Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur man återställer bilder som försvunnit från ditt SD-kort

Hur man återställer bilder som försvunnit från ditt SD-kort

Bilder håller våra dyrbara minnen och att förlora dem kan vara upprörande. Speciellt när ditt SD-kort plötsligt blir tomt eller filerna verkar ha mystiskt försvunnit. Det är en situation som jag nyligen ställts inför, och efter att ha hanterat paniken använde jag olika metoder för att återhämta dem. Denna omfattande guide kommer att detaljera flera scenarier om hur bilder kan försvinna från ett SD-kort, och hur du återställer dem, samt att utforska andra sätt för fotoåterställning.

1

Vanliga scenarier:

Oavsiktlig radering 🗑

 • Vi har alla varit med om det – ett oavsiktligt tryck på ’Radera’ eller ’Formatera’, och våra bilder är borta innan vi inser misstaget.
 • Mänskliga fel spelar stor roll, där ett felaktigt drag kan utplåna ett helt album eller SD-kort.
 • En missuppfattning om att bilder är säkerhetskopierade när de inte är det, vilket leder till frivilliga raderingar med allvarliga följder.

Korruption och Skador 🔧

 • SD-kort kan lida av korruption på grund av olämplig användning eller plötslig borttagning från en enhet.
 • Fysiskt slitage eller elektronisk skada på SD-kortet gör bilderna otillgängliga.
 • Miljöfaktorer såsom exponering för vatten, extrema temperaturer eller magnetfält kan också skada data.

Virus- och Malware-attacker 🦠

 • Ondsint programvara kan infektera SD-kortet vilket leder till förlust av data inklusive bilder.
 • Brister i skydd mot virus när man kopplar upp mot datorer eller andra enheter.
 • Nedladdning från osäkra källor kan introducera malware som gömmer eller raderar filer.
2

Steg-för-steg-guide. Bilder försvann från SD-kort:

Metod 1: Användning av Disk Drill för att återställa bilder 🔄

 • Ladda ner och installera Disk Drill för ditt operativsystem.
 • Anslut SD-kortet till din dator med hjälp av en kortläsare och starta Disk Drill.
 • Välj SD-kortet från listan över enheter och klicka på ’Återställ’-knappen för att skanna efter förlorade filer.
 • Förhandsgranska de hittade bilderna och välj de du vill återställa.
 • Spara de återställda bilderna på en annan plats för att förhindra överskrivning.

Obs: Se till att du inte använder SD-kortet efter dataförlust för att förhindra att data skrivs över.

Slutsats: Disk Drill är ett användarvänligt och effektivt verktyg för fotoåterställning, som kan rädda förlorade minnen från ett komprometterat SD-kort.

Metod 2: Kontrollera dolda filer 🕵

 • Anslut SD-kortet till en dator och öppna ’Utforskaren’.
 • Gå till ’Visa’ och markera ’Dolda objekt’ för att visa eventuella dolda filer.
 • Skanna SD-kortet med antivirusprogram för att avslöja filer som döljts av malware.

Obs: Vissa bilder kan vara dolda på grund av systeminställningar eller virusaktivitet men finns fortfarande på SD-kortet.

Slutsats: Innan man använder återställningsprogram är det bra att kontrollera efter eventuella dolda filer som enkelt kan återställas.

Metod 3: Användning av tidigare versioner 💾

 • Högerklicka på mappen där bilder förvarades tidigare och välj ’Egenskaper’.
 • Gå till fliken ’Tidigare versioner’ för att hitta eventuellt återställningsbara versioner.
 • Välj den mest lämpliga versionen och klicka på ’Återställ’ för att återställa bilderna.

Obs: Denna metod gäller om systemskyddet är aktiverat och mappen var inkluderad i återställningspunkten eller säkerhetskopian.

Slutsats: Genom att använda inbyggda systemåterställningsalternativ kan användare möjligen återställa bilder utan tredjepartsprogramvara.

Metod 4: Dataåterställningstjänster 🛠

 • Sök efter ansedda dataåterställningstjänster med erfarenhet av SD-kortsåterställning. En rekommenderad tjänst är DriveSavers.
 • Kontakta tjänsten och lämna information om dataförlustsituationen.
 • Skicka SD-kortet för fysiska återställningsförsök i en professionell laboratoriemiljö.

Obs: Dataåterställningstjänster kan vara kostsamma men erbjuder den bästa chansen för återställning av allvarligt skadade eller korrupta SD-kort.

