Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Napisane przez:

Ostatnia aktualizacja

Jak odzyskać usunięty plik Excel w Windows 10/11

Jak odzyskać usunięty plik Excel w Windows 10/11

Utrata ważnego pliku Excel może być przygnębiającym doświadczeniem, szczególnie jeśli zawiera on krytyczne dane potrzebne do decyzji biznesowych, zarządzania finansami, lub użytku osobistego. Na szczęście istnieją różne metody odzyskiwania, które mogą pomóc uratować pozornie stracone dokumenty Excel. W tym szczegółowym poradniku podzielę się technikami, których sam użyłem do odzyskania usuniętych plików Excel, każda z jasnymi krokami i linkami wspierającymi dla dodatkowej pomocy.

1

Typowe scenariusze:

Przypadkowe usunięcie Jak to w ogóle możliwe?

 • Błąd człowieka: Nietrafione naciśnięcie 'Usuń’ lub złe przeniesienie plików do kosza.
 • Czyszczenie partii: Nieumyślne włączenie ważnego pliku Excel do grupowego wyboru podczas masowego usuwania plików.
 • Software firm trzecich: Użycie narzędzi do czyszczenia systemu, które mogą usunąć tymczasowe pliki, w tym niezapisane dokumenty Excel.

Zaginełoć plików Gdzie to poszło?

 • Niepoprawne zapisywanie: Zapisanie pliku w niezamierzonym miejscu lub pod inną nazwą, co później utrudnia jego odnalezienie.
 • Zawieszenia systemu operacyjnego: Awaria systemu lub aktualizacje czasami mogą powodować zniknięcie plików lub ich przeniesienie.
 • Problemy z dyskiem: Problemy z dyskiem twardym lub nośnikiem mogą prowadzić do uszkodzenia plików lub ich przypadkowego przemieszczenia.

Czyszczenia systemu lub przywracanie Przepadło z kliknięciem!

 • Odzyskiwanie systemu: Przywrócenie systemu do wcześniejszego punktu może usunąć pliki utworzone po ustawieniu punktu przywracania.
 • Resetowanie do ustawień fabrycznych: Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych może spowodować utratę wszystkich plików osobistych, w tym dokumentów Excel.
 • Przeinstalowanie systemu operacyjnego: Ponowna instalacja lub aktualizacja systemu operacyjnego bez wykonania kopii zapasowej plików może prowadzić do utraty danych.
2

Krok po kroku. Jak odzyskać usunięty plik Excel:

Metoda 1: Skorzystaj z Kosza ️

 • Otwórz Kosz na pulpicie, klikając dwukrotnie na ikonę.
 • Szukaj usuniętego pliku Excel, sortując pliki według daty lub korzystając z paska wyszukiwania.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany plik i wybierz ’Przywróć’, aby odzyskać go do pierwotnej lokalizacji.

Uwaga: Ta metoda jest skuteczna tylko wtedy, gdy Kosz nie został opróżniony po usunięciu pliku.

Wnioski: Użycie Kosza to jeden z najszybszych sposobów na odzyskanie usuniętych plików, ale działa tylko jeśli pliki nie zostały trwale usunięte z systemu.

Metoda 2: Funkcja Historii Plików

 • Przejdź do Panelu sterowania > System i zabezpieczenia > Historia plików.
 • Wybierz ’Przywracanie plików osobistych’ z menu po lewej stronie.
 • Odnaviguj do folderu, w którym był przechowywany plik Excel i użyj osi czasu, aby wybrać wersję folderu przed usunięciem pliku.
 • Kliknij zielony przycisk, aby ’Przywrócić’ plik do pierwotnej lokalizacji.

Uwaga: Funkcja Historii Plików musiała być włączona przed usunięciem pliku, aby metoda ta działała.

Wnioski: Historia Plików to przydatne narzędzie do odzyskiwania, ale jej użyteczność zależy od tego, czy została wcześniej ustawiona.

