Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Napisane przez:

Ostatnia aktualizacja

Jak odzyskać usuniętą lub utraconą partycję w systemie Windows

Jak odzyskać usuniętą lub utraconą partycję w systemie Windows

Utrata partycji w systemie Windows może wydawać się koszmarem dla każdego użytkownika. Czy to przez nieprawidłową operację, złośliwe oprogramowanie, czy zwykły ludzki błąd, utracona partycja często zawiera ważne dane, które wydają się nie do odzyskania. Jednak istnieje kilka metod na odzyskanie usuniętej partycji w systemie Windows. W moim osobistym doświadczeniu cierpliwość oraz odpowiednie narzędzia mogą przekształcić to, co wygląda na katastrofę, w sytuację możliwą do odzyskania. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez różne metody, których użyłem do skutecznego przywrócenia usuniętych partycji i zabezpieczenia kluczowych danych.

1

Typowe Scenariusze:

Przypadkowe Usunięcie 🗑

 • Błąd Ludzki: Prawdopodobnie najczęstsza przyczyna; przypadkowe sformatowanie lub usunięcie partycji podczas zabawy z zarządzaniem dyskami.
 • Konflikt Oprogramowania: Czasami instalacja lub odinstalowanie oprogramowania może nieumyślnie wpłynąć na tabelę partycji.

Uszkodzenie Tabeli Partycji 💥

 • Złośliwe Oprogramowanie lub Wirus: Zainfekowanie systemu przez szkodliwe oprogramowanie może prowadzić do uszkodzenia tabeli partycji.
 • Awaria Zasilania: Nagła utrata zasilania podczas operacji dyskowych może uszkodzić informacje o partycjach.

Błędy Zarządzania Dyskami 🛠

 • Błędy Zarządzania Dyskami: Nieprawidłowe użycie wbudowanego narzędzia Zarządzanie Dyskami w systemie Windows może skutkować utratą partycji.
 • Narzędzia Stron Trzecich: Niewłaściwe użycie oprogramowania do zarządzania partycjami stron trzecich czasem może doprowadzić do usunięcia partycji.
2

Krok po kroku. Odzyskiwanie Usuniętej Partycji:

Metoda 1: Użyj Zarządzania Dyskami Windows 🧰

 • Otwórz Zarządzanie Dyskami naciskając Win + R, wpisując diskmgmt.msc i naciskając Enter.
 • Poszukaj nieprzydzielonego obszaru tam, gdzie kiedyś była twoja partycja.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na nieprzydzielonym obszarze i wybierz Nowy prosty wolumin…
 • Przejdź przez kreatora, aby odtworzyć partycję. Upewnij się, że jej nie formatujesz, jeśli masz nadzieję na późniejsze odzyskanie danych.

Uwaga: Ta metoda nie odzyska danych, ale może przygotować dysk do pracy oprogramowania do odzyskiwania danych.

Podsumowanie: Choć prosta, ta metoda jest przydatna w przypadku niesformatowanych usuniętych partycji.

Metoda 2: Uruchom Narzędzie CHKDSK 🛠

 • Otwórz Wiersz Poleceń jako administrator.
 • Wpisz chkdsk /f X:, gdzie X to litera utraconej partycji i naciśnij Enter.
 • Zaczekaj, aż proces się zakończy. To może zająć trochę czasu w zależności od wielkości dysku.

Uwaga: Ta metoda próbuje naprawić błędy systemu plików, które mogą sprawić, że partycja będzie ponownie widoczna.

Podsumowanie: Narzędzie CHKDSK to potężne narzędzie do naprawy błędów systemu plików, które mogą uniemożliwiać dostęp do partycji.

Metoda 3: Przywróć z punktu przywracania systemu 🔄

 • Przejdz do Panel Sterowania > System > Ochrona Systemu.
 • Kliknij na Przywracanie Systemu… i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać punkt przywracania przed utratą partycji.
 • Zakończ proces przywracania systemu.

Uwaga: Upewnij się, że ochrona systemu jest włączona i masz utworzone punkty przywracania.

Podsumowanie: Ta metoda może potencjalnie przywrócić konfigurację partycji do wcześniejszego stanu.

Metoda 4: Użyj narzędzia do odzyskiwania partycji 🧲

 • Pobierz i zainstaluj wiarygodne narzędzie do odzyskiwania partycji.
 • Otwórz narzędzie i wybierz dysk, na którym partycja została usunięta.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami oprogramowania, aby przeskanować i przywrócić usuniętą partycję.

Uwaga: Takie oprogramowanie często może odzyskać partycje wraz z danymi.

Podsumowanie: Użycie narzędzia do odzyskiwania partycji jest jedną z najbardziej skutecznych metod na odzyskanie utraconej partycji oraz jej danych.

