Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Napisane przez:

Ostatnia aktualizacja

Jak odzyskać usunięte światy w Minecraft

Jak odzyskać usunięte światy w Minecraft

Minecraft, niezwykle popularna gra typu sandbox, podbija serca graczy dzięki nieskończonym możliwościom eksploracji, budowania i przygody. Jednym z najbardziej przygnębiających doświadczeń może być przypadkowe usunięcie starannie wykonanego świata w Minecraft. Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane awarią gry, niezamierzonym kliknięciem lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami, utrata twojego cyfrowego dzieła może być druzgocąca. Nie lękaj się, współtwórco! W tym artykule przeprowadzę cię przez proces odzyskiwania usuniętych światów Minecraft zarówno na komputerach PC, jak i urządzeniach mobilnych. Podzielę się również moim osobistym doświadczeniem z użyciem Disk Drill, wśród innych metod, aby odzyskać te cenne klocki z otchłani cyfrowej zapomnienia.

1

Częste scenariusze:

Przypadkowe usunięcie świata 🗑

 • Przypadkowe naciśnięcie 'Usuń’ przy próbie wczytania świata.
 • Oczyszczanie niepotrzebnych plików i przez pomyłkę dołączanie zapisów Minecraft.
 • Awaria gry, która skutkuje uszkodzeniem lub brakiem plików świata.

Nieudane aktualizacje i mody 🛠

 • Instalacja nowego moda lub aktualizacji gry, która uszkadza istniejące zapisy świata.
 • Aktualizacja się nie powiodła, powodując utratę dostępu do twoich światów w Minecraft.
 • Konflikty modów prowadzące do usunięcia lub uszkodzenia plików gry.

Techniczne usterki i błędy 💻

 • Awarie systemu skutkujące utratą lub brakiem dostępu do plików.
 • Błędy programu Minecraft powodujące zniknięcie światów.
 • Niespodziewane przerwy w dostawie prądu lub restarty systemu podczas grania.
2

Przewodnik krok po kroku. Odzyskaj usunięte światy Minecraft:

Metoda 1: Sprawdź Kosz 🗑

 • Otwórz swój Kosz klikając dwukrotnie jego ikonę na pulpicie.
 • Szukaj usuniętego folderu świata Minecraft lub plików, które zostały przypadkowo usunięte. Ich nazwy zwykle odpowiadają nazwie twojego usuniętego świata.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na folderze/plikach i wybierz ’Przywróć’, aby odzyskać je z powrotem w oryginalnej lokalizacji.

Uwaga: Ta metoda działa tylko w przypadku, gdy usunięte pliki nie zostały trwale usunięte z Kosza.

Wniosek: Odzyskiwanie plików z Kosza jest prostym i skutecznym sposobem, jeśli usunięcie było niedawne i pliki nie zostały trwale usunięte.

Metoda 2: Używanie przywracania systemu na PC 🕒

 • Wejdź do Przywracania systemu wpisując 'Utwórz punkt przywracania’ w pasku wyszukiwania Windows i otwierając okno dialogowe Właściwości systemu.
 • Kliknij na ’Przywracanie systemu…’ i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać punkt przywracania sprzed usunięcia.
 • Przeprowadź proces przywracania, pamiętając, że może to wpłynąć na niedawno zainstalowane oprogramowanie i aktualizacje.

Uwaga: Ta metoda zadziała tylko jeśli ochrona systemu jest włączona i masz dostępny odpowiedni punkt przywracania.

Wniosek: Przywracanie systemu to potężne narzędzie do cofania systemu do wcześniejszego stanu, które może odzyskać usunięte światy Minecraft, jeśli niedawne zmiany w systemie są przyczyną problemu.

Metoda 3: Odzyskaj z folderu 'saves’ Minecraft na PC 💾

 • Nawiguj do folderu 'saves’ Minecraft na swoim PC. Domyślna ścieżka to zwykle ’C:Users[Twój Użytkownik]AppDataRoaming.minecraftsaves’.
 • Sprawdź, czy folder usuniętego świata nadal tam jest. Czasami gra może nie usunąć poprawnie plików, pozostawiając je w folderze saves.
 • Jeśli znajdziesz, skopiuj folder w inne miejsce i spróbuj wczytać go w grze, aby upewnić się, że to odpowiedni świat i działa.

