Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

[Löst] Så återställer du data från en korrupt hårddisk

[Löst] Så återställer du data från en korrupt hårddisk

Som någon som upplevt besvikelsen av en funktionsnedsatt lagringsenhet, förstår jag ångesten som kommer med en korrupt hårddisk. Du kanske känner att alla dina viktiga data har försvunnit till intet. Men frukta inte! Att återställa data från en korrupt hårddisk är inte alltid en förlorad sak. I denna detaljerade guide kommer jag dela med mig av mina första hands erfarenheter och de metoder jag har använt för att återfå dyrbara filer från avgrunden av en digital katastrof. Om du har provat allt och din hårddisk inte syns upp, få inte panik; det finns åtgärder du fortfarande kan ta.

1

Vanliga scenarier:

Oigenkännlig enhet 😰

 • Din dator misslyckas känna igen hårddisken när den är ansluten.
 • Systemet meddelar att enheten är oläslig eller har ett korrupt filsystem.
 • Du kanske hör ovanliga klickande eller surrande ljud från enheten som indikerar hårdvaruproblem.

Nekad tillgång till data 😤

 • Du kan se enheten, men att komma åt filer är omöjligt.
 • Försök att öppna enheten resulterar i felmeddelanden som ’Volymen innehåller inte ett igenkänt filsystem’.
 • Filvägar visas, men filerna inuti är korrupta eller oläsliga.

Långsam prestanda och krascher 🐌

 • Hårddisken kan upptäckas, men operationer är smärtsamt långsamma.
 • Försök att överföra filer leder till system krascher eller den ökända ’blå skärmen av döden’.
 • Du upplever frysningar när du försöker komma åt enheten, vilket tyder på dåliga sektorer eller korruption.
2

Steg-för-steg-guide. Återställ data från en korrupt hårddisk:

Metod 1: Grundläggande felsökning 🧐

 • Starta om din dator för att utesluta tillfälliga programvaruproblem.
 • Kontrollera och byt ut USB-kablarna eller portarna för att säkerställa en stabil anslutning.
 • Anslut hårddisken till en annan dator för att bekräfta om problemet är med datorn eller enheten.

Notera: Ofta kan dessa enkla steg lösa mindre anslutningsproblem, men om enheten fortfarande inte visas, fortsätt till mer tekniska lösningar.

Slutsats: Om grundläggande felsökning inte ger resultat kan det tyda på djupare problem med hårddisken som kräver avancerade återställningsmetoder.

Metod 2: Använda CHKDSK-verktyget 🛠

 • Öppna Kommandotolken som administratör och skriv in ’chkdsk /f /r X:’ där X ersätts med bokstaven som är tilldelad din enhet.
 • Tryck Enter för att låta CHKDSK skanna enheten och fixa eventuella fil systemfel och dåliga sektorer.
 • Efter att processen är klar, kontrollera om du kan komma åt dina filer.

Notera: Detta inbyggda verktyg kan fixa logiska problem, men fungerar inte för allvarligt skadade disker.

Slutsats: CHKDSK är ett användbart integrerat verktyg inom Windows som kan lösa olika diskproblem och är ett bra första steg för logiska diskproblem.

Metod 3: Dataåterställningsprogram 🔄

 • Ladda ner en pålitlig dataåterställningsprogram som Recuva.
 • Installera och kör programvaran, välj sedan den korrupta hårddisken för att skanna efter återställningsbara data.
 • Följ instruktionerna i programvaran för att återställa och spara data till en annan enhet.

Notera: Se till att spara återställda filer på en annan disk för att undvika att skriva över data.

Slutsats: Dataåterställningsprogramvara kan vara en räddare i nöden för att återvinna förlorade filer, men framgång kan variera beroende på korruptionens omfattning och kvaliteten på programvaran.

Metod 4: Professionella dataåterställningstjänster 🚑

 • Hitta en ansedd dataåterställningstjänst med positiva omdömen och framgångsrekord.
 • Kontakta tjänsten och ge detaljer om ditt hårddiskproblem.
 • Skicka din hårddisk eller lämna den för professionell återställning.