Metoda 3: Poprzednie wersje ⏲️

 • Przejdź do folderu, który zawierał usunięty plik Excel.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na folder i wybierz ’Właściwości’.
 • Przejdź do zakładki ’Poprzednie wersje’, gdzie zobaczysz listę dostępnych wcześniejszych wersji folderu.
 • Wybierz wersję sprzed usunięcia pliku Excel i kliknij ’Przywróć’, aby odzyskać plik.

Uwaga: Ta metoda również polega na aktywnej funkcji ochrony systemu na dysku, na którym plik był zapisany.

Wnioski: Poprzednie wersje dostarczają migawki całego folderu, co ułatwia odzyskanie pliku, jeśli ochrona systemu jest włączona.

Metoda 4: Narzędzia do odzyskiwania danych

 • Pobierz i zainstaluj renomowane narzędzie do odzyskiwania danych, takie jak Recuva.
 • Uruchom program i wybierz dysk lub lokalizację, gdzie pierwotnie przechowywany był plik Excel.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeskanować dysk w poszukiwaniu odzyskiwalnych plików.
 • Szukaj pliku Excel w wynikach skanowania, wybierz go i kliknij na ’Odzyskaj’, aby zapisać go w bezpiecznym miejscu.

Uwaga: Unikaj instalowania oprogramowania do odzyskiwania na tym samym dysku, który zawierał usunięty plik, aby zapobiec nadpisaniu danych.

Wnioski: Narzędzia do odzyskiwania danych mogą być bardzo skuteczne, ale ważne jest, aby działać szybko, zanim usunięty plik zostanie nadpisany przez nowe dane.

Metoda 5: Odzyskiwanie z kopii zapasowej w chmurze ☁️

 • Zaloguj się do swojej usługi przechowywania w chmurze, takiej jak Google Drive lub OneDrive, gdzie plik Excel był zarchiwizowany.
 • Przejdź do sekcji ’Kosz’ lub ’Recycle bin’ w usłudze chmurowej.
 • Znajdź usunięty plik Excel i wybierz opcję ’Przywróć’ lub ’Odzyskaj’ plik.

Uwaga: Ta metoda zadziała tylko wtedy, gdy plik został wcześniej zsynchronizowany lub ręcznie przesłany do chmury.

Wnioski: Kopie zapasowe w chmurze zapewniają dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla odzyskiwania plików, jeśli lokalne metody zawiodą lub gdy plik zostanie utracony podczas awarii systemu.

3

Film na YouTube do obejrzenia

4

Środki ostrożności i porady:

Zabezpiecz swoje dane 🛡

 • Zawsze regularnie wykonuj kopie zapasowe swoich plików Excel na zewnętrzny dysk lub do usługi chmurowej.
 • Włącz funkcję AutoOdzyskiwanie w Excelu, aby automatycznie zapisywać wersje pliku w trakcie pracy.
 • Regularnie aktualizuj oprogramowanie i system operacyjny, aby zapobiec problemom, które mogą prowadzić do utraty plików.
 • Zainstaluj i utrzymuj sprawdzony antywirus i programy antymalware, aby zapobiec zagrożeniom, które mogą uszkodzić lub usunąć Twoje pliki.
 • Użyj dedykowanego folderu na ważne dokumenty i oznacz go jako ’Chronione’ w ustawieniach Historii Plików lub Ochrony Systemu w systemie Windows.

5

Maksymalizacja zatrzymania danych

Żyjemy w epoce, w której dane to nowe złoto, a ich ochrona jest kluczowa. Chociaż powyższe metody są świetne do odzyskiwania, jeszcze ważniejsze jest podjęcie proaktywnych środków, aby zapobiec utracie plików. Regularnie sprawdzaj ustawienia zatrzymania Kosza, upewniając się, że nie jest on automatycznie opróżniany zbyt często, co daje ci możliwość odzyskania usuniętych plików zanim zostaną nieodwracalnie utracone. Programy takie jak Odzyskiwanie Plików Windows mogą być ostatnią deską ratunku w bardziej złożonych scenariuszach.