Uwaga: Ta metoda opiera się na możliwości, że pliki mogły nie zostać trwale usunięte przez grę.

Wniosek: Bezpośrednie sprawdzenie folderu saves jest szybkim sprawdzeniem, które może potencjalnie uratować twój świat bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi do odzyskiwania.

Metoda 4: Użycie Disk Drill do odzyskiwania danych ⚙

 • Pobierz i zainstaluj Disk Drill ze strony oficjalnej.
 • Uruchom Disk Drill i wybierz dysk, na którym są (lub były) przechowywane twoje światy Minecraft.
 • Kliknij ’Odzyskaj’ i pozwól Disk Drill przeskanować dysk w poszukiwaniu usuniętych plików. Bądź cierpliwy, gdyż proces może potrwać chwilę.
 • Po zakończeniu skanowania szukaj folderów nazwanych po twoich światach Minecraft, wybierz je i kliknij ponownie ’Odzyskaj’.

Uwaga: Szanse na sukces mogą się różnić, a odzyskanie danych jest zwykle bardziej efektywne, gdy podejmowane jest jak najszybciej po usunięciu.

Wniosek: Disk Drill to potężne narzędzie do odzyskiwania danych, które może potencjalnie przywrócić twoje światy Minecraft nawet po ich usunięciu.

Metoda 5: Przywróć kopie zapasowe światów na PC 🔙

 • Sprawdź, czy ty lub gra Minecraft utworzyliście kopie zapasowe twoich światów, odwiedzając folder ’backups’, który znajduje się zazwyczaj w katalogu Minecraft.
 • Jeśli znajdziesz niedawną kopię zapasową, wypakuj pliki przy użyciu narzędzia takiego jak WinRAR lub 7-Zip.
 • Przenieś wypakowane dane świata do folderu ’saves’ i uruchom ponownie Minecraft, aby sprawdzić, czy świat się pojawi.

Uwaga: Ta metoda opiera się na istnieniu kopii zapasowych wykonanych przed usunięciem świata.

Wniosek: Przywracanie ze kopii zapasowych to skuteczny sposób na odzyskanie światów, co podkreśla znaczenie regularnego wykonywania kopii zapasowych zapisów Minecraft.

Metoda 6: Aplikacje do odzyskiwania plików na urządzenia mobilne 📱

 • Pobierz na swoje urządzenie aplikację do odzyskiwania plików, taką jak Dr.Fone lub EaseUS MobiSaver, lub podłącz swoje urządzenie do komputera PC i użyj narzędzia do odzyskiwania danych na PC.
 • Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pozwolić jej na skanowanie usuniętych plików na twoim urządzeniu mobilnym.
 • Szukaj plików z rozszerzeniem ’.minecraftworld’ lub folderów odpowiadających twoim usuniętym światom.
 • Przywróć wybrane pliki do pamięci twojego urządzenia.

Uwaga: Szanse na odzyskanie danych będą wyższe, jeśli od usunięcia nie zostały zapisane nowe dane na urządzeniu.

Wniosek: Chociaż odzyskiwanie danych na urządzeniach mobilnych może być bardziej skomplikowane, używanie niezawodnej aplikacji daje dobre szanse na odzyskanie utraconych światów Minecraft na urządzeniach mobilnych.

3

Środki ostrożności i wskazówki:

Regularne kopie zapasowe danych 🛡

 • Regularnie wykonuj kopie zapasowe swoich światów Minecraft, ręcznie poprzez kopiowanie folderu saves lub korzystając z opcji gry do automatycznych kopii zapasowych.
 • Użyj rozwiązań przechowywania w chmurze, takich jak Google Drive, Dropbox czy OneDrive, aby przechowywać zdalne kopie danych z gry.
 • Zaplanuj automatyczne kopie zapasowe przy użyciu narzędzi systemowych lub oprogramowania firm trzecich, aby zapewnić spójne zapisy Twoich światów.

