Ping Fm Logo ping.fm
Roman Kropachek Photo
Skrevet av:

Siste oppdatering den

Hva er en uallokert harddisk og hvordan fikse det

What is an Unallocated Hard Drive and How to Fix It

Navigering i harddiskforvaltningens rike kan være som å styre gjennom grumsete vann for den uerfarne. Nylig ble jeg konfrontert med et scenario der en del av harddisken min viste seg som uallokert i Diskbehandling. Det tilsynelatende tapte området var forvirrende, for å si det mildt. Dette ledet meg til å utforske forskjellige taktikker for å adressere problemet. Når lagringsenheten din viser uallokert plass, betyr det vanligvis at plassen ikke har blitt formatert eller partisjonert og dermed er ikke klar for datalagring. Her vil jeg veilede deg gjennom hvordan du kan gjenopprette eller reparere uallokert harddisk på Windows og få mest mulig ut av din HDD eller SSD.

1

Vanlige scenarier:

Uhell ved sletting av partisjon 🗑

 • Når du prøver å endre størrelse eller omorganisere disken, kan du noen ganger ved et uhell slette eksisterende partisjoner.
 • Programvarefeil eller avbrudd under partisjonsoperasjoner kan føre til tap av partisjonsinformasjon.
 • Bruk av tredjeparts partisjonsbehandlingsverktøy som utfører feil operasjoner kan føre til uallokert harddiskplass.

Oppgraderings- og kloningsfeil ved bytte av harddisk ⚕

 • Hvis du oppgraderer til en større disk og bruker kloningsprogramvare feil, kan du ende opp med uallokert plass til overs.
 • Ikke å velge korrekte alternativer under en kloningsoperasjon kan resultere i at den nye disken ikke bruker all tilgjengelig plass, noe som leder til uallokerte sektorer.

Forvirring ved første oppsett av harddisk 🤔

 • Første gangs initialisering av en ny harddisk kan føre til uallokert plass hvis partisjoneringen ikke blir gjort riktig.
 • Å gå glipp av viktige steg under oppsettet kan forårsake at disken ikke vises eller fungerer som forventet.
2

Steg-for-steg-guide. Uallokert Harddisk:

Metode 1: Bruke Diskbehandlingsverktøy ⚙

 • Trykk Windows + X og velg Diskbehandling fra hurtigtilgangsmenyen.
 • Finn den uallokerte plassen, høyreklikk på den og velg ‘Ny enkelt volum’. Følg veiviseren for Enkelt Volum for å opprette og formatere en ny partisjon.
 • Tildel et diskbokstav, velg et filformat og enhetsstørrelse for tildeling, og fortsett å formatere volumet.

Merk: Forsikre deg om at det ikke er viktig data til stede i det uallokerte området før du oppretter et nytt volum, da denne prosessen vil slette eventuelle gjenopprettbare data.

Konklusjon: Dette er den mest direkte metoden for å utnytte uallokert plass for nybegynnere.

Metode 2: Bruke Kommandoprompt 🖥

 • Åpne Kommandoprompt som en administrator.
 • Skriv inn ‘diskpart’ for å starte diskpartisjoneringens verktøy.
 • Skriv inn ‘list disk’ og identifiser disken med uallokert plass.
 • Etter å ha valgt disken, opprett et nytt volum med kommandoen ‘create partition primary’.
 • Bruk ‘format fs=ntfs’ (eller ditt foretrukne filsystem) etterfulgt av ‘assign letter=E’ (eller ditt foretrukne bokstav).

Merk: Denne metoden er mer avansert og tillater større kontroll men bærer høyere risiko. Kunnskap om Kommandoprompt anbefales for å unngå feil.

Konklusjon: Best brukt av de som er komfortable med kommandolinjegrensesnitt.