Slutsats: För oåterkalleliga SD-kort är professionella dataåterställningstjänster den sista försvarslinjen för att återställa förlorade bilder.

Metod 5: Korrigeringar med kommandotolk 🖥

 • Anslut SD-kortet till datorn och starta Kommandotolken som administratör.
 • Skriv ’chkdsk [enhetens bokstav]: /f /r /x’ och tryck Enter.
 • Ersätt [enhetens bokstav] med den korrekta bokstaven som är tilldelad ditt SD-kort.
 • Vänta tills processen är klar och kontrollera om bilderna dyker upp.

Obs: Detta kommando kontrollerar disken för fel och försöker åtgärda filsystemets problem som kan orsaka att bilder försvinner.

Slutsats: Kommandotolken är ett kraftfullt Windows-verktyg som, när det tillämpas korrekt, kan lösa mindre korruptioner och fel på SD-kort.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Underhåll hälsan för SD-kortet 🛡

 • Alltid säkert koppla från SD-kortet från enheter genom att använda funktionen ’Ta bort maskinvara säkert’.
 • Undvik att använda samma SD-kort i flera enheter utan korrekt formatering för att förhindra skador.
 • Säkerhetskopiera regelbundet dina bilder till molnlagring eller en extern hårddisk för ökad säkerhet.
5

Förbättra datasäkerheten

Ett sätt att säkerställa att dina bilder förblir tillgängliga är att förbättra datasäkerheten. Detta innebär ett proaktivt tillvägagångssätt när det gäller databehandling och omfattar metoder såsom regelbundna säkerhetskopieringar, att känna till tecken på SD-kortsfel, och använda pålitlig hårdvara. Marknaden är full av produkter som påstår sig skydda dina data, men man måste vara urskiljande vid val av rätt verktyg. Till exempel kan det vara mindre riskabelt att välja ett högt rankat SD-kort från SanDisk eller Lexar än att välja ett mindre känt märke utan ett bevisat rykte.

Det är lika viktigt att hålla din firmware och programvara uppdaterade. Tillverkare släpper rutinmässigt uppdateringar som inte bara förbättrar prestanda men också åtgärdar säkerhetsbrister. Till exempel erbjuder Microsoft Support en mängd resurser för att hålla ditt system i schack.

Slutsats:

Sammanfattningsvis, även om det kan verka som en oåterkallelig förlust när bilder försvinner från ett SD-kort, är det lyckligtvis ofta inte fallet. Med rätt verktyg till hands, som Disk Drill, och en omfattande förståelse för dataräddningsmetoder, har du goda chanser att återfå dessa värdefulla minnen. Kom ihåg att varje scenario kräver en genomtänkt metod, vilken i kombination med regelbundna säkerhetskopieringar och säker hantering av digitala medier, kan minska risken för datarförlust avsevärt.

FAQ

Möjliga orsaker inkluderar oavsiktlig radering, kortkorruption, formateringsfel, eller filsystemproblem. Fysisk skada eller virusangrepp kan också leda till förlust av bilder.

Försök ansluta ditt SD-kort till en dator och använda återställningsprogram för filer. De kan ofta hitta filer som inte är synliga i den normala filhanteraren.

Ja, fel på tillbehör som felaktiga kortläsare eller inkompatibla filsystem kan leda till att bilder försvinner från ett SD-kort.

Ja, programvara för fotorekonstruktion kan användas för att försöka återställa själv. Dock har professionella dataräddningstjänster en högre framgångsgrad för komplexa fall.

Sluta använd kortet direkt för att förhindra överskrivning. Ta ut kortet säkert, och överväg att använda ett pålitligt återställningsverktyg eller konsultera en dataräddningsspecialist.

Ja, forum som Tom's Hardware (tomshardware.com) erbjuder vägledning, samt dedikerade handledningar och rekommendationer av program för fotorekonstruktion.

Formatering av ett SD-kort kan göra att foton verkar vara oåterkalleligen raderade, men de kan ofta återställas med specialiserad programvara innan de skrivs över.

Backa upp filer regelbundet, koppla säkert ur SD-kort, undvik att utsätta dem för extrema förhållanden och överväg att använda SD-kort av hög kvalitet från välrenommerade tillverkare.

Du behöver generellt sett ingen specialutrustning, bara en dator och återställningsprogramvara. Några rekommenderade program inkluderar Recuva och PhotoRec.

Inte direkt, men större kort kan vara formaterade med filsystem som vissa enheter inte hanterar korrekt, vilket potentiellt kan leda till filkorruption och förlust.