Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrevet av:

Siste oppdatering den

Hvordan gjenopprette slettede filer fra tømt harddisk

How to Recover Deleted Files from Wiped Hard Drive

Å miste viktige filer kan være en enorm stressfaktor, men det er ikke alltid slutten på historien. Selv om du har tømt harddisken din, er det fremdeles håp om å gjenopprette disse verdifulle filene. Jeg har personlig stått overfor dette skremmende problemet og funnet måter å bringe tilbake data jeg trodde var tapt for alltid. I denne detaljerte veiledningen vil jeg dele min erfaring om hvordan man kan gjenopprette slettede filer fra en tømt harddisk, og fremheve Disk Drill som en av de mest effektive løsningene.

1

Vanlige scenarioer:

Det utilsiktede formatet 💥

 • Hele disken formatert under OS-installasjon i stedet for å velge en bestemt partisjon.
 • Utilsiktet hurtigformat når du forsøker å rette opp diskfeil.

Den overivrige oppryddingen 🧪

 • Bruker diskopprydningsprogramvare for å frigjøre plass uten å innse at viktige filer ikke var sikkerhetskopiert.
 • Sletter partisjoner under en systemopprydding eller mens man forbereder seg på å selge PC-en.

Malware-kaos ☠

 • Virus- eller malware-infeksjon som fører til et kompromittert system som krever en full tømming.
 • Hackere som tømmer disker for å dekke over sine spor etter datatyveri.
2

Trinn-for-trinn veiledning. Gjenopprett tømt harddisk:

Metode 1: Bruke Disk Drill 🔧

 • Last ned og installer Disk Drill fra den offisielle nettsiden: https://www.cleverfiles.com/.
 • Kjør Disk Drill og velg den tømte harddisken for gjenoppretting.
 • Velg den passende skanningstypen. For tømte disker er ofte Deep Scan mest effektiv.
 • Se over de funnede filene og velg de du ønsker å gjenopprette.
 • Velg et nytt lagringssted som er forskjellig fra kildestasjonen og gjenopprett filene.

Merk: Disk Drill kan gjenopprette filer selv etter en format, men suksessraten avhenger av om nye data har overskrevet de gamle dataene.

Konklusjon: Disk Drill tilbyr en intuitiv og kraftig plattform for å gjenopprette data fra en tømt harddisk.

Metode 2: Recuva 🔍

 • Last ned og installer Recuva fra det offisielle nettstedet: https://www.ccleaner.com/recuva.
 • Åpne Recuva og kjør Guiden for å starte gjenopprettingsprosessen.
 • Velg typen filer du ønsker å gjenopprette og den opprinnelige plasseringen.
 • Aktiver Deep Scan modus for et grundigere søk.
 • Etter skanningen, velg filene for gjenoppretting og velg et nytt sted for å lagre dem.

Merk: Recuva er et nyttig verktøy, spesielt for de som ser etter en gratis løsning, men det er kanskje ikke like grundig som premium programvare som Disk Drill.

Konklusjon: Recuva er et kostnadseffektivt alternativ som kan håndtere enkle gjenopprettingsoppgaver effektivt.

Metode 3: PhotoRec 📷

 • Last ned PhotoRec fra det offisielle nettstedet: https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec.
 • Pakk ut og kjør PhotoRec; du blir møtt med et kommandolinjegrensesnitt.
 • Velg den tømte disken og velg partition table type, deretter fortsett med skanning.
 • Naviger i filsystemet og velg hvor du vil lagre gjenopprettede data.
 • La PhotoRec gjøre magien sin, og gjenopprett så mange filer som mulig.

Merk: PhotoRec er kraftig, men kommer med en brattere læringskurve på grunn av sitt kommandolinjenatur.

Konklusjon: PhotoRec er en robust, åpen kildekode-løsning for de som er komfortable med kommandolinjeoperasjoner.

Metode 4: Bruke Windows File Recovery 🖥

 • Sørg for at du kjører Windows 10, versjon 2004 eller senere. Last ned Windows File Recovery fra Microsoft Store.
 • Åpne Kommandoprompt som administrator og skriv inn ‘winfr’.
 • Velg kilde- og destinasjonsdisker og spesifiser modus: vanlig eller omfattende.
 • Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingsprosessen.
 • Sjekk destinasjonsmappen for dine hentede filer.

Merk: Denne metoden er bare tilgjengelig på nyere versjoner av Windows, og suksessen varierer med hvor mye nye data har blitt skrevet til disken.

Konklusjon: Windows File Recovery er et nyttig, kostnadsfritt alternativ for brukere med riktig versjon av Windows.

Metode 5: Leie en profesjonell datagjenopprettingstjeneste 🔎

 • Søk etter anerkjente datagjenopprettingstjenester som DriveSavers eller Secure Data Recovery.
 • Kontakt tjenesten og gi detaljer om harddisken din og datasituasjonen.
 • Følg deres instruksjoner for å sende inn harddisken din.
 • Vent på diagnostikkrapporten og bestem om du vil fortsette med gjenopprettingen basert på deres suksessanslag og kostnad.
 • Når gjenopprettet, vil tjenesten returnere dataene dine på en ny lagringsenhet.

Merk: Profesjonelle tjenester kan være dyre, men tilbyr den høyeste sjansen for gjenoppretting for alvorlig skadede disker.

