Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Geschreven door:

Laatste update op

Hoe bestanden te herstellen van een USB-stick die geformatteerd moet worden

Hoe bestanden te herstellen van een USB-stick die geformatteerd moet worden

Er is weinig zo angstaanjagend voor iemand die afhankelijk is van gegevensopslag als het aansluiten van een USB-stick en vervolgens de gevreesde foutmelding te krijgen ‘U moet de schijf in station X: formatteren voordat u deze kunt gebruiken’. In dit artikel deel ik de zware reis die ik heb afgelegd om niet alleen te begrijpen waarom dit gebeurt, maar ook hoe die dierbare bestanden te herstellen met tools als Disk Drill en PhotoRec. Maar daarvoor vond ik het essentieel om te begrijpen of virussen schuldig zouden kunnen zijn, zoals benadrukt in een inzichtelijk artikel over of opnieuw formatteren van een USB-stick vaak malware kan verwijderen. Zo blijkt dat malware een reden kan zijn, maar meestal is het probleem te wijten aan fouten in het bestandssysteem. Laten we dieper ingaan op de veelvoorkomende scenario’s die kunnen leiden tot deze vervelende prompt.

1

Veelvoorkomende Scenario’s:

Beschadigd Bestandssysteem 📁

 • Interactie met een besmette computer die leidt tot malware schade.
 • Onjuist verwijderen van de USB-stick van een apparaat.
 • Onverwachte systeemuitvallen terwijl de schijf in gebruik is.

Slechte Sectoren op de Schijf 💾

 • Fysieke schade aan de schijf.
 • Lange-termijn slijtage die leidt tot slechte sectoren.
 • Excessieve schrijfcycli over de levensduur van de schijf.

Incompatibele Bestandssystemen 🔄

 • Schakelen van de USB-stick tussen besturingssystemen met verschillende bestandssystemen.
 • Het niet veilig verwijderen van de USB-stick, wat bestandssysteemfouten veroorzaakt.
2

Stap-voor-stap handleiding. USB moet geformatteerd worden:

Methode 1: Disk Drill Herstel 🔍

 • Download en installeer Disk Drill.
 • Sluit de USB-stick aan op uw pc.
 • Start Disk Drill en selecteer de schijf uit de lijst.
 • Klik op ‘Herstellen’ om te scannen naar verloren bestanden.
 • Bekijk en selecteer de bestanden die u wilt opslaan, en herstel ze dan naar een veilige locatie.

Opmerking: De gratis versie staat herstel tot 500 MB toe.

Conclusie: Disk Drill is gebruiksvriendelijk en efficiënt voor het herstellen van bestanden zonder de USB-stick te hoeven formatteren.

Methode 2: PhotoRec Herstel 📷

 • Download en pak de PhotoRec software uit.
 • Voer het PhotoRec uitvoerbare bestand uit.
 • Selecteer de USB-stick en kies ‘Ga door’ om het herstelproces te starten.
 • Kies de bestandstypen die u wilt herstellen en de bestemming voor de herstelde bestanden.
 • Laat de software scannen en uw bestanden herstellen.

Opmerking: PhotoRec is een opdrachtregelhulpprogramma, wat lastig kan zijn voor beginners.

Conclusie: PhotoRec is een krachtige, open-source bestandshersteltool die uitblinkt in het herstellen van gegevens zonder te formatteren.

Methode 3: Gebruik van Verkenner 🗂

 • Sluit de USB-stick aan op uw computer.
 • Open Verkenner en klik met de rechtermuisknop op de USB-stick.
 • Selecteer ‘Eigenschappen’ en navigeer vervolgens naar het tabblad ‘Hulpprogramma’s’.
 • Klik op ‘Controleren’ onder de sectie Foutcontrole.
 • Volg de prompts om te scannen en eventuele fouten op de USB-stick te herstellen zonder te formatteren.

Opmerking: Deze methode werkt alleen als de USB-stick nog toegankelijk is en niet ernstig beschadigd is.

Conclusie: Ingebouwde Windows-tools kunnen soms het probleem oplossen zonder gegevensverlies.

Methode 4: CHKDSK Commando 🛠

 • Sluit de USB-stick aan op uw pc.
 • Open Opdrachtprompt met administratieve bevoegdheden.
 • Typ ‘chkdsk X: /f’ (vervang X met de stationsletter) en druk op Enter.
 • Wacht tot het proces is voltooid, wat de bestandssysteemfouten zou kunnen herstellen.

Opmerking: Dit commando kan de schijf repareren maar kan ook leiden tot gegevensverlies als het onjuist wordt gebruikt.

Conclusie: CHKDSK is een krachtig hulpmiddel voor het herstellen van bestandssystemfouten, maar moet met voorzichtigheid worden gebruikt.

