Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer raderade filer från ett SD-kort på Mac

Hur man återställer raderade filer från ett SD-kort på Mac

Välkommen till guiden om hur du återställer raderade filer från ett SD-kort gratis med hjälp av en MacBook. I den digitala tidsåldern kan förlust av data vara en stressande händelse, särskilt när det innebär värdefulla minnen eller kritiska arbetsdokument. Lyckligtvis är återställning av SD-kortdata möjlig, och i den här artikeln kommer jag att dela personliga erfarenheter och steg för att återkräva dina förlorade filer. Oavsett om det orsakats av oavsiktlig radering, korruption eller formatering, kan dessa metoder hjälpa dig att återställa dina data utan att det kostar dig något.

1

Vanliga scenarier:

Vanligt förekommande raderingstabbar 🚨

 • Oavsiktligt radera filer när du försöker frigöra utrymme på SD-kortet.
 • Oavsiktlig formatering av SD-kortet, vilket leder till en nystart utan tidigare data.
 • Filer som blir korrupta på grund av felaktig utmatning eller strömstörningar.

Oväntade datakatastrofer 🌪

 • Skador på SD-kortets filstruktur på grund av ett virus- eller malwareangrepp.
 • SD-kortet blir otillgängligt på grund av fysiska skador eller slitage.
 • Förlust av data efter att ett SD-kort använts i flera enheter vilket leder till filsystemkonflikter.

Överraskande tekniska problem 😱

 • Tekniska fel under filöverföring som resulterar i ofullständiga eller saknade filer.
 • Programuppdateringar eller krascher som stör tillgången till befintliga filer på SD-kortet.
 • SD-kortet blir oläsbar av datorn på grund av drivrutinsproblem eller kompatibilitetsproblem.

2

Steg-för-steg-guide. Återställ SD-kort Mac:

Metod 1: Kontrollera Papperskorgen 🗑

 • Sluta genast använda SD-kortet för att förhindra att eventuella återställbara filer skrivs över.
 • Anslut SD-kortet till din MacBook med hjälp av en SD-kortläsare.
 • Öppna Papperskorgen på din MacBook för att leta efter de raderade filerna.
 • Om de hittas, högerklicka på filen och välj ’Återställ’ för att återställa den till sin ursprungliga plats.

Obs: Filer som raderats från ett externt SD-kort visas vanligtvis inte i Macens Papperskorg, men det är värt att kolla om det är filer som nyligen raderats från SD-kortet när det är anslutet till datorn.

Konklusion: Metoden med Papperskorgen är snabb och enkel men fungerar bara om filerna raderades medan SD-kortet var anslutet till MacBooken.

Metod 2: Använd Time Machine Backup ⏰

 • Anslut SD-kortet och en extern enhet som innehåller dina Time Machine-backuper.
 • Öppna Time Machine genom att klicka på Time Machine-ikonen i menyraden och välj ’Enter Time Machine’.
 • Navigera till datumet och tiden innan filerna raderades.
 • Välj filerna du vill återställa och tryck på ’Återställ’.

Obs: Denna metod fungerar om du regelbundet säkerhetskopierar ditt SD-kort med Time Machine.

Konklusion: Time Machine är en kraftfull inbyggd säkerhetskopieringsfunktion på MacBookar som kan återställa dina raderade filer om du har en befintlig säkerhetskopia.

Metod 3: Använd Terminalkommandon 🔍

 • Anslut SD-kortet till din MacBook.
 • Starta Terminal från mappen Utilities eller via Spotlight-sökning.
 • Skriv kommandot ’cd .Trash’ och tryck på Enter för att navigera till Papperskorgsmappen.
 • Skriv ’ls -al’ för att lista alla filer, inklusive dolda.
 • Om du känner igen namnet på din raderade fil, använd kommandot ’mv filnamn ../’ för att flytta den ur Papperskorgen.

Obs: Var försiktig med Terminalkommandon eftersom de kan påverka systemfiler om de används felaktigt.

Konklusion: Terminalkommandon erbjuder ett robust sätt att hantera filer men bör användas av dem som är bekanta med kommandostrukturering.

Metod 4: Engagera en Dataåterställningsprogramvara 🧑

 • Ladda ner och installera en respekterad dataåterställningsprogramvara såsom PhotoRec eller Disk Drill.
 • Starta programvaran och välj SD-kortet som mål för dataåterställning.
 • Följ programvarans instruktioner för att skanna SD-kortet efter återställbara filer.
 • Välj filerna du vill återställa och spara dem på en ny plats på din MacBook, inte på själva SD-kortet.

