Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man tar bort formatering på SD-kort och återställer data från det

Hur man tar bort formatering på SD-kort och återställer data från det

Har du någonsin hamnat i en situation där du behöver avformatera ett SD-kort? Vare sig det handlar om att återställa av misstag raderade filer eller att återställa ett SD-kort till sitt tidigare tillstånd efter en oavsiktlig formatering, kan förmågan att avformatera vara en livräddare. Med hjälp av min erfarenhet ska jag lotsa dig igenom olika metoder för att avformatera ett SD-kort och säkerställa att dina värdefulla data inte försvinner för alltid.

1

Vanliga scenarier:

Oavsiktlig radering av filer 🗑

 • Oavsiktlig radering av filer från ett SD-kort kan hända vem som helst. Vare sig det var ett misstag eller en felaktig batch radering, är resultatet detsamma: värdefull data verkar försvinna i ett ögonblick.
 • I sådana fall kvarstår datan på SD-kortet men är inte längre synlig eller tillgänglig genom vanliga metoder. Det är viktigt att omedelbart sluta använda SD-kortet för att undvika att skriva över data som du vill återställa.

Problem med formateringsfel 💥

 • Ibland kan du formatera ett SD-kort utan att inse att det fortfarande finns viktig data på det.
 • En felaktigt utförd formatering, avbruten av ett fel eller strömavbrott, kan korrumpera filsystemet, vilket kräver att du avformaterar kortet för att återställa den intakta data som fanns före formateringsförsöket.

Oavsiktliga formatkommandon 💻

 • Vi har alla varit där – en missklick leder till att man trycker på ’formatera’-alternativet på en kamera eller dator, och i ett splitsekund verkar dina filer försvinna.
 • Trots formateringen kvarstår ofta de ursprungliga datastrukturerna, vilket betyder att det finns en stor chans till återställning om avformateringen görs korrekt och skyndsamt.
2

Steg-för-steg guide. Avformatera SD-kort:

Metod 1: Med dataåterställningsprogramvara 🧑

 • Ladda ner och installera dataåterställningsprogramvara. Se till att göra detta på din dator och inte på SD-kortet självt.
 • Anslut SD-kortet till din dator med en kortläsare.
 • Starta programvaran, välj SD-kortet från listan över tillgängliga enheter och börja skanningen.
 • När skanningen är klar, förhandsgranska filerna för att verifiera att de är vad du vill återställa.
 • Välj filerna du vill återställa och spara dem på en säker plats på din dator, inte tillbaka till SD-kortet.

OBS: Vissa filer kanske inte går att återställa beroende på om de har skrivits över eller inte.

Slutsats: Dataåterställningsprogramvara kan vara mycket effektivt för att avformatera och återställa förlorad data från ett SD-kort.

Metod 2: Återställning med kommandotolken (Windows) 🖥

 • Anslut SD-kortet till din dator med en kortläsare.
 • Öppna Kommandotolken som administratör genom att söka efter cmd i Start-menyn, högerklicka på den och välj ’Kör som administratör’.
 • Skriv chdsk X: /f, ersätt ’X’ med den bokstav som tilldelats ditt SD-kort, och tryck Enter.
 • Vänta tills processen är klar, eftersom den kommer att försöka åtgärda eventuella filsystemsfel på kortet.
 • Kontrollera ditt SD-kort för att se om några filer har återställts.

OBS: Denna metod kanske inte återställer alla filer och är generellt sett mindre kraftfull än specialiserad återställningsprogramvara.

Slutsats: Att använda Kommandotolken är ett mer tekniskt tillvägagångssätt som ibland kan rätta till mindre filsystemsfel och återställa tillgången till filer.

Metod 3: Använda Macs Diskverktyg (MacOS) 💻

 • Infoga SD-kortet i din Mac. Använd en kortläsare om det behövs.
 • Öppna Diskverktyg från mappen Applikationer > Verktyg.
 • Välj ditt SD-kort från listan på vänster sida i Diskverktyget.
 • Klicka på ’First Aid’-knappen och sedan på ’Kör’ för att starta reparationsprocessen.
 • Vänta tills processen är klar och kontrollera ditt SD-kort för återställda filer.

OBS: Liksom Windows Kommandotolken kanske denna metod inte återställer all data och används bäst för att adressera mindre korruptioner.

Slutsats: MacOS Diskverktyg är ett inbyggt verktyg som ibland kan hjälpa till att reparera och återställa filer från ett SD-kort utan behov av ytterligare programvara.

Metod 4: PhotoRec (Plattformsöverskridande) 📷

 • Ladda ner och extrahera PhotoRec-programvaran från cgsecurity.org.
 • Anslut SD-kortet till din dator med en kortläsare.
 • Kör PhotoRec-exekveringen och välj ditt SD-kort från listan över enheter.
 • Välj filsystemtyp och ange vilka typer av filer du vill återställa.
 • Starta återställningsprocessen och spara de återställda filerna på en säker plats på din dator.

OBS: PhotoRec är ett kraftfullt verktyg men kan vara svårare att lära sig för nybörjare.

Slutsats: PhotoRec är ett utmärkt open-source-verktyg lämpligt för användare som är bekväma med mindre intuitiva gränssnitt och som letar efter en kostnadsfri återställningslösning.

Metod 5: Professionella dataåterställningstjänster 🛠

 • Undersök och hitta en ansedd dataåterställningstjänst med erfarenhet av SD-kortåterställning.
 • Kontakta tjänsten och ge dem detaljer om din situation.
 • Skicka eller ta med ditt SD-kort till deras plats enligt instruktioner för utvärdering och återställning.
 • Vänta på att tjänsten återställer data, vilket kan ta dagar till veckor beroende på komplexiteten i fallet.
 • Ta emot dina återställda data på ett nytt lagringsmedium, tillsammans med ditt ursprungliga SD-kort.

