Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur du återställer raderade filer från en virtuell maskin

Hur du återställer raderade filer från en virtuell maskin

I informationsteknologins värld stöter vi ofta på olika former av datarförlust; oavsett om det är oavsiktlig borttagning, korruption eller hårdvarufel. Som IT-professionella eller teknologiskt erfarna personer är ett av de unikt utmanande scenarierna när datarförlust inträffar inom en virtuell maskin (VM). Frågan är: kan data inom en VM återställas? Lyckligtvis är svaret ja, genom användning av specialiserade programvaror för dataräddning. Den här artikeln granskar möjligheten till dataräddning för virtuella maskiner och visar hur man återställer data med hjälp av två välrenommerade återställningsverktyg, R-Studio och Disk Drill. Genom detaljerade förklaringar från mina personliga erfarenheter med dessa applikationer, siktar jag på att vägleda dig i hur du säkert kan återfå dina värdefulla data.

1

Vanliga Scenarion:

Oavsiktlig filradering inom en VM 🗑

 • Datarförlust inom virtuella maskiner kan ofta bero på oavsiktlig filradering, precis som det sker med fysiska hårddiskar.
 • När du arbetar inom en VM kan de distinkta dynamikerna för virtualiserad lagring göra att återställningsprocessen skiljer sig från traditionella metoder.
 • Virtuella diskar som vanligtvis lagras som enskilda filer (.vmdk, .vhd) på värdystemet, kan skannas av dataräddningsprogram.

VM-korruption eller fel 🚨

 • Händelser där en virtuell maskin inte startar eller när korruption uppstår kan också kräva insatser för dataräddning.
 • Korruptionen kan påverka VM:ens filsystem, vilket gör att data blir otillgängliga genom vanliga metoder.
 • Användning av dataräddningsprogram kan vara extremt effektivt i sådana scenarier, genom att erbjuda avancerade skanningsalternativ för att navigera genom korruptionen.

Fysisk lagringsskada som påverkar VM:er 💥

 • Om den fysiska lagringen som huserar de virtuella diskfilerna skadas, väcks spöket av betydande datarförlust.
 • Bra återställningsprogramvara kan hantera sådana predikament, ofta kapabla att läsa skadade sektorer för att återställa vad data de kan.
 • Här kommer R-Studio och Disk Drill in i bilden, genom att tillhandahålla avancerade funktioner för att återställa data från komprometterade lagringsenheter som huserar VM-data.
2

Steg-för-Steg-guide. Dataräddning för virtuella maskiner:

Metod 1: Användning av R-Studio för dataräddning av VM 🔍

 • Installera och starta R-Studio. Detta mångsidiga verktyg kan analysera VM-diskar lika bra som det skulle göra med en fysisk enhet.
 • Ladda in den virtuella diskfilen i R-Studio. Gå till ’Enheter’ -> ’Öppna diskavbildning’ och välj .vmdk- eller .vhd-filen som motsvarar din virtuella maskin.
 • När den är inladdad, kommer du att se diskens partitioner. Navigera till den som innehöll de förlorade datan.
 • Starta skanningen efter förlorade data. R-Studio erbjuder en djup skanning som är särskilt användbar för komplexa datarförlustscenarier.
 • Förhandsgranska och välj de återvinnbara filerna, välj sedan en säker plats på ditt värdystem för att spara de återställda datan.

Notera: Se till att du sparar de återvunna filerna på en annan plats än originalet för att undvika att skriva över potentiellt återvinnbara data.R-Studio.

Slutsats: R-Studios mångsidighet gör det till ett idealiskt val för att återställa förlorade data från virtuella maskiner, även i fall av svår korruption eller skada.

Metod 2: Användning av Disk Drill för dataräddning av virtuella maskiner 🌀

 • Ladda ner och installera Disk Drill på din värdmaskin.
 • Öppna Disk Drill och bifoga den virtuella diskfilen. Liknande R-Studio fäster du VM:s diskfil genom att navigera till ’Fäst diskavbildning’ och välja rätt fil.
 • Välj alternativet ’Återställ’ bredvid den inladdade virtuella disken. Disk Drill kommer att inleda en omfattande skanning för att lokalisera raderade eller förlorade filer.
 • Efter att skanningen är slutförd, bläddra igenom de hittade filerna. Disk Drill tillhandahåller en förhandsgranskningsfunktion som kan vara ovärderlig för att identifiera datan du behöver återställa.
 • Markera de filer du vill få tillbaka och klicka sedan på ’Återställ’-knappen för att spara dem på en ny plats på ditt värdystem.

Notera: Disk Drill möjliggör också skapandet av byte-till-byte-säkerhetskopior som kan vara till hjälp i att säkra data innan man försöker med någon återställningsåtgärd.Disk Drill.

Slutsats: Disk Drill erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och robusta skanningsalgoritmer, vilket förenklar processen för dataräddning av virtuella maskiner för användare på alla erfarenhetsnivåer.