Bezpieczne praktyki podczas gry 🔒

 • Unikaj uruchamiania swojego PC lub urządzenia mobilnego z podwyższonymi uprawnieniami (admin lub root) podczas grania w Minecraft, aby zmniejszyć ryzyko niezamierzonych modyfikacji danych gry.
 • Instalując mody lub aktualizacje, upewnij się, że są one kompatybilne z Twoją wersją Minecraft, aby zapobiec uszkodzeniom.
 • Regularnie aktualizuj swoją grę i urządzenie, aby chronić przed błędami, które mogą prowadzić do utraty danych.
4

Zrozumienie zarządzania światami w Minecraft

Zrozumienie sposobu, w jaki Minecraft zarządza danymi światów, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu i odzyskiwaniu straconych danych. W Minecraft wszystkie dane świata są przechowywane w folderze saves w katalogu instalacyjnym gry. Każdy świat jest przechowywany w swoim własnym folderze, nazwanym po świecie. Obejmuje to wszystko od zbudowanych struktur, przez inwentarze graczy, po teren.

Warto również zaznaczyć, że Minecraft ma wbudowane systemy kopii zapasowych, zwłaszcza z Realms, gdzie gra okresowo tworzy kopie zapasowe twoich światów. Kopie zapasowe z Realms można uzyskać i pobrać, co jest zabezpieczeniem przed utratą danych.

Mody i narzędzia stron trzecich mogą zarówno ulepszać grę, jak i stanowić zagrożenie dla twoich zapisów. Zawsze pobieraj mody z zaufanych źródeł, i rozważ użycie menedżera modów do śledzenia zainstalowanych treści.

Podsumowanie:

Podsumowując, utrata świata w Minecraft może wahać się od drobnej niedogodności do poważnego problemu, szczególnie jeśli zainwestowało się znaczącą ilość czasu. Stosując metody omówione w tym artykule, wyposażysz się w wiedzę i narzędzia niezbędne do próby odzyskania utraconych światów zarówno na platformach PC, jak i mobilnych. Pamiętaj, że zapobieganie jest lepsze niż leczenie; więc regularne kopie zapasowe są najlepszą ochroną przed utratą danych. Niezależnie od tego, czy użyjesz Disk Drill, sprawdzisz folder saves, czy poszukasz wbudowanych kopii zapasowych w grze, pozostaje promyk nadziei dla graczy, którzy przypadkowo usunęli swoje wirtualne królestwa. Wesołego craftingu i niech odzyskane światy rozkwitają na nowo!

FAQ

Tak, możesz przywrócić usunięty świat Minecraft na PC używając programu do odzyskiwania plików lub sprawdzając folder 'saves' pod kątem kopii zapasowych.

Odzyskanie jest możliwe nawet po opróżnieniu Kosza, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania do odzyskiwania danych, które może skanować w poszukiwaniu utraconych plików.

Nie, Minecraft nie ma wbudowanej funkcji pozwalającej na odzyskanie usuniętych światów wymagane są zewnętrzne metody, aby próbować odzyskania danych.

Zatrzymaj używanie dysku w celu uniknięcia nadpisania danych i użyj narzędzia do odzyskiwania plików jak najszybciej, aby zwiększyć szanse na pomyślne odzyskanie danych.

Tak, Recuva i easeUS Data Recovery Wizard to często rekomendowane opcje. Odwiedź easeUS tutaj po więcej szczegółów.

Aby zapobiec przyszłej utracie, regularnie twórz kopie zapasowe swoich światów, kopiując folder 'saves' do innego miejsca lub używając usług przechowywania w chmurze.

Tak, jeśli zapisałeś swoje światy w usługach chmurowych takich jak OneDrive czy Dropbox, możesz je stamtąd przywrócić.

Im szybciej podejmiesz próbę odzyskania, tym większe masz szanse, ponieważ kontynuowanie używania dysku może skutkować nadpisaniem usuniętych plików.

Szanse zależą od wielu czynników, w tym czasu, który upłynął od usunięcia oraz czy miejsce na dysku zostało nadpisane.

Nie, przywracanie systemu zazwyczaj nie odzyskuje osobistych danych, takich jak światy Minecraft dotyczy to głównie plików systemowych i ustawień.