Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur du formaterar SD-kort utan att förlora data

Hur du formaterar SD-kort utan att förlora data

Har du någonsin satt in ditt SD-kort i en kamera eller dator och mötts av det alarmerande meddelandet att det behöver formateras? Ett sådant ögonblick kan få vem som helst att panikera, särskilt om SD-kortet innehåller värdefulla minnen eller viktiga filer som inte har säkerhetskopierats. Ta det lugnt, dock, för med rätt tekniker och programvara är det möjligt att formatera ett SD-kort utan att förlora data. I denna detaljerade instruktionsguide kommer jag att dela med mig av min personliga erfarenhet om hur detta presteras med hjälp av Disk Drill, tillsammans med insikter om underhåll och återställning av SD-kort. Dessutom kommer jag att introducera dig till ett av de expertbedömda verktygen för återställning av SD-kort för att säkerställa att du är rustad att hantera problem med SD-kort.

1

Vanliga scenarier:

Frekventa formateringskrav ✅

 • När ditt operativsystem uppmanar dig att formatera SD-kortet efter att ha kopplat in det i en dator eller enhet.
 • Meddelandet ’SD-kortet är skadat. Försök formatera det.’ visas på din smartphone.
 • Meddelandet ’Kortfel’ visas på en digitalkamera när du försöker komma åt SD-kortet.

Skadat filsystem ⚠

 • När filsystemet på SD-kortet blir skadat på grund av felaktig borttagning eller en oväntad systemnedstängning.
 • Problem som uppstår från att använda samma SD-kort över enheter med olika filsystem eller standarder.

Malware-infektioner 😷

 • SD-kort som blir infekterade av malware eller virus, vilket leder till formateringskrav av säkerhetsprogramvara.
 • Filekorruption orsakad av malware, vilket gör data otillgängliga utan formatering.
2

Steg-för-steg-guide. Formatera SD-kort utan att förlora data:

Metod 1: Dataåterställning innan formatering 🔭

 • Ladda ner och installera Disk Drill från dess officiella webbplats på din dator.
 • Anslut SD-kortet till din dator med en SD-kortläsare.
 • Öppna Disk Drill och välj SD-kortet från listan över enheter som presenteras.
 • Klicka på ’Återställ’ för att starta skanningsprocessen efter återställbara filer.
 • Förhandsgranska och välj de filer du vill spara, och återställ dem sedan till en säker plats på din dator.

Obs: Se till att spara den återställda datan på en annan plats än SD-kortet för att förhindra överskrivning av filer.

Slutsats: Genom att följa dessa steg kan du framgångsrikt återställa och säkra dina filer innan du fortsätter med att formatera SD-kortet.

Metod 2: Formatera SD-kort med diskhantering 💾

 • Säkerhetskopiera eventuella åtkomstbara filer innan formatering.
 • Tryck på Windows-tangenten + X och välj ’Skivhantering’.
 • Högerklicka på SD-kortet och välj ’Formatera’.
 • Välj ett filsystem (t.ex. exFAT eller FAT32) och se till att ’Utför en snabbformatering’ är ikryssad.
 • Utför formatering av kortet och återställ din säkerhetskopierade data efteråt.

Obs: Snabbformatering kommer inte permanent att radera data på SD-kortet; den tar bara bort adress tabellerna.

Slutsats: Efter en snabbformatering och att ha säkerställt att filsystemet är kompatibelt med alla dina enheter, kan du återställa säkerhetskopieringen utan att förlora viktiga data.

Metod 3: Använda kommandotolken för formatering ⌨

 • Säkerhetskopiera återigen alla tillgängliga data innan du fortsätter med denna metod.
 • Öppna kommandotolken som administratör.
 • Skriv ’diskpart’ och tryck Enter.
 • Skriv ’list disk’ och tryck Enter. Identifiera ditt SD-kort efter storlek.
 • Skriv följande sekvens av kommandon och ersätt ’n’ med disknumret för ditt SD-kort: ’select disk n’, ’clean’, ’create partition primary’, ’format fs=exFAT’ (eller ’fs=FAT32’).

Obs: Denna metod kommer att skapa ett nytt filsystem på SD-kortet och avlägsna fel som orsakat formateringskravet.

Slutsats: Metoden med kommandotolken är en grundligare formateringsteknik som kan lösa djupare problem inom SD-kortet.

Metod 4: Användning av tredjepartsformateringsverktyg 🖥

 • Ladda ner ett pålitligt tredjepartsformateringsverktyg, såsom SD Memory Card Formatter.
 • Installera och starta verktyget på din dator.
 • Välj enhetsbokstaven för SD-kortet och formateringsalternativen som verktyget tillhandahåller.
 • Klicka på ’Formatera’ och vänta tills processen är slutförd.
 • Återställ din data från säkerhetskopian efter att formateringen slutförts.

Obs: Tredjepartsverktyg erbjuder ofta ett användarvänligt gränssnitt och ytterligare funktioner jämfört med de inbyggda formateringsalternativen.

Slutsats: Denna metod ger en hands-off formateringsprocess med en potentiellt högre framgångsgrad av kompatibilitet och felupplösning.

Metod 5: Använda Disk Drills funktion för enhetsbackup 📦

 • Använd Disk Drill för att skapa en byte-för-byte säkerhetskopia av SD-kortet.
 • Öppna Disk Drill och välj alternativet ’Byte-för-byte Backup’ för ditt SD-kort.
 • Spara backup-filen på hårddisken på din dator.
 • Efter att ha skapat säkerhetskopian kan du fortsätta att formatera SD-kortet med någon av ovanstående metoder.
 • När formateringen är klar använder du Disk Drill för att läsa backup-filen och återställa din data.

