Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrivet av:

Senaste uppdatering den

Hur du enkelt återställer raderade filer från CF-kort: TOPP Metoder

Hur du enkelt återställer raderade filer från CF-kort: TOPP Metoder

Har du någonsin upplevt det hjärtskärande ögonblicket då du inser att dina värdefulla foton eller viktiga dokument som lagras på ett Compact Flash (CF)-kort plötsligt är otillgängliga? Som fotograf har jag varit där och paniken som infinner sig är alltför bekant. I den här artikeln kommer jag dela detaljerade steg baserade på min personliga erfarenhet om hur man utför dataåterställning från CF-kort. Medan en del kan tänka sig att återställning av data från ett CF-kort är liknande det från ett SD-kort, finns det nyanser som gör processen distinkt. Med rätt tillvägagångssätt är det möjligt att åtgärda korrumperade CF-kort situationer. Låt oss guida dig genom räddningsmissionen.

1

Vanliga Scenarier:

Oavsiktlig Radering ⚠

 • Hur jag av misstag formaterade mitt CF-kort i kameran under en hektisk fotografering.
 • Insikten som kom för sent att ’radera alla’ alternativet hade valts istället för att radera en enskild fil.

Bekymmer med Korruption 💥

 • Den gången mitt CF-kort blev korrupt genom att jag drog ut det från kortläsaren medan filer överfördes.
 • Att hantera följderna av att försöka komma åt ett kort som plötsligt verkar vara oformaterat.

Faror med Fysisk Skada 💣

 • Mötandet av ett fruktat felmeddelande efter att ett CF-kort blivit lite böjt i min överfulla utrustningsväska.
 • Utmaningarna och särskilda överväganden när man hanterar ett fysiskt skadat CF-kort.
2

Steg-för-steg-guide. Återställning av data från CF-kort:

Metod 1: Använda en Kortläsare 📡

 • Sätt in CF-kortet i en pålitlig kortläsare som är ansluten till din dator.
 • Kontrollera om kortet visas i ’Min Dator’ eller ’Diskhantering’ på en PC, eller ’Diskverktyg’ på en Mac.
 • Om kortet känns igen, använd programvaran PhotoRec för att försöka återställa filer.

Obs: Denna metod kanske inte fungerar med allvarligt korrumperade eller fysiskt skadade kort.

Slutsats: En kortläsare kan vara ett enkelt men effektivt sätt att försöka återställa data från CF-kort om kortet känns igen av ditt system.

Metod 2: Dataåterställningsprogram 💾

 • Ladda ner och installera en dedikerad dataåterställningsprogramvara som Recuva eller EaseUS Data Recovery Wizard.
 • Välj CF-kortet som målplats för att skanna efter förlorade filer.
 • Följ instruktionerna på skärmen för att skanna och återställa de saknade datan.

Obs: Välj programvara som specifikt stöder återställning från CF-kort för bättre resultat.

Slutsats: Dataåterställningsprogramvara kan vara ett utmärkt alternativ om kortet fortfarande känns igen av datorn men filerna inte är tillgängliga.

Metod 3: Verktyg för Kommandoraden 📝

 • På Windows, använd verktyget CHKDSK i Kommandotolken för att kontrollera och reparera filsystemfel på CF-kortet.
 • För Mac-användare, använd funktionen Första Hjälpen i Diskverktyg för att åtgärda fel.
 • Återskapa filer med hjälp av återställningsverktyg baserade på kommandoraden om de är tillgängliga.

Obs: Denna metod kräver en bekväm nivå av teknisk expertis.

Slutsats: Verktyg för kommandoraden kan vara kraftfulla för att åtgärda filsystemfel, men de kan vara komplexa och kräva teknisk kunskap.

Metod 4: Professionella Återställningstjänster 🔎

 • Anlita professionella dataåterställningstjänster som DriveSavers eller Ontrack.
 • Skicka ditt CF-kort till tjänsteleverantören, se till att det är väl skyddat under transporten.
 • Vänta på att analysen och återställningsprocessen ska slutföras av professionella.

Obs: Detta kan vara ett dyrt alternativ men är ofta nödvändigt för svår fysisk skada eller komplex korruption.

Slutsats: Professionella tjänster är bäst lämpade för extremfall där andra återställningsmetoder har misslyckats.

Metod 5: Forensiska Dataåterställningsverktyg 🔍

 • Undersök specialiserade forensiska återställningsverktyg såsom Forensic Explorer för komplexa återställningsscenarier.
 • Dessa verktyg är designade för rättsväsendet och kan erbjuda avancerade återställningsfunktioner.
 • Var beredd på en inlärningskurva när du använder dessa komplicerade verktyg.

Obs: Forensiska verktyg rekommenderas inte för allmänna användare på grund av deras komplexitet och kostnad.

Slutsats: Forensiska dataåterställningsverktyg är lämpliga för professionella som behöver återställa data för juridiska eller utredningsändamål.