Konklusjon: For uvurderlige eller svært sensitive data, kan det være verdt den ekstra kostnaden å bruke en profesjonell datagjenopprettingstjeneste.

3

Youtube-video å se på

4

Forholdsregler og Tips:

Tap av data forebygging 🛡

 • Regelmessige sikkerhetskopier til en ekstern disk eller skylagring kan forhindre behovet for datagjenoppretting.
 • Bruk diskhåndteringsverktøy med forsiktighet og alltid dobbeltsjekk før du formaterer eller renser en disk.
 • Hold deg årvåken mot skadelig programvare ved å oppdatere antivirusprogramvaren din og unngå mistenkelige nedlastninger eller nettsider.

Gjenopprett Umiddelbart ⏳

 • Jo før du forsøker å gjenopprette data etter sletting, desto større er sjansene for suksess.
 • Unngå å bruke den berørte harddisken for å forhindre at nye data overskriver de tapte filene.
 • Prøv flere datagjenopprettingsverktøy hvis ett ikke gir de ønskede resultater.
5

Dypere Innsikt

Datagjenopprettingsteknologi er basert på det faktum at når filer slettes, blir de ikke umiddelbart fjernet fra lagringsmediet. I stedet blir plassen de okkuperer merket som ‘ledig’ for nye data. Inntil nye data overskriver de gamle, er det et vindu av mulighet for gjenoppretting. Dette er hvorfor det er avgjørende å ikke bruke harddisken etter tapet har skjedd; hver handling på disken kan potensielt overskrive nettopp de dataene du prøver å lagre.

Filsystemtype spiller også en sentral rolle i datagjenoppretting. Filsystemer som FAT, exFAT eller NTFS håndterer data forskjellig, noe som kan påvirke resultatene av gjenopprettingen. Å forstå dette kan veilede deg i å velge det riktige verktøyet og gjenopprettingsmetoden.

Når det kommer til disker som har blitt formatert, vil Hurtigformatering bare slette filtabellen, men en Fullformatering (tilgjengelig i Windows) kan overskrive alle data, noe som gjør gjenoppretting mye vanskeligere. Det er avgjørende å kjenne forskjellen og handle deretter når man prøver å gjenopprette filer.

Når du bruker verktøy som Disk Drill eller Recuva, husk at de ofte tilbyr ulike skannemodus. En Hurtigskanning kan være tilstrekkelig for nylig slettede filer, men for en vasket disk, er det å foretrekke å bruke En Dypskanning eller lignende omfattende moduser.

For brukere som er ukomfortable med å bruke programvarebaserte gjenopprettingsverktøy, kan det å konsultere en profesjonell tjeneste være mer passende. Disse tjenestene bruker spesialisert utstyr og kontrollerte miljøer for å maksimere sjansene for datagjenoppretting. Selskaper som DriveSavers og Secure Data Recovery er kjent for deres ekspertise og sikkerhetstiltak i håndtering av sensitiv data.

Konklusjon:

Å oppleve datatap fra en slettet harddisk er en stressende situasjon, men med de riktige verktøyene og metodene er det mulig å gjenopprette de tapte bytene. Fra kraftige programvarealternativer som Disk Drill og Recuva til mer avanserte løsninger som å ansette profesjonelle tjenester for datagjenoppretting, finnes det ofte en måte å få tilbake filene dine på. Husk, jo raskere du handler og jo mindre du bruker disken etter sletting, desto bedre er sjansene dine for en vellykket gjenoppretting. Vedlikehold alltid regelmessige sikkerhetskopier, vær forsiktig under styringen av disker, og hold deg oppdatert for å redusere fremtidige datatap. Med disse praksisene og ressursene er du godt rustet til å møte enhver utfordring med datagjenoppretting.

FAQ

Ja, i mange tilfeller er det mulig å gjenopprette data fra en slettet harddisk ved bruk av spesialiserte gjenopprettingsverktøy, forutsatt at nye data ikke har overskrevet det.

Stopp umiddelbart å bruke harddisken for å forhindre at nye data overskriver filer som kunne blitt gjenopprettet.

Absolutt, profesjonelle tjenester spesialiserer seg på å hente tilbake tapt data, selv fra disker som har blitt slettet. Besøk DriveSavers for mer informasjon.

Det kommer i stor grad an på formateringsmetoden og om nye data har blitt lagret til disken etter formateringen.

Ja, det finnes gratis verktøy som Recuva som potensielt kan gjenopprette filer fra en slettet harddisk i noen tilfeller.

Nei, en hurtigformatering sletter generelt ikke all data helt; det er ofte mulig å gjenopprette data med riktig programvare eller tjeneste.

Påliteligheten varierer, men kvalitetsprogramvare for datagjenoppretting kan ofte gjenopprette mange tapte filer effektivt.

Suksessraten påvirkes av faktorer som hvor mye harddisken er brukt etter sletting, slettemetode og harddiskens fysiske tilstand.

Ja, de fleste gjenopprettingsverktøy lar deg målrette og gjenopprette spesifikke filtyper.

Det avhenger av din komfort med teknologi. Hvis dataene er kritiske eller hvis du er usikker, er det tilrådelig å kontakte profesjonelle gjenopprettingstjenester som Ontrack.