Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur fungerar dataåterställning?

Hur fungerar dataåterställning?

När det otänkbara händer och du förlorar viktiga data på grund av hårddiskfel, oavsiktlig radering eller ett virusangrepp, är paniken omedelbar. Även när data verkar förlorad finns det dock hopp genom processen för dataåterställning. I den här artikeln guider jag dig genom hela processen för dataåterställning, med fokus på min personliga erfarenhet av att använda ett kraftfullt verktyg som heter Disk Drill. Vi kommer att utforska olika scenarier, metoder och viktiga tips längs vägen. Om du någonsin behöver gräva djupare eller söka råd från en gemenskap av experter, kan ett besök på Dataåterställning på Reddit vara en utmärkt resurs.

1

Vanliga scenarier:

Oavsiktlig radering 🗑

 • Scenario: Du har av misstag raderat filer eller tömt din Papperskorg och förlorat viktiga dokument eller foton.
 • Första reaktion: Kontrollera omedelbart om det finns säkerhetskopior eller försök använda funktionen ’Återställ tidigare versioner’ i Windows, men utan framgång.
 • Lösning: Vänd dig till dataåterställningsprogram som Disk Drill, som kan skanna din enhet efter återställningsbara data.

Diskformatering 🛠

 • Scenario: Du har formaterat en enhet utan att inse att det fanns viktiga filer på den.
 • Första reaktion: Efter att ha svurit över din otur, försök att komma ihåg om det finns några molnsäkerhetskopior.
 • Lösning: Använd ett dataåterställningsverktyg för att försöka rädda filer från den formaterade enheten.

Korrupta filer 💥

 • Scenario: Filer har blivit korrupta på grund av en programvarubugg eller ett virus, vilket gör dem oåtkomliga.
 • Första reaktion: Försök att öppna filen med alternativ programvara eller kontrollera filens integritet.
 • Lösning: Använd dataåterställningsprogramvara för att återställa de korrupta filerna.
2

Steg-för-steg-guide. Dataåterställningsprocess:

Metod 1: Disk Drill Dataåterställningsprogram 🧰

 • Ladda ner och installera Disk Drill från CleverFiles.
 • Starta programvaran, välj enheten där dina förlorade data fanns och klicka på ‘Återställ’.
 • Granska listan över återställningsbara filer och välj de du vill hämta.
 • Välj en återställningsdestination som är annorlunda från källan för att förhindra uppskrivning av data.
 • Klicka på ‘Återställ’ för att påbörja återställningen av dina valda filer.

Not: Kom ihåg att spara de återställda data på en annan enhet för att undvika ytterligare datarförlust.

Slutsats: Disk Drills enkla gränssnitt och kraftfulla skanningsalgoritmer gör det till en lösning för många återställningsscenarier.

Metod 2: Använda Filhistorik i Windows 📚

 • Öppna mappen där de raderade filerna ursprungligen var placerade.
 • Högerklicka på mappen, välj ‘Återställ tidigare versioner’.
 • Välj den mest relevanta mappbackuppen från listan och klicka på ‘Återställ’.

Not: Filhistoriken måste vara aktiverad i förväg för att den här metoden ska fungera.

Slutsats: Filhistorikfunktionen är ett bekvämt inbyggt verktyg i Windows för att återställa tidigare versioner av filer.

Metod 3: Använda macOS Tidmaskin 🕒

 • Anslut din Tidmaskin-säkerhetskopia till din Mac.
 • Öppna mappen där de förlorade filerna tidigare fanns.
 • Starta Tidmaskin från menyraden eller via systeminställningarna.
 • Använd tidslinjen på skärmkanten för att hitta säkerhetskopian med dina filer.
 • Välj filerna och klicka på ‘Återställ’ för att återhämta dem.

Not: Tidmaskinen bör ha konfigurerats och säkerhetskopiera regelbundet för att framgångsrikt kunna återställa filer.

Slutsats: Tidmaskinen är en livräddare för Mac-användare och erbjuder ett strömlinjeformat sätt att gå tillbaka i tiden och återställa förlorade data.

Metod 4: Använda Linux TestDisk 🐧

 • Installera TestDisk på din Linux-distribution via terminalen eller programvarucentret.
 • Starta TestDisk i ett terminalfönster och följ de stegvisa instruktionerna.
 • Välj disken som innehåller de förlorade data och välj vilka slags filer att söka efter.
 • Navigera genom filsystemet för att välja filerna att återställa.
 • Spara de återställda filerna på en säker plats.

Not: TestDisk är ett mer tekniskt verktyg som kräver kännedom om terminalkommandon.

Slutsats: För de som är bekväma med Linux erbjuder TestDisk en kraftfull, gratis metod för dataåterställning.