Metode 3: Partisjonsrekonstruksjonsprogramvare 🛠

 • Last ned og installer anerkjent partisjonsrekonstruksjons programvare.
 • Kjør programvaren og velg alternativet for å gjenopprette partisjoner.
 • Velg den målrettede disken og la programvaren skanne etter tapt partisjonsstruktur.
 • Forhåndsvis og gjenopprett de funnete partisjonene ved å følge instruksjonene på skjermen.

Merk: Denne metoden kan hjelpe med å gjenopprette partisjoner med intakt data, men suksess er ikke garantert; det avhenger stort sett av om partisjonsdataene har blitt overskrevet.

Konklusjon: Spesielt nyttig hvis dataene i den uallokerte plassen er viktige og ikke har blitt overskrevet ennå.

Metode 4: Programvare for kloning av harddisk 🔄

 • Bruk klonings programvare som er i stand til å justere partisjonsstørrelsene automatisk under kloningsprosessen.
 • Velg dine kilde- og måldisker nøye, og sørg for at alle ønskede partisjoner er valgt for kloning.
 • Juster partisjonsstørrelsene manuelt hvis programvaren tillater det for å bruke hele kapasiteten til den nye disken.
 • Fortsett med kloningen og sjekk resultatene i Diskbehandling etter fullført.

Merk: Sørg for at programvaren du velger støtter endring av størrelser på partisjoner under kloningen. Noen gjør ikke det, noe som resulterer i uallokert plass.

Konklusjon: Denne tilnærmingen er best når du oppgraderer til en harddisk av større størrelse og ønsker å unngå manuell partisjonering.

Metode 5: Produsentens verktøy ⚙

 • Besøk harddiskprodusentens nettsted for å sjekke tilgjengelige verktøy spesifikt for din diskmodell.
 • Last ned og installer disse verktøyene, som ofte er designet for å optimalisere og håndtere partisjonsstruktur effektivt.
 • Se etter alternativer i verktøyet for å kreve, reparere, eller formatere uallokert plass.
 • Følg instruksjonene gitt av verktøyet for trygt å allokere plassen uten datatap.

Merk: Produsentens verktøy kan være veldig kraftige og spesifikt designet for deres maskinvare, men feil bruk av slike verktøy kan føre til datatap.

Konklusjon: Når brukt riktig, kan disse verktøyene presentere en enkel og robust løsning for å effektivt håndtere harddiskplasser.

3

Forholdsregler og tips:

Maksimer lagringseffektivitet ⚡

 • Alltid sikkerhetskopier dataene dine før du gjør endringer på diskpartisjoner.
 • Når du oppretter partisjoner, tenk over lagringsbehovene dine og organisér filer basert på hvor ofte de blir tilgang til.
 • Hold harddisken din defragmentert for å forbedre ytelsen, spesielt hvis du bruker en HDD.
 • Bruk Diskopprydding og andre innebygde Windows-verktøy for å opprettholde harddiskens helse.
4

Optimaliserte lagringsløsninger

Å utforske de digitale hav kan føre til ulike lagringsutfordringer, som effektiv utnyttelse av uallokert harddiskplass. Et uallokert område på en harddisk er som en tom tomt i en travel by – den har potensial, men trenger de rette verktøyene og prosessene for å bli nyttig. For å maksimere effektiviteten på harddisken, må man forstå balansen mellom lagringsstørrelse, hastighet og datasikkerhet.

Moderne fremskritt innen lagringsteknologi har ført til solid-state-disker (SSD-er) som er foretrukket for deres hastighet og pålitelighet over tradisjonelle harddisker (HDD-er). Men når det kommer til store mengder data til en lavere kostnad, har HDD-ene fortsatt sin plass på markedet. Det er også avgjørende å forstå det rette filsystemet å bruke, så som NTFS, exFAT, eller FAT32, avhengig av operativsystemet ditt og lagringsbehov.