Methode 5: Probeer op een andere PC 🖥

 • Sluit de USB-stick aan op een andere computer.
 • Als de schijf toegankelijk is, draag dan onmiddellijk alle gegevens over naar de computer of een ander opslagapparaat.
 • Als dit succesvol is, kunt u vervolgens veilig de USB-stick formatteren op de originele computer.

Opmerking: Soms kan het probleem bij de pc liggen in plaats van bij de USB-stick zelf.

Conclusie: Overschakelen naar een andere computer kan een eenvoudige maar effectieve manier zijn om uw bestanden te herstellen.

3

YouTube-video om te bekijken

4

Voorzorgsmaatregelen en Tips:

Preventieve Maatregelen 🔒

 • Ejecteer de USB-stick altijd veilig om corruptie van het bestandssysteem te voorkomen.
 • Gebruik antivirussoftware om te scannen op en voorkomen van malware-aanvallen.
 • Maak regelmatig een back-up van gegevens om volledig gegevensverlies bij een storing van de USB-stick te voorkomen.
5

Aanvullende Inzichten

Hoewel het cruciaal is om bestanden te herstellen van een USB-stick die geformatteerd moet worden, is het ook belangrijk om de rol van preventie in gegevensbeheer te begrijpen. Voorkomen is altijd beter dan oplossen. Het regelmatig uitvoeren van gezondheidscontroles van de schijf kan je waarschuwen voor aanstaande schijfstoringen. Hulpmiddelen zoals CrystalDiskInfo kunnen essentiële informatie bieden over de gezondheid en prestaties van je USB-sticks en andere opslagapparaten.

Bovendien, houd rekening met de levensduur van flashopslag. USB-sticks hebben een beperkt aantal schrijfcycli en ze voorbij hun limieten pushen kan leiden tot problemen met gegevensintegriteit. Als je een USB-stick intensief gebruikt voor gegevensoverdracht, overweeg dan om over te stappen op een duurzamere solid-state drive (SSD).

Verdiep je tenslotte in de verschillende bestandssystemen—FAT32, NTFS, exFAT, en hoe ze de draagbaarheid tussen apparaten met verschillende besturingssystemen beïnvloeden. Zo kan macOS NTFS lezen maar niet schrijven zonder software van derden, wat compatibiliteitsproblemen kan veroorzaken die leiden tot formatteringsverzoeken.

Conclusie:

Tot slot kan het confronterend zijn als je wordt gevraagd een USB-stick te formatteren wanneer je deze aansluit, maar zoals ik heb ervaren, zijn er meerdere methoden om je bestanden te herstellen. Van het gebruik van gespecialiseerde software zoals Disk Drill en PhotoRec, tot het benutten van ingebouwde tools van Windows, en zelfs gewoon proberen op een andere computer—de beschikbare opties zijn divers en effectief. Bedenk dat deze problemen vaak voortkomen uit te voorkomen kwesties. Behandel je apparaten dus altijd zorgvuldig, gebruik de juiste verwijderingsprocedures, en maak regelmatig een back-up van je gegevens om tegen dergelijke problemen beschermd te zijn. Als alle andere opties falen, zijn deze herstelmethoden je reddingslijn om te behouden wat je vreesde verloren te hebben.

FAQ

Het formatteren van een USB-stick is vaak nodig om de gegevens te wissen, corruptie te herstellen of het apparaat voor te bereiden voor gebruik met een specifiek bestandssysteem dat compatibel is met uw besturingssysteem.

Tekenen zijn onder andere foutmeldingen bij het toegang krijgen tot de USB, bestanden die niet correct worden weergegeven, of de drive die niet wordt herkend.

In Windows kunt u rechtsklikken op het pictogram van de USB-stick in 'Deze computer', 'Formatteren' selecteren, een bestandssysteem kiezen en op 'Start' klikken.

Een snel formatteren verwijdert alleen de hoofdbestandstabel, terwijl een volledig formatteren ook de USB controleert op slechte sectoren en alle gegevens verwijdert.

Dataherstel is mogelijk met gespecialiseerde software, maar de kans op succes is na een volledig formatteren kleiner dan na een snel formatteren.

ExFAT wordt aanbevolen voor kruisplatformcompatibiliteit tussen Windows en Mac besturingssystemen. Voor meer informatie, bezoek Microsoft Support of Apple Support.

Ja, formatteren kan soms problemen oplossen waarbij de USB een incorrecte opslagcapaciteit weergeeft.

Ja, formatteren op Linux gebeurt doorgaans met terminalcommando's of een andere tool dan de Windows formatteerhulpprogramma.

Voor algemeen gebruik en maximale compatibiliteit wordt FAT32 breed aanbevolen, hoewel het een bestandsgrootte limiet heeft van 4GB. Voor grotere bestanden gebruik je exFAT.

Excessief formatteren kan bijdragen aan de slijtage van de USB, wat potentieel de levensduur over tijd kan verminderen.