Metod 5: Professionella Dataåterställningstjänster 💼

 • Kontakta en ansedd dataåterställningstjänst som DriveSavers eller Secure Data Recovery.
 • Sänd din drabbade lagringsenhet till deras labb enligt deras fraktinstruktioner.
 • Vänta på en diagnostisk rapport för att ta reda på vilka data som kan återställas.
 • Godkänn återställningsprocessen och tillhörande kostnader.
 • Mottag dina data på en ny lagringsenhet eller via en säker nedladdningslänk.

Not: Professionella tjänster kan vara kostsamma men är ofta värda det för komplexa eller allvarliga datasituationer.

Slutsats: När programvarulösningar misslyckas, träder professionella dataåterställningstjänster in som den ultimata lösningen.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Säkra dina data 🛡

 • Skapa Regelbundna Säkerhetskopior: Implementera en robust backup-strategi med externa enheter, molntjänster eller NAS-lösningar.
 • Använd Diskavbildning: Skapa kompletta diskavbilder regelbundet, vilket möjliggör enkel återställning av ditt system.
 • Undvik Överskrivning av Data: När dataförlust inträffar, sluta använda den drabbade enheten för att förhindra oåterkallelig skada.
5

Upprätthålla dataintegritet

Amidst lättnaden som kommer med framgångsrik dataåterställning, är det avgörande att fokusera på att upprätthålla dataintegritet framåt. Dataintegritet säkerställer att dina filer förblir korrekta, konsekventa och pålitliga under deras livscykel. Men hur säkrar du din datas digitala livslängd? Börja med att bekanta dig med olika filsystem som NTFS, APFS eller EXT4, och välj det som passar dina behov bäst. Använd filvalideringstekniker och kontrollsumsverktyg regelbundet för att upptäcka eventuell korruption eller obehöriga förändringar.

Att förstå hotlandskapet är ett annat kritiskt steg. Skydda dina data från malware och ransomware-attacker genom att använda pålitlig antivirusprogramvara och vara vaksam mot phishing-scheman. Dessutom, investera i UPS-system eller överspänningsskydd för att skydda din hårdvara från strömstötar, som kan leda till datakorruption.

Slutligen, överväg rollen för kryptering i att skydda känslig information. Verktyg som VeraCrypt kan säkra dina data, och säkerställer att även om fysisk åtkomst till ditt lagringsmedium är komprometterad, så förblir integriteten av dina data intakt.

Avslutning:

Sammanfattningsvis kan dataförlust vara stressande, men återställningsprocessen erbjuder flera vägar för att återfå dina värdefulla filer. Genom att förstå och använda lämpliga metoder som Disk Drill, inbyggda systemfunktioner och professionella tjänster, kan du ofta återskapa det som gått förlorat. Kombinera dessa återställningsstrategier med förebyggande åtgärder såsom regelbundna säkerhetskopior, dataavbildning och förståelse för hot för att minska framtida risker. Kom alltid ihåg, säkerheten för dina data börjar med proaktiva steg för att skydda dem mot oförutsedda händelser.

FAQ

Inledningsvis, utvärdera skadan eller feltypen för att förstå de potentiella återställningsmetoderna och framgångschanserna.

Det är avgörande att omedelbart upphöra med användning för att förhindra överskrivning av den förlorade datab, vilket kan komplicera eller förstöra återställningsmöjligheterna.

Tjänsterna varierar från programvarubaserad återställning och hårdvarureparation till specialiserad återställning i renrum för fysiskt skadade medier.

Ja, med hjälp av en specialiserad renrumsmiljö kan professionella ofta återställa data från fysiskt skadade enheter.

Ja, det finns specialiserade verktyg och tekniker för att återställa förlorad data från olika typer av mobila enheter.

Dataåterställningsprogramvara kan skanna lagringsmedia för återställningsbara filer och möjliggöra deras återställning utan fysiska reparationer.

Oskickliga försök kan leda till ytterligare förlust av data eller permanent förstörelse av data. Det är ofta rekommenderat att söka professionell hjälp.

Det är ofta möjligt att återställa eller reparera korrupta filer, beroende på korruptionens omfattning och den använda återställningsmetoden.

Ett renrum är en kontrollerad, dammfri miljö för att förhindra ytterligare skador under återställning av känsliga elektroniska komponenter.

Även om de är användbara för enkla problem, saknar gratis verktyg ofta de avancerade funktionerna och säkerheten som professionella dataåterställningstjänster erbjuder. För ytterligare information och hjälp med dataåterställning, överväg att besöka professionella tjänster som Ontrack (www.ontrack.com) eller DriveSavers (www.drivesaversdatarecovery.com).