Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Napisane przez:

Ostatnia aktualizacja

Co to jest nieprzydzielony dysk twardy i jak to naprawić

Co to jest nieprzydzielony dysk twardy i jak to naprawić

Poruszanie się po świecie zarządzania dyskiem twardym może być jak płynięcie przez mętne wody dla osób nieobeznanych. Ostatnio napotkałem sytuację, w której część mojego dysku twardego pojawiła się jako nieprzydzielona w Zarządzaniu Dyskami. Wszystko to zgubiło w przestrzeni było zagadkowe, delikatnie mówiąc. To skłoniło mnie do zbadania różnych taktyk w celu rozwiązania problemu. Gdy urządzenie pamięci masowej pokazuje nieprzydzielone miejsce, zazwyczaj oznacza to, że miejsce nie zostało sformatowane ani nie zostało podzielone na partycje i w związku z tym nie jest gotowe na przechowywanie danych. Tutaj pokieruję Cię, jak odzyskać lub naprawić nieprzydzielony dysk twardy na Windows i wykorzystać w pełni swój HDD lub SSD.

1

Typowe scenariusze:

Przypadkowe usunięcie partycji 🗑

 • Podczas próby zmiany rozmiaru lub repartycjonowania dysku, czasami możesz przypadkowo usunąć istniejące partycje.
 • Błędy oprogramowania lub przerwy w działaniu podczas operacji z partycjami mogą spowodować utratę informacji o partycji.
 • Korzystanie z narzędzi do zarządzania partycjami innych firm, które wykonują niewłaściwe operacje, może prowadzić do nieprzydzielonej przestrzeni na dysku twardym.

Pomyłki podczas aktualizacji i klonowania dysku ⚕

 • Jeśli aktualizujesz dysk na większy i używasz oprogramowania do klonowania niepoprawnie, możesz skończyć z nieprzydzieloną przestrzenią.
 • Wybranie nieprawidłowych opcji podczas procesu klonowania może skutkować tym, że nowy dysk nie wykorzysta całej dostępnej przestrzeni, prowadząc do nieprzydzielonych sektorów.

Zamieszanie przy początkowym ustawianiu dysku twardego 🤔

 • Początkowe inicjowanie nowego dysku twardego może prowadzić do nieprzydzielonej przestrzeni, jeśli partycjonowanie nie jest wykonane poprawnie.
 • Opuszczenie ważnych kroków podczas procesu konfiguracji może sprawić, że dysk nie będzie wyświetlany ani działał zgodnie z oczekiwaniami.
2

Przewodnik krok po kroku. Nieprzydzielony dysk twardy:

Metoda 1: Korzystanie z narzędzia Zarządzanie Dyskami ⚙

 • Naciśnij Windows + X i wybierz Zarządzanie Dyskami z menu szybkiego dostępu.
 • Znajdź nieprzydzieloną przestrzeń, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz 'Nowy prosty tom’. Postępuj zgodnie z kreatorem Prostego Tomu, aby utworzyć i sformatować nową partycję.
 • Przypisz literę dysku, wybierz system plików i rozmiar jednostki alokacji, a następnie przystąp do formatowania woluminu.

Notatka: Upewnij się, że w nieprzydzielonej przestrzeni nie ma ważnych danych przed utworzeniem nowego woluminu, ponieważ ten proces usunie jakiekolwiek dane możliwe do odzyskania.

Wniosek: Jest to najprostsza metoda wykorzystania nieprzydzielonej przestrzeni dla początkujących.

Metoda 2: Korzystanie z wiersza poleceń 🖥

 • Otwórz wiersz poleceń jako administrator.
 • Wpisz 'diskpart’, aby uruchomić narzędzie do partycjonowania dysków.
 • Wpisz 'list disk’ i zidentyfikuj dysk z nieprzydzieloną przestrzenią.
 • Po wybraniu dysku, utwórz nowy tom używając komendy 'create partition primary’.
 • Użyj 'format fs=ntfs’ (lub wybranego systemu plików) po czym 'assign letter=E’ (lub wybranej litery).

Notatka: Ta metoda jest bardziej zaawansowana i daje większą kontrolę, ale niesie za sobą wyższe ryzyko. Znajomość wiersza poleceń jest rekomendowana, aby uniknąć błędów.

Wniosek: Najlepsza dla osób, które są komfortowe z interfejsem wiersza poleceń.