Obs: Disk Drills backup-funktion klonar hela SD-kortet, vilket sedan kan användas för dataåterställning efter formateringen.

Slutsats: Detta förebyggande steg säkerställer att ingen data går permanent förlorad under formateringsprocessen, förutsatt att säkerhetskopian är intakt och läsbar.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Skydda dina minnen 🛠

 • Backa upp regelbundet data från ditt SD-kort till flera platser, som molnlagring eller en extern hårddisk.
 • Undvik att ta ut SD-kortet medan filer skrivs eller läses för att förhindra korruption.
 • Förvara ditt SD-kort borta från starka magnetfält och extrema temperaturer.
 • Använd antivirusprogram för att regelbundet skanna ditt SD-kort för potentiella hot.

Förebyggande underhåll ⚙

 • Formatera nya SD-kort innan användning för att säkerställa att de är fria från förhandsproblem.
 • Fyll inte ditt SD-kort till maximal kapacitet; lämna alltid lite ledigt utrymme för att minska slitage och potentiella fel.
 • Överväg att använda SD-kort med hög uthållighet för kontinuerlig inspelning, som i bilkameror eller övervakningskameror.
5

Data Säkerhet och Underhåll

Konceptet med formatering antyder vanligtvis att alla data kommer att raderas helt, men med avancerade mjukvaruverktyg och lämpliga försiktighetsåtgärder är det helt möjligt att kringgå denna hårda sanning. I den digitala eran är datasäkerhet och underhåll av yttersta vikt för både privata och professionella användare. Att använda pålitliga säkerhetskopieringslösningar, såsom fysiska enheter eller molntjänster, kan rädda dig från oväntad dataförlust.

Dessutom är det avgörande att förstå de olika typerna av formatering som finns tillgängliga. En snabbformatering kommer endast att ta bort filernas inlägg från indexet, medan en helformatering också kommer att skanna disken efter dåliga sektorer. Det är också fördelaktigt att sätta sig in i skillnaderna mellan filsystemen (FAT32, exFAT, NTFS, etc.), eftersom det kan hjälpa dig att välja det mest lämpliga för dina behov när formatering verkligen är nödvändigt.

Kom ihåg att frekvent formatering kan minska livslängden på ditt SD-kort. För att minimera behovet av formatering, mata alltid ut ditt SD-kort säkert från enheter och förvara det på en säker plats. Att använda dessa bästa praxis för datasäkerhet och underhåll kommer att förbättra din övergripande digitala upplevelse och säkerställa att ditt SD-kort fortsätter att vara en pålitlig plats för dina värdefulla data.

Slutsats:

Sammanfattningsvis kan formatering av ett SD-kort utan att förlora data verka motsägelsefullt, men som vi har diskuterat är det fullt möjligt med varsam planering och rätt verktyg. Oavsett om det gäller förformatering av dataåterställning, användning av Disk Drill eller utnyttjande av tredjepartsformateringsverktyg, har du nu flera metoder att använda dig av för att bevara dina data samtidigt som du ser till ditt SD-korts hälsa. Kom ihåg att skapa säkerhetskopia ofta, praktisera god SD-kortshygien och håll dig uppdaterad om de senaste teknikerna för dataåterställning för att ta dig an alla digitala utmaningar med huvudet före. Beväpnad med denna kunskap och ett proaktivt tillvägagångssätt kommer ditt SD-kort att fortsätta fungera som ett pålitligt medium för lagring, överföring och delning av dina viktigaste digitala tillgångar.

FAQ

För att formatera ett SD-kort utan att förlora data måste du först säkerhetskopiera allt innehåll till en annan lagringsenhet eller molntjänst innan du fortsätter med formateringen. När innehållet är säkerhetskopierat kan du säkert formatera kortet.

Ja, med hjälp av programvara för dataåterställning är det möjligt att återställa data även efter att ett SD-kort har formaterats, men framgången kan variera beroende på om nya data har skrivits till kortet.

Det säkraste sättet är att kopiera filer till din dator eller en extern hårddisk, eller att använda en molnbaserad lagringstjänst såsom Google Drive eller Dropbox för onlinebackup.

'Snabbformatering' är snabbare och är okej om du har säkerhetskopierat data, eftersom den endast tar bort filtabellen. Däremot kommer 'Fullständig formatering' att kontrollera kortet för dåliga sektorer men tar längre tid.

Ja, du kan radera enskilda filer, men detta kommer inte att åtgärda potentiella fel eller filsystemproblem som en formatering skulle lösa. Det är dock säkrare för de data du vill behålla.

Innan formateringen, se till att all data är säkerhetskopierad, att kortet inte är låst, och att enheten har tillräckligt med batteritid för att undvika avbrott under formateringsprocessen.

Välj FAT32 för högsta kompatibilitet med olika enheter, eller exFAT för större filer och högre lagringskapaciteter. Kontrollera din enhets kompatibilitet för bästa prestanda.

Pålitlig programvara för dataåterställning kan hittas på ansedda webbplatser som EaseUS eller CCleaner:s Recuva.

Det är inte alltid nödvändigt, men att formatera ett nytt SD-kort kan säkerställa att det är fritt från fabriksrester, korrekt partitionerat och formaterat i det önskade filsystemet.

På en Mac, använd Finder för att kopiera filer till din hårddisk eller använd det inbyggda verktyget Time Machine med en extern enhet för att skapa en fullständig säkerhetskopia av ditt SD-kort.