3

Försiktighetsåtgärder och Tips:

Skydda dina virtuella data 💾

 • Skapa regelbundet säkerhetskopior av dina virtuella maskindata. Detta proaktiva steg är ovärderligt för att minimera risker för datarförlust.
 • Skriv inte över data på källdisken så snart du inser att du förlorat filer inom en virtuell maskin, eftersom det kan skriva över förlorade data och göra återställningen svårare.
 • Använd funktioner som ögonblicksbilder eller liknande som din VM-plattform erbjuder för att skapa återställningspunkter innan du gör stora ändringar.
 • Investera i pålitlig dataräddningsprogramvara för att vara förberedd för potentiella datarförlustscenarier.
4

Förståelse av virtuella maskiner och dataåterställning

Virtuella maskiner har revolutionerat sättet IT-professionella och entusiaster arbetar, och erbjuder miljöer för testning, utveckling och till och med hosting av kritiska applikationer och tjänster. Till skillnad från fysisk hårdvara är en VM:s resurser – inklusive dess lagring – filer på värdsystemet, vanligtvis i format som VMDK för VMware eller VHD för Hyper-V.

När det gäller dataåterställning inom dessa miljöer är rätt verktyg avgörande. De nämnda R-Studio och Disk Drill har byggt upp ett rykte för att kunna genomföra detaljerade skanningar inte bara av fysiska enheter utan även av dessa virtuella diskinlägg, på jakt efter både existerande och tidigare raderade filer som kan återställas.

Tekniken bakom dessa dataåterställningsverktyg involverar ofta avancerade skanningsalgoritmer som kan identifiera filsignaturer och sätta samman förlorad data bit-för-bit. De kan arbeta runt korrupta filer, skadade partitioner och till och med fysisk sektorskada på värdenhårdvaran.

Även om denna återställningsprocess kan verka komplex, har både R-Studio och Disk Drill användargränssnitt och steg-för-steg guider som kan assistera användare genom återställningsuppgifterna, och säkerställer att även dem med begränsad teknisk kunskap kan försöka återställa sina kritiska virtual maskin data.

För dataåterställningsprofesionella, erbjuder R-Studio också nätverksmöjligheter, vilket tillåter för dataåterställning över ett nätverk, vilket är särskilt användbart när man arbetar med virtualiserade miljöer som kan vara placerade på avlägsna servrar.

Slutsats:

I grund och botten är dataåterställning för virtuella maskiner inte bara möjligt utan kan också genomföras framgångsrikt med verktyg som R-Studio och Disk Drill. Efter att ha fördjupat mig i detta område har jag lärt mig att med rätt programvara och genom att följa precisa steg kan vi ofta återskapa det som tänktes vara förlorat. Kom ihåg att de mest effektiva återställningsmetoderna alltid börjar med att förebygga förlust i första hand. Därför, underhåll regelbundna säkerhetskopior och var försiktig när du hanterar din virtuella maskins data för att minimera risken för att behöva återställa i första hand. Om du ändå finner dig själv i behov av att hämta tillbaka förlorad data, kan du vara säker på att du är välutrustad med kunskap och verktyg för att hantera situationen.

FAQ

Dataförlust i virtuella maskiner beror ofta på filsystemskorruption, virus, oavsiktlig radering, eller hårdvarufel som påverkar den underliggande fysiska servern.

Snapshot-teknik fångar tillståndet för en virtuell maskin vid en specifik tidpunkt, vilket underlättar återställning av data genom att återgå till ett tidigare, okorrumperat tillstånd.

Det är möjligt att återställa raderade filer med hjälp av specialiserad dataåterställningsprogramvara utformad för virtuella miljöer, förutsatt att utrymmet inte har skrivits över.

Stäng omedelbart av den virtuella maskinen för att förhindra ytterligare dataförlust och avstå från att skriva ny data till enheten för att undvika att skriva över återställningsbara filer.

Ja, det är möjligt att återställa data på dynamiska diskar inom virtuella maskiner, men processen kan vara mer komplex än med traditionella fasta diskar.

Risker inkluderar potentiell datakorruption eller ytterligare dataförlust om återställningen inte utförs korrekt; se till att du alltid använder tillförlitliga återställningsmetoder eller professionella tjänster.

Välj programvara som stödjer din virtuella miljö, har ett starkt track-record av framgångsrika återställningar och inkluderar robusta funktioner som kompatibilitet med ögonblicksbilder.

Många tjänsteleverantörer för dataåterställning specialiserar sig på virtuella miljöer; du bör välja en med bevisad erfarenhet och expertis på virtuella system. Exempelvis, besök DriveSavers.

Regelbundna säkerhetskopieringsrutiner säkerställer att du har senaste kopior av din data, vilket kan återställas snabbt, och därmed minimera nedtid och dataförlust.

Använd alltid RAID-konfigurationer för redundans, schemalägg regelbundna säkerhetskopior, aktivera snapshot-funktioner, och se till att filsystemen är organiserade och väl dokumenterade.