Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur återställer man raderade filer från USB-minne på Mac?

Hur återställer man raderade filer från USB-minne på Mac?

Att förlora viktiga filer från ett USB-minne kan vara en obehaglig upplevelse, särskilt när du använder din MacBook för viktiga uppgifter. Lyckligtvis finns flera metoder som kan hjälpa till att återställa raderade filer, vare sig det beror på oavsiktlig radering eller korruption. Genom att prova, misslyckas och lyckas med återställningar har jag samlat effektiva tekniker för att återställa dina värdefulla data. Den här guiden tar dig igenom steg-för-steg-metoder för att återställa förlorade filer från USB-minnen, vilket säkerställer att du kan få tillgång till dina filer igen med din MacBook.

1

Vanliga scenarier:

Oavsiktlig radering 🗑

 • En av de vanligaste orsakerna till förlorad data är oavsiktlig radering. Oavsett om det är en oavsiktlig fördragning till papperskorgen eller ett misstag med tangenttryckningar, kan dessa handlingar orsaka att viktiga filer försvinner från ditt USB-minne.

Enhetens korruption 🧬

 • Korruption kan uppstå på grund av felaktig utkastning av USB-minnet, strömstörningar eller virusattacker, vilket leder till förlust av filåtkomst och nödvändighet av återställningsprocess.

Formateringsfel 🚨

 • Ibland kan användare av misstag formatera ett USB-minne utan att ha säkerhetskopierat sina filer, vilket resulterar i en total förlust av data lagrade på enheten.
2

Steg-för-steg-guide. USB-återställning Mac:

Metod 1: Kontrollera papperskorgen 🗑

 • Kontrollera omedelbart din Macs Papperskorg för de raderade filerna från USB-minnet, eftersom de kanske fortfarande finns där.
 • Öppna bara Papperskorgen, hitta de förlorade filerna, högerklicka på dem och välj ’Återställ’ för att återställa dem till deras ursprungliga plats.
 • Om filerna inte finns i Papperskorgen, fortsätt med följande metoder.

Not: Denna metod fungerar endast om filerna har flyttats till Papperskorgen och inte raderats permanent därifrån.

Slutsats: Att kontrollera Papperskorgen är en snabb och enkel återställningsmetod men är inte alltid framgångsrik om filerna har raderats permanent.

Metod 2: Använda Time Machine Backup ⏰

 • Om du har ställt in Time Machine på din MacBook kan du använda det för att återställa raderade filer från USB-minnet.
 • Anslut USB-minnet till din MacBook, öppna Time Machine, navigera till datumet innan filerna raderades och återställ de behövda filerna.
 • Granska de återställda filerna för att säkerställa deras integritet och fullständighet.
 • För detaljerad vägledning om hur man använder Time Machine, besök Apples support-sida.

Not: Time Machine måste konfigureras och köras före datarförlusten för att kunna återställa filer.

Slutsats: Time Machine är en effektiv säkerhetskopieringslösning från Apple som kan hjälpa till att återställa raderade filer om du tidigare har ställt in det.

Metod 3: Använd Terminalkommandon 💻

 • Avancerade användare kan prova att använda Terminal-kommandon för att återställa dolda eller förlorade filer från ett USB-minne.
 • Starta Terminal-appen, ange ’defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE’ följt av ’killall Finder’ för att visa dolda filer.
 • Navigera till USB-minnet och sök efter de förlorade filerna. Flytta dem tillbaka till en säker plats på din Mac.
 • Efter återställningen, återgå till inställningarna genom att använda kommandot ’defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE’ följt av ’killall Finder’.

Not: Denna metod är endast för användare som är bekväma med kommandoraden i macOS och bör utföras med försiktighet.

Slutsats: Terminalkommandon kan avslöja förlorade filer som inte är synliga i Finder, men de kommer med risker om de inte görs korrekt.

Metod 4: Tredjepartsprogramvara för dataåterställning 🛠

 • Det finns många alternativ av tredjepartsprogramvaror för dataåterställning tillgängliga för macOS, såsom Stellar Data Recovery, Wondershare Recoverit och Disk Drill.
 • Ladda ner och installera en dataåterställningsprogramvara, och försäkra dig om att den är kompatibel med macOS.
 • Starta programmet, välj USB-minnet för skanning och följ programvarans instruktioner för att återställa de raderade filerna.
 • Efter skanningen, förhandsgranska de återställningsbara filerna, välj vad du önskar återställa och spara dem på en säker plats på din MacBook.
 • Kom ihåg att använda ansedda programvaror för att förhindra ytterligare förlust av data eller integritetsintrång.

Not: Dataåterställningsprogramvaror kanske inte kan återställa alla filer, särskilt om de har skrivits över.

