Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Napisane przez:

Ostatnia aktualizacja

Jak odzyskać usunięte pliki w systemie Windows 11

Jak odzyskać usunięte pliki w systemie Windows 11

Przypadkowe usunięcie ważnych plików to powszechny problem, z którym boryka się wielu użytkowników. Na szczęście, Windows 11 oferuje szereg funkcji i narzędzi, które pomagają odzyskać te kluczowe dane. Ten artykuł przeprowadzi cię przez niuanse odzyskiwania plików w Windows 11, opierając się zarówno na wbudowanych metodach, jak i zewnętrznych rozwiązaniach. Celem jest zapewnienie kompleksowego podejścia do przywracania plików, które osobiście wypraktykowałem, borykając się z podobnymi problemami.

1

Najczęstsze scenariusze:

Przypadkowe usunięcie 🗑

 • Opróżnienie Kosza nie zdając sobie sprawy, że znajdują się w nim kluczowe pliki.
 • Użycie komendy Shift + Delete, która omija Kosz.
 • Masowe usuwanie plików, po którym następuje natychmiastowe zorientowanie się na błąd.

Aktualizacje systemu lub awarie 💥

 • Aktualizacje Windows 11 prowadzące do niezamierzonych usunięć plików.
 • Niespodziewane zaburzenia zasilania lub awarie systemu powodujące stratę niezapisanych danych.
 • Błędy dysku twardego wynikające z awarii systemu.

Ataki wirusów lub malware 🦠

 • Usunięte automatycznie pliki zainfekowane przez oprogramowanie antywirusowe.
 • Złośliwe oprogramowanie powodujące uszkodzenie lub usunięcie plików.
 • Problemy z dostępem do plików po rozwiązaniu ataku malware.
2

Krok po kroku. Jak odzyskać usunięte pliki w systemie Windows 11:

Metoda 1: Użycie Kosza 🗑

 • Otwórz Kosz poprzez dwukrotne kliknięcie jego ikony na pulpicie.
 • Znajdź usunięte pliki, które chcesz odzyskać.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na plikach i wybierz Przywróć, aby przenieść je z powrotem do pierwotnej lokalizacji.

Uwaga: Pliki można odzyskać z Kosza tylko, jeżeli nie zostały trwale usunięte lub Kosz nie został opróżniony.

Wniosek: Kosz jest najprostszą i najszybszą metodą odzyskiwania niedawno usuniętych plików, które nie zostały bezpowrotnie utracone.

Metoda 2: Użycie historii plików 🕒

 • Otwórz Ustawienia i przejdź do ’Aktualizacje i zabezpieczenia’ > ’Kopia zapasowa’.
 • Upewnij się, że funkcja Historia plików została skonfigurowana i wybierz ’Więcej opcji’ w sekcji 'Wykonaj kopię zapasową przy użyciu historii plików’.
 • Kliknij na ’Przywróć pliki z bieżącej kopii zapasowej’ i przeglądaj pliki, aby zlokalizować te potrzebne.
 • Wybierz pliki i kliknij zielony przycisk Przywróć, aby je odzyskać.

Uwaga: Ta metoda wymaga, aby wcześniej aktywować Historię plików na zewnętrznym dysku lub lokalizacji sieciowej.

Wniosek: Historia plików jest cennym narzędziem do ciągłego tworzenia kopii zapasowych, umożliwiającym łatwe odzyskanie, jeśli została skonfigurowana przed usunięciem plików.

Metoda 3: Użycie narzędzia Windows File Recovery 🧰

 • Pobierz i zainstaluj narzędzie Windows File Recovery ze Sklepu Microsoft.
 • Uruchom narzędzie za pomocą Wiersza poleceń jako administrator.
 • Wprowadź odpowiednią składnię komendy dla typu wykonywanego odzyskiwania (tryb Regularny lub Rozszerzony).
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces odzyskiwania plików.

Uwaga: Windows File Recovery działa przez wiersz poleceń i może być bardziej odpowiedni dla zaawansowanych użytkowników.

