du har en komplett säkerhetskopia av dina data för att undvika eventuella förluster under övergången.

I scenarier där återställning inte är möjlig genom mjukvara, kan hårdvarubaserad återställning utförd av professionella vara nästa bästa steg. Detta innebär fysisk reparation av enheten i en renrumsmiljö och användning av specialutrustning för att hämta data. För att lära dig mer om denna process, besök Secure Data Recovery Services.

Slutsats:

Sammanfattningsvis representerar metoderna och tipsen som beskrivits ovan en samling av personlig erfarenhet och bästa praxis inom dataåterställning från partitioner med ett FAT32-filsystem. Resan att återställa förlorad data kan vara komplex och variera avsevärt från fall till fall. Oavsett om du använder Windows inbyggda verktyg, programvara från tredje part eller professionella tjänster, är det viktigt att agera omgående och noggrant. Kom ihåg att underhålla regelbundna säkerhetskopior och ha överseende med hälsan hos ditt filsystem för att minimera chanserna för upprepade dataluster. Genom att vara vaksam och informerad kan du bättre navigera utmaningarna med dataåterställning och skydda dina värdefulla digitala tillgångar.

FAQ

FAT32 är ett filsystem som används för lagringsenheter. Återställning kan behövas om data blir otillgängliga på grund av korruption eller oavsiktlig radering.

Utan mjukvara är återställning svår, men inte omöjlig. Sluta omedelbart att använda enheten för att undvika att skriva över och prova först inbyggda verktyg som Windows 'Tidigare Versioner'.

Framgången beror i stor utsträckning på om datan har skrivits över eller inte. Om den inte har gjort det, är chanserna att använda ett pålitligt återställningsverktyg eller tjänst ganska höga.

Ja, verktyg som Recuva erbjuder gratis versioner som kan återställa filer från FAT32-enheter. Däremot erbjuder professionella versioner fler funktioner och högre framgångsfrekvenser.

Letar du efter mjukvara med ett starkt rykte, positiva omdömen och möjligheten att förhandsgranska återställningsbara filer. Se till att den uttryckligen stöder FAT32-filsystem.

Om det görs på fel sätt eller med felaktig mjukvara, kan försök till återställning orsaka ytterligare datavikt. Skapa alltid en bild av enheten innan du försöker dig på återställningsprocesser.

Ja, det är möjligt att återställa data från en disk som har formaterats med filsystemet FAT32, så länge datan inte har skrivits över.

Sök tjänster som erbjuder gratis utvärdering, tydlig prissättning, en "inga data-inga kostnader"-policy och ett bevisat resultat med FAT32 system. Exempel inkluderar DriveSavers.

Ja, återställning är möjlig. Det kan innebära att man använder återställningsprogram som kan upptäcka disken utanför det normala filsystemet, eller att man söker upp en professionell tjänst.

Regelbundet säkerhetskopiera dina data, ta bort lagringsenheter på ett säkert sätt, undvik att använda opålitlig programvara och skydda din hårddisk från fysiska skador för att förhindra datanförlust. För programvarualternativ besök CGSecurity.