3

Youtube-video att titta på

4

Försiktighetsåtgärder och tips:

Säker hantering 🧪

 • Hantera dina CF-kort försiktigt för att förhindra fysiska skador, vilket är svårare att återhämta sig från än logiska korruptioner.
 • Mata alltid ut kortet på rätt sätt från din dator eller enhet för att undvika datakorruption.
 • Använd din kameras formateringsverktyg för den första formateringen av ett nytt kort för att säkerställa optimal kompatibilitet.

Programvarukunskap 💻

 • Gör regelbundna säkerhetskopior av data från dina CF-kort till ett sekundärt lagringsmedium.
 • Överväg att använda diskavbildningsverktyg som Acronis True Image för att skapa en fullständig kopia av ditt kort för återställningsändamål.
 • Håll dig uppdaterad med den senaste firmswaren för din kortläsare och kamera för att undvika kompatibilitetsproblem som kan leda till dataförlust.
5

CF kontra SD

För de som kan vara nyfikna på hur CF-kort skiljer sig från SD-kort när det kommer till dataåterställning, är det viktigt att förstå de inneboende designskillnaderna mellan dessa två typer av minneskort. Medan SD-kort universellt används och föredras för deras kompakta storlek, föredras ofta CF-kort av yrkesverksamma för deras hållbarhet och hastighet—det senare är ett resultat av deras parallella gränssnitt i jämförelse med SD-kortens seriella gränssnitt.

När det kommer till dataåterställning innebär dessa tekniska skillnader att CF-kort kan vara mindre benägna till vissa typer av fysiska skador, som böjning, jämfört med deras SD-motsvarigheter. Dock är CF-kort känsliga för skador på stiften på grund av deras design, som innefattar flera exponerade stift som ansluter kortet till kameran eller läsaren. Detta kräver extra försiktighet vid isättning och uttagning, eftersom en böjd stift kan leda till anslutningsproblem och dataförlust.

Dessutom har CF-kort typiskt sett en högre kapacitet och en snabbare skrivhastighet, vilket kan påverka återställningsscenarier. En felaktigt utförd skrivoperation eller ett avbrott under datatransfer kan resultera i omfattande dataförlust, vilket kräver mer robusta tekniker för dataåterställning.

Att förstå de inneboende operationella komplexiteterna med CF-kort är avgörande för korrekt underhåll och återställning om dataförlust inträffar. Att tillämpa de koncept jag har diskuterat ovan bör även hjälpa till att minska risken för att förlora dina värdefulla data.

För mer information om skillnader mellan CF- och SD-kort kan du besöka auktoritativa teknikwebbplatser såsom Digital Trends eller fotografirelaterade resurser som B&H Explora.

Slutsats:

Att ge sig in på en resa för att återställa data från ett CF-kort kan verka avskräckande, men med dessa metoder och försiktighetsåtgärder är du väl förberedd för utmaningen. Kom ihåg att nyckeln är att agera omgående och hantera situationen lugnt för att förbättra chanserna för framgångsrik återställning. Med dessa insikter och rätt tillvägagångssätt är dina chanser att återvinna förlorade minnen och viktiga filer avsevärt förbättrade, vilket förstärker vikten av att förstå och vara förberedd för dataåterställningsscenarier unika för CF-kort.

FAQ

Först och främst, sluta omedelbart att använda CF-kortet för att förhindra att data skrivs över. Anslut sedan kortet till en dator med en kortläsare och kontrollera om den känner igen kortet utan att öppna filerna.

Ja, det är ofta möjligt att återställa filer från ett korrupt CF-kort genom att använda återställningsprogram som Recuva (CCleaner) eller PhotoRec; dock kan allvarliga fall kräva professionella tjänster.

Letar efter programvara med hög framgångsgrad, kompatibilitet med ditt operativsystem, stöd för olika filformat och ett användarvänligt gränssnitt. Överväg också om du behöver gratis eller betald programvara.

Formatering av ett CF-kort skapar vanligtvis ett nytt filsystem, vilket kan göra återställningen svårare men inte omöjlig. Att använda återställningsprogramvara direkt efter formatering kan ge resultat.

Ja, men fysisk skada kräver oftast professionella återställningstjänster, där experter kan demontera och eventuellt reparera kortet i ett renrum för att återhämta data.

Det kan vara möjligt om kortet torkats grundligt och inte har lidit av omfattande korrosion. Försök inte använda kortet medan det är blött; konsultera istället professionella dataåterställningstjänster.

Framgångsgraden kan vara hög om bilderna inte har skrivits över av nya data. Det är viktigt att försöka återställa så snart som möjligt med pålitlig programvara eller tjänster.

Det finns en liten risk för ytterligare datakorruption om programvaran inte används korrekt. Välj alltid pålitlig programvara och följ instruktionerna noggrant för att minimera risker.

Prova kortet i en annan kortläsare eller dator för att utesluta anslutningsproblem. Om det fortfarande inte känns igen kan professionella återställningstjänster som DriveSavers (DriveSavers) behövas.

Säkerhetskopiera innehållet regelbundet, avlägsna kortet på rätt sätt från enheter, undvik att utsätta det för extrema temperaturer och hantera kortet varsamt för att förhindra fysiska skador.