OBS: Detta är vanligtvis det dyraste alternativet, men det kan ge de bästa resultaten, särskilt i komplexa fall.

Slutsats: Professionella tjänster erbjuder högst sannolikhet för återställning, särskilt för allvarligt skadade eller komplexa fall, men kommer med en högre kostnad och längre behandlingstid.

3

Försiktighetsåtgärder och tips:

Bevara dina data 🛡

 • Sluta omedelbart att använda SD-kortet när du inser att din data är förlorad för att förhindra att filerna du vill återställa skrivs över.
 • Mata alltid ut ditt SD-kort på ett säkert sätt med din dators utmatningsfunktion för att undvika korruption.
 • Säkerhetskopiera regelbundet viktig data till flera platser som en extern hårddisk eller molnlagring.
 • Förvara ditt SD-kort på en säker, torr plats, långt från magnetkällor och extrema temperaturer, för att förhindra fysisk skada och dataförlust.

Välja rätt verktyg 🔍

 • När du väljer dataåterställningsprogramvara, sök efter en med hög återställningsframgång och positiva recensioner från andra användare.
 • Se till att programvaran stöder de filtyper du behöver återställa.
 • Överväg gränssnittets komplexitet och om programvaran passar för din kunskapsnivå.
 • Skanna efter virus efter att ha laddat ner några dataåterställningsverktyg för att säkerställa din dators säkerhet.
4

Utökade Möjligheter för Återställning

Att återställa ett formaterat SD-kort kan verka avskräckande, men det är viktigt att förstå att när ett SD-kort formateras försvinner inte datan omedelbart. Istället tas filsystemets innehållsförteckning bort, vilket gör datan osynlig för operativsystemet. De faktiska data kvarstår tills de skrivs över av nya filer. Detta faktum möjliggör användningen av olika verktyg för dataåterställning eller tjänster för att potentiellt återfå din förlorade data.

För de flesta användare är programvarulösningar det första skyddet. Många av dessa program erbjuder gratisversioner eller provversioner, vilket möjliggör för dig att bedöma om dataåterställning är möjlig innan du åtar dig finansiellt. Programvara som Recuva, Disk Drill och tidigare nämnda PhotoRec har ofta användarvänliga gränssnitt och enkla återställningsprocesser anpassade för alla tekniknivåer.

Det är dock avgörande att komma ihåg att möjligheterna för en framgångsrik återställning minskar markant om datan skrivs över. Därför kan vikten av en regelbunden strategi för säkerhetskopiering inte betonas nog. Detta kan inkludera automatiserade säkerhetskopior till en online-tjänst som Dropbox eller Google Drive, samt användning av fysiska säkerhetskopieringsenheter.

SD-kort, även om de är robusta och praktiska, är inte ofelbara. De är känsliga för korruption, samt fysiskt slitage över tid. Faktorer som statisk elektricitet, vattenskador eller en enkel tillverkningsdefekt kan resultera i att ett SD-kort blir oläsligt. Därför kan det också hjälpa att minska risken för dataförlust att investera i kvalitets-SD-kort från ansedda tillverkare.

Kom ihåg att de åtgärder du vidtar omedelbart efter datanförlust kan påverka resultatet av återställningsförsöken avsevärt. Att effektivt navigera igenom dessa steg kan vara skillnaden mellan att återta dina värdefulla data eller förlora dem för alltid.

Slutsats:

För att summera är att återställa ett formaterat SD-kort en process med olika metoder, var och en med sina egna fördelar och komplexitet. Oavsett om du använder programvara för dataåterställning, kommandoradsverktyg eller professionella tjänster, är de primära målen att agera snabbt och undvika att data skrivs över. Om du befinner dig i en situation där du behöver återformatera ett SD-kort, använd riktlinjerna som tillhandahålls här som en startpunkt och kom ihåg: förebyggande åtgärder är alltid bättre än botemedel. Regelbundna säkerhetskopior och korrekt hantering av ditt SD-kort är avgörande för att avvärja scenarier med dataförlust.

FAQ

Att återställa formatering på ett SD-kort avser processen att återskapa data som tidigare raderats från kortet på grund av formatering eller oavsiktlig radering.

Ja, det är ofta möjligt att återställa data från ett formaterat SD-kort med hjälp av specialiserad återställningsmjukvara så länge ny data inte har skrivit över den.

Sluta omedelbart använda SD-kortet för att förhindra att ny data skriver över filerna du vill återställa, skaffa sedan ett pålitligt återställningsverktyg.

Verktyg som EaseUS Data Recovery Wizard och Recuva är högt ansedda för att återställa formatering och återvinna data från SD-kort.

Ja, Mac-användare kan använda programvara såsom Disk Drill för Mac för att återställa formatering på ett SD-kort och återställa förlorad data.

De flesta återställningsprogram stöder vanliga filsystem som FAT32, exFAT och NTFS. Kompatibilitet bör kontrolleras innan återställningsförsök görs.

Tiden varierar beroende på SD-kortets storlek och mängden data som ska återhämtas, men det kan ta allt från några minuter till flera timmar.

De flesta kvalitativa återhämtningsverktyg strävar efter att återskapa den ursprungliga katalogstrukturen, men framgången kan variera beroende på skadan och användning efter formateringen.

Återställda filer bör sparas på en annan enhet än den från vilken de hämtades för att undvika oavsiktlig överskrivning under återställningsprocessen.

Regelbunden formatering rekommenderas inte eftersom det kan förkorta SD-kortets livslängd; formatera endast vid behov för att åtgärda fel eller radera data.