Notera: Denna metod kan vara dyr, men det är ofta värt det för ovärderlig data.

Slutsats: Professionella dataåterställningstjänster erbjuder högre chans till framgång, särskilt för fysiskt skadade disker.

Metod 5: Verktyg för reparation av filsystem 🧰

 • Starta din dator med en startbar CD/USB med en Linuxdistribution eller ett Windows installationsmedium.
 • Använd systemverktygen som fsck för Linux eller Diskpart för Windows för att försöka reparera filsystemet.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att reparera eller återskapa filsystemet.

Notera: Detta är för avancerade användare som är bekväma med kommandoradsverktyg.

Slutsats: Verktyg för reparation av filsystem kan vara kraftfulla men medföljer risker om kommandon utförs felaktigt.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Skydda din data 🛡

 • Håll alltid en regelbunden säkerhetskopia av dina viktiga data för att minimera förlust.
 • Undvik att utsätta din hårddisk för värme, fukt eller fysisk skada.
 • Ignorera inte varningssignaler som långsam prestanda eller konstiga ljud – åtgärda problem omgående.
5

Förebyggande åtgärder

För alla som förlitar sig på digitala filer för arbete, minnen eller personlig information kan upplevelsen av korruption på hårddisken vara skrämmande. Dock, med rätt kunskap och verktyg, är det helt möjligt att återställa dina data. Utöver de metoder som diskuterats, överväg att använda diskavbildningsverktyg som Clonezilla eller Acronis True Image för att skapa en komplett säkerhetskopia av din enhet för framtida händelser. Clonezilla är ett utmärkt gratisverktyg för detta syfte.

Slutsats:

Sammanfattningsvis kan det vara en utmaning att återställa data från en korrupt hårddisk, men det är långt ifrån omöjligt. Med olika metoder till ditt förfogande, från grundläggande felsökning till professionella tjänster, kan oddsen vara på din sida. Även om jag hoppas att du aldrig befinner dig i denna situation, utrustad med denna guide och ett lugnt tillvägagångssätt, har du en god chans att rädda ditt digitala liv. Kom ihåg att förebyggande är bättre än bot – så säkerhetskopiera dina data regelbundet och ta väl hand om dina enheter för att minimera risken för korruption.

FAQ

För det första, sluta använda disken omedelbart för att undvika ytterligare skador. Koppla sedan säkert ur den och anslut den till en annan dator för att kontrollera om den känns igen. Överväg att använda dataåterställningsprogramvara som nästa steg.

Ja, i fall av logisk korruption kan användning av pålitlig dataåterställningsprogramvara som Recuva eller TestDisk hjälpa till att hämta filer. Fysiska skador kräver dock oftast professionella tjänster.

Framgången med dataåterställning beror på skadans omfattning och de metoder som används. Det är inte garanterat, men många fall resulterar i delvis eller fullständig återställning.

Letar efter tjänster med starka recensioner, en beprövad framgångshistoria och en tydlig dataåterställningsprocess. Överväg att använda Ontrack för deras expertis inom dataåterställningstjänster. Ontrack

Kostnaden kan variera avsevärt, från hundratals till tusentals dollar, baserat på skadans allvar, det krävda arbetet och tjänsteleverantören.

Att använda välrenommerad dataåterställningsprogramvara är generellt sett säkert, men se till att det kommer från en pålitlig källa för att undvika ytterligare dataskador eller förlust.

Mekaniska problem minskar avsevärt chansen för en framgångsrik återställning, och ofta krävs professionell hjälp för komplexa reparationer och för att extrahera data.

Experter utför vanligtvis reparationer i en renrumsmiljö för att förhindra kontaminering och använder specialiserade verktyg för att maximera chanserna att återställa data.

Vissa korrupta filer kan repareras med hjälp av specialiserad programvara, beroende på filtyp och korruptionsnivå, efter framgångsrik återställning.

Genom att regelbundet säkerhetskopiera data, använda överspänningsskydd, hålla systemet fritt från skadlig kod och stänga av datorn på rätt sätt kan man minimera riskerna för korruption.