Slutsats: Tredjepartsprogramvara för dataåterställning kan vara mycket effektivt, men forska och välj ett pålitligt varumärke för att säkerställa bäst chans till återställning.

Metod 5: Sök professionell hjälp 🧑

 • Om ovanstående metoder misslyckas, överväg att söka hjälp från professionella dataåterställningstjänster.
 • Professionella har specialverktyg och expertis för att återställa data från olika typer av skador eller datasituationsförluster.
 • Hitta en ansedd tjänst med erfarenhet av dataåterställning från USB-minnen och diskutera din situation med dem.
 • Leta efter tjänster som erbjuder en ’ingen data, ingen avgift’-policy för att säkerställa att du endast betalar om de lyckas återställa dina filer.

Not: Professionella återställningstjänster kan vara dyra och bör användas som en sista utväg.

Slutsats: Även om det är kostsamt, erbjuder professionella dataåterställningstjänster den högsta framgångsfrekvensen för att återställa raderade filer från ett USB-minne.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Säkra dina data 🛡

 • Se alltid till att säkerhetskopiera viktiga filer på flera enheter eller molntjänster.
 • Använd funktionen ’Mata ut’ innan du kopplar ur USB-enheten från din MacBook för att förhindra korruption.
 • Var försiktig med radering och formatering. Bekräfta flera gånger innan du fortsätter med sådana kommandon.
5

Fördjupad information

När det gäller att återställa raderade filer från en USB-enhet med hjälp av en MacBook är det viktigt att hålla sig lugn och undvika att använda enheten för att öka chanserna till framgångsrik återhämtning. När data raderas raderas det inte omedelbart från enheten utan markeras som ersättbart tills ny data skriver över det.

För att förhindra olyckor, gör dig bekant med tangentbordsgenvägar och använd dig av macOS-funktioner som minimerar risken för oavsiktlig datarförlust. Till exempel kan det spara mycket stress att ställa in automatiska säkerhetskopieringar med Time Machine.

Du kan också överväga att använda molnlagringstjänster som iCloud Drive eller Dropbox för ett extra lager av dataskydd. Dessa tjänster erbjuder alternativ för filåterställning och kan fungera som en säkerhetsåtgärd mot lokal datarförlust.

Dessutom är det värt att hålla koll på senaste USB-standarderna, eftersom framstegen inom tekniken kan påverka pålitligheten i dataöverföring och därigenom filens integritet under kopiering eller flyttprocesser.

Slutsats:

Sammanfattningsvis finns det flera metoder för att återställa raderade filer från en USB-enhet när man använder en MacBook. Genom att utnyttja inbyggda återställningsalternativ som Papperskorgen och Time Machine, utforska kommandon i Terminalen, prova tredjepartsprogram eller vända sig till professionella tjänster, har du en god chans att återfå dina förlorade data. Kom alltid ihåg vikten av regelbundna säkerhetskopieringar och säkra borttagningsrutiner för att minimera riskerna för framtida datarförlust.

FAQ

Först, anslut USB-enheten till din Mac. Öppna Skivverktyg, som finns i Program > Verktygsprogram. Välj enheten, klicka på 'Första hjälpen' och sedan 'Kör' för att starta återställningsprocessen.

Ja, om du tidigare har använt Time Machine för att säkerhetskopiera innehållet på USB-enheten. Anslut enheten, gå in i Time Machine och navigera till datum och tid för önskad säkerhetskopia.

Disk Drill och EaseUS Data Recovery Wizard är ansedda alternativ för USB-dataåterställning på Mac.

Chanserna för återställning beror på hur mycket ny data som har skrivits på USB-enheten sedan raderingen. Mindre överskrivning ökar möjligheten för en lyckad återställning.

Ibland kan Skivverktygets funktion 'Första hjälpen' reparera en korrupt USB utan att behöva formatera. Dock kan allvarlig korruption kräva formatering.

Avsluta alltid din USB-enhet korrekt, undvik fysiska skador, håll enheten borta från extrema temperaturer och överväg att kryptera känslig data.

Mac stöder dataåterställning från USB-minnen som är formaterade i HFS+, APFS, NTFS, FAT32 och exFAT filsystem.

Ja, du kan skapa en startbar USB genom att använda macOS Återställning eller ett tredjepartsverktyg som DiskMaker X för att installera om macOS eller felsöka problem.

Försök att återställa System Management Controller (SMC) på din Mac. Om det inte hjälper kan enheten vara fysiskt skadad eller kräva professionell återställningstjänst.

Sluta omedelbart att använda USB-minnet för att undvika att data skrivs över. Spara inte nya filer eller utför några skrivoperationer på enheten.