I profesjonelle omgivelser kan implementering av RAID-konfigurasjoner tilby både optimalisering av lagring og redundans. RAID, som står for Redundant Array of Independent Disks, kan bidra til å redusere risikoen for datatap på grunn av diskfeil. Valget av RAID-nivå—fra RAID 0 for ytelse til RAID 6 for feiltoleranse—vil avhenge av individuelle eller forretningsmessige behov.

Å implementere en regelmessig sikkerhetskopieringsstrategi er uforhandlingsbart for de som verdsetter dataene sine. Ved å bruke skytjenester som OneDrive eller Google Drive, eller ved å velge en ekstern harddisk for å holde en lokal sikkerhetskopi, sikrer man at data forblir beskyttet mot maskinvarefeil eller utilsiktede slettinger.

Til slutt, å holde programvaren oppdatert, gjennomføre periodiske diskinspeksjoner og være forsiktig med cybertrusler vil opprettholde den generelle helsen til harddisken din. Det å bruke antivirusprogramvare og være på vakt mot phishingforsøk er nødvendige skritt i å beskytte ikke bare dataene, men også integriteten til lagringsenheten.

Konklusjon:

Som en avslutning på vår reise, husk at å håndtere uallokert harddiskplass ikke trenger å være en Sisyfos-oppgave. Som jeg har skissert, finnes det flere metoder—fra Windows’ innebygde administrasjonsverktøy til programvare fra tredjeparter—som kan gjenopprette eller gjøre nyttig denne plassen på en effektiv måte, så lenge due diligence og omtanke utøves. Enten du er en tilfeldig bruker eller en IT-profesjonell, tilbyr verktøyene og tipsene som er diskutert her verdifull innsikt for å håndtere harddiskplass og maksimere lagringseffektivitet. Vær proaktiv i dine datastyringsstrategier, og du vil oppdage at hver eneste byte i ditt digitale lagringsområde kan utnyttes til sitt fulle potensial.

Dette er bare en oversettelsestreng, ikke en oppgave! Oversettelse av strengen kun. Det er viktig å ikke fjerne og legge til HTML-tagger, ikke legge til noe eget. Viktig å ikke legge til språknavnet. Oversett strengen til norsk. Oversettelse av streng:

FAQ

Uallokert plass på en harddisk refererer til en del av lagringsenheten som ikke er formatert eller tildelt noen partisjon, og er i praksis ubrukt og utilgjengelig for systemet.

Du kan tildelle uallokert plass ved å opprette en ny partisjon eller utvide en eksisterende ved hjelp av diskstyringsverktøy i operativsystemet ditt eller tredjepartsprogramvare.

Å håndtere uallokert plass bør ikke forårsake tap av data hvis du oppretter en ny partisjon. Vær forsiktig hvis du endrer størrelse eller slår sammen med eksisterende partisjoner for å unngå potensielt datatap.

Det er mulig å gjenopprette data fra en uallokert plass ved hjelp av spesialisert programvare for datagjenoppretting, forutsatt at dataene ikke har blitt overskrevet.

En harddisk kan vises som uallokert på grunn av problemer med partisjonstabellen, diskinitialisering, eller hvis det er en ny disk som ikke har blitt satt opp.

For å formatere uallokert plass, initialiser disken hvis den er ny, deretter bruk Diskstyring til å opprette en ny partisjon og formatere den tilsvarende.

Verktøy for diskhåndtering, som Windows Diskhåndtering eller DiskPart, lar deg opprette, slette og endre størrelsen på partisjoner, noe som hjelper med å forvalte uallokert plass på disken din.

Uallokert plass påvirker ikke harddiskens ytelse direkte, men effektiv håndtering av det kan føre til bedre organisering av lagring og bruk av plass.

Det er trygt å slette en partisjon hvis du ikke trenger dataene på den, men husk alltid å ta sikkerhetskopi av viktige filer, ettersom denne prosessen vil slette alle data på partisjonen.

Hvis du ikke klarer å opprette et nytt volum, må du sørge for at disken din ikke har maksimalt antall partisjoner og sjekk for feil ved å bruke diagnostiske diskverktøy.