Wniosek: Windows File Recovery może być potężnym narzędziem do odzyskiwania plików, szczególnie z sformatowanych lub uszkodzonych nośników danych.

Metoda 4: Użycie oprogramowania do odzyskiwania plików firm trzecich 💽

 • Wybierz renomowane oprogramowanie firm trzecich do odzyskiwania plików takie jak Recuva.
 • Pobierz i zainstaluj oprogramowanie zgodnie z instrukcjami dostawcy.
 • Uruchom program i wybierz dysk, na którym znajdowały się usunięte pliki.
 • Postępuj zgodnie z krokami na ekranie, aby przeskanować możliwe do odzyskania pliki i wybierz te, które chcesz przywrócić.
 • Wybierz lokalizację do odzyskiwania, która jest inna niż oryginalna ścieżka, aby uniknąć potencjalnego nadpisania danych.

Uwaga: Upewnij się, że wybierasz oprogramowanie z udowodnioną historią i czytasz recenzje dotyczące niezawodności.

Wniosek: Oprogramowanie firm trzecich może oferować bardziej przyjazny interfejs i dodatkowe funkcje w porównaniu do natywnych narzędzi Windows.

Metoda 5: Użycie punktu przywracania systemu 🔄

 • Wyszukaj 'Utwórz punkt przywracania’ w pasku wyszukiwania Windows i naciśnij Enter.
 • Przejdź do zakładki Ochrona systemu i wybierz Przywracanie systemu…
 • Postępuj zgodnie z kreatorem, aby wybrać punkt przywracania utworzony przed usunięciem plików.
 • Zakończ proces przywracania, aby cofnąć system do wcześniejszego stanu.

Uwaga: Użycie Przywracania systemu może zmienić pliki systemowe, ustawienia i zainstalowane programy, ale zazwyczaj nie wpływa na osobiste pliki.

Wniosek: Ta metoda może nie służyć bezpośrednio do odzyskiwania osobistych plików, ale może być użyta, jeśli usunięcie pliku było wynikiem zmiany systemu lub aktualizacji.

3

Środki ostrożności i wskazówki:

Ochrona Twoich Danych 🛡

 • Regularnie wykonuj kopię zapasową ważnych plików na zewnętrzny dysk lub do usługi w chmurze takiej jak OneDrive lub Google Drive.
 • Włącz Historię plików w systemie Windows 11, aby zachować ciągłe kopie zapasowe plików.
 • Przed usunięciem, dokładnie sprawdź i potwierdź wybrane pliki, aby uniknąć przypadkowego usunięcia.

Zachowanie integralności systemu ✨

 • Regularnie przeprowadzaj skany antywirusowe, aby zapobiec usuwaniu plików związanych z malware.
 • Zaktualizuj Windows 11 oraz wszystkie oprogramowania do najnowszych łatek bezpieczeństwa.
 • Użyj Ochrony przed Przepięciami, aby zabezpieczyć dane przed utratą spowodowaną nagłym zanikiem zasilania.

4

Poza Odzyskiwaniem: Ochrona Twoich Danych

Zajmowanie się usuniętymi plikami w systemie Windows 11 może być stresującym doświadczeniem; jednak jest to również okazja do przemyślenia sposobu zarządzania i ochrony naszych danych. Poza metodami dyskutowanymi dla odzyskania plików, istnieje kilka praktyk, które mogą zwiększyć ochronę danych i zmniejszyć szansę na utratę danych.

Jednym z podejść jest wykorzystanie usług przechowywania w chmurze, takich jak Microsoft OneDrive lub Dropbox, które nie tylko bezpiecznie archiwizują Twoje dane, ale również oferują funkcje takie jak wersjonowanie, które pozwala na odzyskanie poprzednich wersji edytowanych plików. Ponadto, utrzymanie rygorystycznych rutyn tworzenia kopii zapasowych może być usprawnione za pomocą oprogramowania do automatyzacji takiego jak Acronis True Image czy Macrium Reflect.