Sam Excel posiada zaawansowane funkcje zabezpieczające dane. Okno Odzyskiwanie Dokumentu pojawia się, gdy masz plik, który nie został zapisany przed awarią, i może być ratunkiem w nagłej potrzebie. Dla osób obawiających się utraty danych historycznych warto rozważyć ustawienie Excela tak, aby automatycznie zapisywał kopie zapasowe pracy.

Na koniec, korzystanie z usług chmurowych do przechowywania danych na platformach takich jak Dropbox czy iCloud jest nieocenione. Synchronizacja plików pomiędzy urządzeniami nie tylko zapewnia ich bezpieczeństwo, ale także ułatwia dostęp. Większość tych usług oferuje historię wersji, co oznacza, że można powrócić do starszych wersji plików, jeśli niedawne zmiany spowodowały utratę danych.

Podsumowanie:

Podsumowując, strach przed utratą ważnego pliku Excel nie powinien niepokoić Cię w nocy. Przestrzegając metod, które przedstawiłem, począwszy od sprawdzenia Kosza na śmieci, aż po wykorzystanie specjalistycznych narzędzi odzyskiwania i kopii zapasowych w chmurze, masz duże szanse na odzyskanie Twoich cennych plików. Zawsze pamiętaj, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć; zatem strategie tworzenia kopii zapasowych w połączeniu z ostrożnym zarządzaniem danymi znacznie zmniejszą ryzyko utraty danych. Zachowaj dobry nawyk częstego zapisywania i tworzenia kopii zapasowych, aby nawet w przypadku najgorszego scenariusza, byłeś dobrze przygotowany do radzenia sobie z sytuacją.

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli usunięcie nastąpiło niedawno, natychmiast sprawdź Kosz. Jeśli plik tam jest, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz Przywróć, aby odzyskać go do pierwotnej lokalizacji.

Użyj programu do odzyskiwania plików takiego jak Recuva, który może przeskanować twój dysk twardy w poszukiwaniu możliwych do odzyskania plików. Zainstaluj Recuva i postępuj zgodnie z wskazówkami, aby spróbować przywrócić swój plik. Odwiedź CCleaner.com/recuva.

Sprawdź w Excelu pod Plik > Otwórz > Ostatnie, i poszukaj 'Odzyskaj niezapisane skoroszyty'. Excel może mieć tymczasową kopię zapasową, która została automatycznie zapisana.

Odzyskiwanie z dysków SSD może być trudne z powodu technologii TRIM. Jednak możesz spróbować użyć narzędzia do odzyskiwania plików lub skontaktować się z profesjonalną usługą odzyskiwania danych w celu uzyskania pomocy.

Przywracanie systemu nie odzyska osobistych plików takich jak dokumenty Excela. Jest ono przede wszystkim używane do przywracania plików systemowych i ustawień do wcześniejszego punktu w czasie.

Tak, jeśli plik był przechowywany w OneDrive lub Google Drive, sprawdź folder 'Kosz' lub 'Śmietnik' w tych usługach dla usuniętych elementów.

Może być to możliwe, jeśli w Twojej sieci działają protokoły tworzenia kopii zapasowych. Skonsultuj się z działem IT lub administratorem sieci, aby sprawdzić, czy można przywrócić usunięte pliki z kopii zapasowych sieciowych.

Jeśli funkcja została włączona, można przywrócić usunięte pliki używając Historii plików Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym był przechowywany plik, wybierz 'Przywróć poprzednie wersje' i wybierz z dostępnych kopii.

Jeśli wszystko inne zawiedzie, rozważ skontaktowanie się z profesjonalnym serwisem odzyskiwania danych. Dysponują oni zaawansowanymi narzędziami i wiedzą specjalistyczną, która może umożliwić odzyskanie utraconych danych.

Zawsze zachowuj regularne kopie zapasowe i rozważ użycie rozwiązań takich jak Przechowywanie w chmurze lub oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych w czasie rzeczywistym, które może pomóc w szybkim odzyskiwaniu utraconych danych.