Metoda 3: Oprogramowanie do odzyskiwania partycji 🛠

 • Pobierz i zainstaluj renomowane oprogramowanie do odzyskiwania partycji.
 • Uruchom oprogramowanie i wybierz opcję do odzyskiwania partycji.
 • Wybierz docelowy dysk i pozwól oprogramowaniu przeskanować struktury utraconych partycji.
 • Podgląd i przywróć znalezione partycje, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Notatka: Ta metoda może pomóc przywrócić partycje z nienaruszonymi danymi, ale sukces nie jest gwarantowany; w dużej mierze zależy od tego, czy dane partycji zostały nadpisane.

Wniosek: Szczególnie pomocne, jeśli dane w nieprzydzielonej przestrzeni są ważne i jeszcze nie zostały nadpisane.

Metoda 4: Oprogramowanie do klonowania dysków twardych 🔄

 • Użyj oprogramowania do klonowania, które jest zdolne do automatycznego dostosowywania rozmiarów partycji podczas procesu klonowania.
 • Uważnie wybierz dyski źródłowy i docelowy, upewniając się, że wszystkie żądane partycje są wybrane do klonowania.
 • Dostosuj rozmiary partycji ręcznie, jeśli oprogramowanie na to pozwala, aby wykorzystać pełną pojemność nowego dysku.
 • Kontynuuj klonowanie i sprawdź wyniki w Zarządzaniu Dyskami po zakończeniu.

Notatka: Upewnij się, że wybrane oprogramowanie wspiera zmianę rozmiaru partycji podczas klonowania. Niektóre nie, co skutkuje nieprzydzieloną przestrzenią.

Wniosek: To podejście jest najlepsze, gdy uaktualniasz dysk twardy do większego rozmiaru i chcesz uniknąć ręcznego partycjonowania.

Metoda 5: Narzędzia producenta ⚙

 • Odwiedź stronę internetową producenta dysku twardego, aby sprawdzić dostępne narzędzia specyficzne dla modelu twojego dysku.
 • Pobierz i zainstaluj te narzędzia, które często są zaprojektowane do skutecznego optymalizowania i zarządzania strukturą partycji.
 • Szukaj opcji w narzędziu do przejęcia, naprawy lub formatowania nieprzydzielonej przestrzeni.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez narzędzie, aby bezpiecznie przydzielić przestrzeń bez utraty danych.

Notatka: Narzędzia producenta mogą być bardzo potężne i zaprojektowane specjalnie dla ich sprzętu, ale niewłaściwe ich użycie może prowadzić do utraty danych.

Wniosek: Jeśli są używane poprawnie, te narzędzia mogą być prostym i solidnym rozwiązaniem do efektywnego zarządzania przestrzenią na dysku twardym.

3

Środki ostrożności i wskazówki:

Maksymalizuj efektywność przechowywania ⚡

 • Zawsze wykonuj kopię zapasową swoich danych przed dokonywaniem zmian w partycjach dysku.
 • Tworząc partycje, rozważ swoje potrzeby związane z przechowywaniem i organizuj pliki na podstawie częstotliwości dostępu.
 • Zachowaj zdefragmentowany dysk twardy w celu poprawy wydajności, szczególnie przy użyciu dysku HDD.
 • Używaj Oczyszczania dysku oraz innych wbudowanych narzędzi systemu Windows do utrzymania zdrowia twojego dysku.
4

Zoptymalizowane rozwiązania przechowywania

Eksploracja cyfrowych bezkresów morza może doprowadzić do napotkania różnych wyzwań związanych z przechowywaniem danych, takich jak efektywne wykorzystanie nieprzydzielonego miejsca na dysku twardym. Nieprzydzielone miejsce na dysku twardym jest jak pusty plac w zatłoczonym mieście – posiada potencjał, ale potrzebuje właściwych narzędzi i procesów, aby było użyteczne. Aby zwiększyć wydajność pracy dysku twardego, należy zrozumieć równowagę między wielkością przechowywania, szybkością a bezpieczeństwem danych.

Nowoczesny postęp w technologii przechowywania doprowadził do powstania dysków półprzewodnikowych (SSD), które są preferowane ze względu na swoją szybkość i niezawodność w porównaniu do tradycyjnych dysków twardych (HDD). Jednakże, kiedy chodzi o duże ilości danych za niższą cenę, HDD nadal mają swoje miejsce na rynku. Równie ważne jest zrozumienie, którego systemu plików należy użyć, np. NTFS, exFAT czy FAT32, w zależności od systemu operacyjnego i potrzeb związanych z przechowywaniem danych.

W środowiskach profesjonalnych, wdrożenie konfiguracji RAID może oferować zarówno optymalizację przechowywania, jak i redundancję. RAID, co oznacza Redundant Array of Independent Disks, może pomóc zminimalizować ryzyko utraty danych z powodu awarii dysku. Wybór poziomu RAID – od RAID 0 dla wydajności po RAID 6 dla tolerancji na błędy – zależeć będzie od indywidualnych lub biznesowych potrzeb.