Metoda 5: Odbuduj Record Rozruchowy Główny (MBR) ⚙

 • Uruchom system z nośnika instalacyjnego systemu Windows.
 • Na ekranie instalacji kliknij ’Napraw komputer’.
 • Wybierz Rozwiązywanie problemów > Zaawansowane opcje > Wiersz Poleceń.
 • W wierszu poleceń wpisz bootrec /fixmbr a następnie bootrec /fixboot.
 • Uruchom ponownie system, aby sprawdzić, czy partycja się pojawiła.

Uwaga: Ta metoda jest przydatna, gdy przyczyną braku partycji jest uszkodzony MBR.

Podsumowanie: Odbudowanie MBR może przywrócić dostęp do partycji, jeśli problem leży w procesie rozruchu.

3

Film na YouTube do obejrzenia

4

Środki ostrożności i porady:

Chroń swoje dane 🛡

 • Regularne tworzenie kopii zapasowych danych jest kluczowe, aby uniknąć utraty ważnych plików.
 • Włącz Przywracanie systemu w Windows, aby tworzyć punkty przywracania przed dokonaniem znaczących zmian w systemie.
 • Zawsze dwukrotnie sprawdzaj przed wykonaniem operacji na partycjach dysku.

Przygotowanie to klucz 🔑

 • Utwórz dysk ratunkowy Windows na wypadek awarii.
 • Zainstaluj na swoim systemie niezawodne narzędzie do odzyskiwania partycji innych firm.
 • Bądź ostrożny przy instalowaniu nowego oprogramowania, które może wpływać na partycje dysku.

5

Dalsze spostrzeżenia

Jeśli chodzi o odzyskiwanie danych, czas ma zasadnicze znaczenie. Im dłużej czekasz po usunięciu partycji, tym większa szansa, że nowe dane nadpiszą utracone dane, co znacznie utrudnia odzyskanie. Jeśli zauważysz, że brakuje partycji, natychmiast przestań używać dysku, aby uniknąć nadpisania usuniętych danych.

Usługi odzyskiwania danych są również opcją, jeśli nie czujesz się komfortowo wykonując te kroki samodzielnie, lub jeśli dane są szczególnie cenne. Profesjonalne usługi takie jak DriveSavers często mogą odzyskać partycje i dane, których nie może odzyskać oprogramowanie.

Rozważ również narzędzie Windows File Recovery, które jest narzędziem wiersza poleceń od Microsoftu, mogącym pomóc w odzyskiwaniu plików. Chociaż nie służy specyficznie do odzyskiwania partycji, może być przydatne do odzyskiwania plików po ponownym ustanowieniu partycji.

Pamiętaj, że podczas gdy rozwiązania DIY działają w wielu scenariuszach, nie są niezawodne. Cenne lub wrażliwe dane mogą być najlepiej powierzone profesjonalistom.

Wniosek:

Podsumowując, odzyskanie usuniętej partycji w systemie Windows jest zdecydowanie możliwe i coś, co udało mi się osiągnąć przy wielu okazjach. Wymaga to pewnego poziomu wiedzy technicznej, a czasem odrobiny szczęścia, ale z odpowiednimi narzędziami i technikami, takimi jak Zarządzanie dyskami, CHKDSK, przywracanie systemu, oprogramowanie do odzyskiwania partycji oraz odbudowy MBR, szanse są po twojej stronie. Tylko pamiętaj, aby podjąć środki ostrożności, takie jak regularne kopie zapasowe i tworzenie dysku odzyskiwania, aby chronić się przed utratą danych w przyszłości. Przede wszystkim, nie panikuj – pomoc jest zazwyczaj tylko kilka kliknięć stąd.

FAQ

Tak, często można odzyskać usuniętą partycję za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które skanuje dysk w poszukiwaniu sygnatur utraconych danych.

Przed próbą odzyskania, należy zaprzestać korzystania z dotkniętego dysku, aby uniknąć nadpisania danych, oraz jeśli to możliwe, zarchiwizować istniejące partycje.

Tak, wiele narzędzi do odzysku jest zdolnych do przywrócenia oryginalnej struktury plików, ale sukces może zależeć od stopnia uszkodzenia danych.

Istnieją darmowe narzędzia takie jak TestDisk, które można wykorzystać do odzyskiwania partycji bez żadnych kosztów.

Większość oprogramowań do odzysku wspiera powszechnie używane systemy plików takie jak NTFS, FAT32, exFAT, HFS+ oraz EXT3/4.

Partycje na dysku SSD mogą być odzyskane, ale jest to bardziej skomplikowane z powodu sposobu, w jaki dyski SSD zarządzają usuwaniem danych z wykorzystaniem technologii TRIM.

Profesjonalna pomoc nie jest zawsze konieczna, ale może być korzystna w skomplikowanych lub poważnych przypadkach utraty danych.

Czas odzyskiwania może się wahać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od wielkości partycji oraz szybkości narzędzia do odzyskiwania.

Odzyskiwanie może być trudniejsze po ponownym sformatowaniu, ale jest nadal możliwe, jeśli nowe dane nie nadpisały starych.

Jedną z niezawodnych opcji jest Disk Drill, znany ze swojego przyjaznego interfejsu użytkownika i skuteczności.