Ważne jest też zauważenie, że Dyski Stanu Stałego (SSD) radzą sobie z usuwaniem i nadpisywaniem danych inaczej niż tradycyjne Dyski Twarde (HDD). Po usunięciu lub nadpisaniu danych na SSD, odzyskanie ich może być znacznie trudniejsze z powodu sposobu, w jaki SSD zarządza usuwaniem danych przy użyciu polecenia TRIM. Dlatego kluczowe jest używanie szyfrowania plików i bezpieczne kasowanie wrażliwych danych, gdy jest to konieczne.

Na koniec, praktykuj dobrą cyber higienę. Bądź ostrożny, otwierając załączniki e-mailowe, klikając w nieznane linki oraz pobierając oprogramowanie ze źródeł niewiarygodnych. Regularnie aktualizuj swój system operacyjny i aplikacje, aby złagodzić podatności, które mogłyby prowadzić do utraty danych lub wycieków danych.

Podsumowanie:

Podsumowując, odzyskiwanie usuniętych plików w systemie Windows 11 wymaga wieloaspektowego podejścia, które obejmuje korzystanie z wbudowanych funkcji, takich jak Kosz i Historia plików, narzędzia takie jak Windows File Recovery, lub oprogramowanie firm trzecich do odzysku danych. Każda metoda posiada swój unikalny zestaw kroków, i należy wybrać tę, która najlepiej pasuje do sytuacji utraty danych.

Pamiętaj, że zapobieganie jest najlepszą strategią. Regularne kopie zapasowe i dbanie o stan twojego systemu mogą ochronić cię przed kłopotami związanymi z odzyskiem danych. Dodatkowo, upewnij się, że twoje strategie ochrony danych są na bieżąco, aby zapewnić bezpieczne środowisko dla twoich cyfrowych zasobów.

To properly assist you, I would need the specific string text that you want to have translated into Polish. Please provide the string, and I’ll gladly translate it.

FAQ

Aby odzyskać usunięte pliki w Windows 11, najpierw sprawdź Kosz, gdyż usunięte pliki są tam tymczasowo przechowywane. Jeśli znajdziesz plik, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Przywróć.

Jeśli plików nie ma w Koszu, możesz spróbować je przywrócić, używając funkcji Historia plików, jeśli została wcześniej ustawiona. Sprawdź dostępność kopii zapasowych, wyszukując 'Przywróć pliki za pomocą historii plików' w menu startowym.

Odzyskiwanie usuniętych plików za pomocą Wiersza polecenia nie jest zazwyczaj możliwe, jednak możesz naprawić pliki systemowe i potencjalnie pośrednio je odzyskać używając Narzędzia do sprawdzania plików systemowych, wpisując 'sfc /scannow'.

Windows 11 zawiera narzędzie Odzyskiwanie plików Windows, które można zainstalować ze Sklepu Microsoft w celu odzyskania plików z dysków wewnętrznych, zewnętrznych i urządzeń USB.

Bez oprogramowania firm trzecich opcje odzyskiwania są ograniczone do tego, co oferuje Windows, jak Kosz, Historia plików i Odzyskiwanie plików Windows, o ile pliki nie zostały nadpisane.

Rzetelne oprogramowanie firm trzecich do odzyskiwania danych, takie jak Recuva, może być wykorzystane do odzyskiwania usuniętych plików w Windows 11.

Regularne wykonywanie kopii zapasowych plików za pomocą funkcji Historia plików w Windows 11 lub tworzenie obrazu systemu do backupu zapewnia ochronę przed przypadkowym usunięciem lub awarią systemu.

To możliwe, jeśli pliki były wcześniej zbackupowane lub nie zostały nadpisane. Użyj punktów przywracania systemu lub oprogramowania do odzyskiwania, aby spróbować odzyskać pliki po aktualizacji.

Unikaj korzystania z urządzenia, aby nie nadpisać usuniętego pliku. Sprawdź Kosz, użyj Historii plików lub jak najszybciej uruchom narzędzie do odzyskiwania danych.

Nie, ale należy zminimalizować użycie komputera, aby zapobiec nadpisywaniu danych. Jeśli to konieczne, użyj innego komputera do pobrania oprogramowania do odzyskiwania danych i uruchom je na dotkniętym PC.