Wdrożenie regularnej strategii tworzenia kopii zapasowych jest obowiązkowe dla osób ceniących swoje dane. Korzystanie z usług chmurowych, takich jak OneDrive czy Google Drive, lub wybór zewnętrznego dysku twardego do utrzymania lokalnej kopii zapasowej, gwarantuje bezpieczeństwo danych w przypadku awarii sprzętu lub przypadkowego usunięcia danych.

Na koniec, aktualizowanie oprogramowania, regularne sprawdzanie dysku oraz ostrożność wobec cyberzagrożeń utrzyma ogólną kondycję twojego dysku twardego. Zastosowanie oprogramowania antywirusowego i ostrożność przed próbami phishingu to niezbędne kroki w celu ochrony nie tylko danych, ale również integralności urządzenia przechowującego.

Podsumowanie:

Jako zwieńczenie naszej podróży, pamiętaj, że radzenie sobie z nieprzydzielonym miejscem na dysku twardym nie musi być pracą syzyfową. Jak przedstawiłem, istnieje wiele metod – od wbudowanych narzędzi zarządzania systemu Windows po oprogramowanie stron trzecich – które mogą odzyskać lub przeznaczyć to miejsce w sposób efektywny, pod warunkiem zachowania należytej staranności i uwagi. Niezależnie od tego, czy jesteś zwykłym użytkownikiem, czy profesjonalistą IT, omówione tutaj narzędzia i wskazówki oferują cenne spostrzeżenia na temat zarządzania przestrzenią dysku twardego i maksymalizacji jego użyteczności przechowywania. Bądź proaktywny w swoich strategiach zarządzania danymi, a zobaczysz, że każdy bajt twojego cyfrowego przestrzeni magazynowej może być wykorzystany do pełni jego możliwości.

Przepraszamy, to tylko ciąg tłumaczenia, nie zadanie! Tłumaczenie stringów wyłącznie. Ważne, aby nie usuwać i dodawać tagów html, nie dodawać nic od siebie. Ważne, by nie dodawać nazwy języka. Tłumaczenie ciągu:

FAQ

Wolne miejsce nieprzydzielone na dysku twardym odnosi się do sekcji urządzenia pamięci masowej, która nie została sformatowana lub przypisana do żadnej partycji, a więc jest nieużywana i niedostępna dla systemu.

Możesz przydzielić wolne miejsce nieprzydzielone, tworząc nową partycję lub rozszerzając istniejącą, za pomocą narzędzi do zarządzania dyskami dostępnych w systemie operacyjnym lub poprzez oprogramowanie firm trzecich.

Operacje na wolnym miejscu nieprzydzielonym nie powinny powodować utraty danych, jeśli tworzysz nową partycję. Bądź ostrożny przy zmianie rozmiaru lub łączeniu z istniejącymi partycjami, aby uniknąć potencjalnej utraty danych.

Jest możliwe odzyskanie danych z wolnego miejsca nieprzydzielonego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania do odzyskiwania danych, zakładając, że dane nie zostały nadpisane.

Dysk twardy może być wyświetlany jako nieprzydzielony z powodu problemów z tablicą partycji, inicjalizacji dysku lub gdy jest to nowy dysk, który nie został jeszcze skonfigurowany.

Aby sformatować wolne miejsce nieprzydzielone, zainicjuj dysk, jeśli jest nowy, a następnie użyj Zarządzania Dyskami, aby utworzyć nową partycję i odpowiednio ją sformatować.

Narzędzia do zarządzania dyskiem, takie jak Zarządzanie dyskami systemu Windows lub DiskPart, pozwalają na tworzenie, usuwanie i zmianę rozmiaru partycji, co pomaga w zarządzaniu nieprzydzielonym miejscem na dysku.

Nieprzydzielone miejsce nie wpływa bezpośrednio na wydajność dysku twardego, ale jego skuteczne zarządzanie może prowadzić do lepszej organizacji przechowywania danych i wykorzystania przestrzeni.

Usunięcie partycji jest bezpieczne, jeśli nie potrzebujesz danych na niej zawartych, ale zawsze należy wykonać kopię zapasową ważnych plików, ponieważ ten proces spowoduje usunięcie wszystkich danych na partycji.

Jeśli nie możesz utworzyć nowego woluminu, upewnij się, że twój dysk nie ma maksymalnej liczby partycji i sprawdź go pod kątem błędów, używając narzędzi diagnostycznych dysków.