Obs: Det är avgörande att återställa filerna till en annan plats för att undvika potentiell dataöverskrivning.

Konklusion: Dataåterställningsprogramvara är mycket effektiv men kan vara komplex för de som inte är tekniskt kunniga.

Metod 5: Sök hjälp från Diskverktyget 🛠

 • Anslut SD-kortet till din MacBook.
 • Öppna Diskverktyget från mappen Applikationer -> Verktyg.
 • Välj SD-kortet och klicka på knappen ’Första hjälpen’.
 • Följ anvisningarna för att reparera eventuella filsystemfel på SD-kortet som kan orsaka att filer verkar raderade.

Obs: Medan Diskverktyget kan lösa vissa filsystemproblem, kan det inte återställa filer som redan fysiskt raderats från SD-kortet.

Konklusion: Diskverktyget är ett användbart verktyg för att åtgärda filsystemfel men är inte en fristående återställningslösning.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Maximera dina återhämtningschanser ✨

 • Undvik att skriva över data genom att inte använda SD-kortet efter att du insett att filer har raderats.
 • Försök med flera återställningsmetoder eftersom en kan vara effektivare än en annan för din specifika situation.
 • Överväg att skapa regelbundna säkerhetskopior av ditt SD-kort för att enkelt återställa filer i framtiden.

Upprätthålla SD-kortets hälsa 🏥

 • Formatera regelbundet ditt SD-kort i den enhet du främst använder det med, för att förhindra filsystemskonflikter.
 • Koppla alltid ur SD-kortet säkert från din MacBook innan du fysiskt tar ut det.
 • Förvara SD-kortet på en torr, sval plats för att förhindra fysisk skada från miljöfaktorer.
5

Ytterligare insikter om återställning

När det gäller att återställa raderade filer från ett SD-kort finns det flera andra överväganden du kanske vill ta hänsyn till utöver de omedelbara återställningsstegen. Att förstå den underliggande tekniken bakom SD-kort och filsystem kan ytterligare förbättra dina ansträngningar att återvinna data. Till exempel kan kunskap om skillnaden mellan FAT32, exFAT och NTFS filsystem hjälpa dig att bestämma det bästa formatet för ditt användningsfall, särskilt när du växlar mellan macOS och Windows-miljöer.

Slutsats:

Sammanfattningsvis, även om det kan vara frustrerande att förlora filer från ett SD-kort, har jag funnit att med uthållighet och rätt verktyg är återhämtning ofta möjlig. De metoder jag har delat baseras på personliga erfarenheter och kan utföras utan att behöva spendera pengar på professionella tjänster. Kom alltid ihåg att behålla lugnet, analysera varje situation och metodiskt försöka med varje steg för bästa chans till återhämtning. Kom ihåg, med rätt kunskap och tillvägagångssätt kan du ofta få tillbaka det som tänktes vara förlorat för alltid.

FAQ

Börja med att ansluta SD-kortet till din Mac med hjälp av en kortläsare. Kontrollera om Macen känner igen kortet i Skivverktyg.

Ja, om filerna nyligen raderades och finns i Papperskorgen, kan du återställa dem direkt därifrån utan ytterligare programvara.

Mac OS har inte något inbyggt verktyg för avancerad dataåterställning, men ibland kan du återställa tidigare versioner av filer med hjälp av Time Machine.

Bland de noterbara alternativen finns Disk Drill och EaseUS Data Recovery Wizard för deras funktionalitet och användarvänliga gränssnitt.

Olika filsystem kan kräva specifika återställningsmetoder. Programvaran måste stödja HFS+, FAT32 eller exFAT, de vanliga filsystemen som används i SD-kort på Mac.

Försök att kolla anslutningen eller använd en annan kortläsare. Om det fortfarande inte känns igen kan SD-kortet vara fysiskt skadat och professionella tjänster kan behövas.

Många dataåterställningsverktyg kan försöka återställa skadade filer, men framgången kan variera beroende på skadans omfattning på filen.

Ja, så länge nya data inte har skrivit över de raderade filerna kan återställningsprogram ofta återskapa filer från ett formaterat SD-kort.

Om ditt SD-kort är fysiskt skadat är det bäst att konsultera en professionell dataåterställningstjänst eftersom DIY-metoder kan orsaka ytterligare skador.

För att förebygga dataläckage, se till att regelbundet säkerhetskopiera din data, avlägsna korrekt SD-kortet innan borttagning, och undvik att exponera kortet för extrema förhållanden.